NBS 2015/11

nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

  • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
  • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
  • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
    bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
  • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
  • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
  • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali