NBS 2015/11

nbs.2015.11.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (listopad 2015):

  • Podsumowanie Forum Liderów Banków Spółdzielczych
  • System ochrony podstawą nowego modelu działania SGB
  • Dobre wybory to nasze być albo nie być: Udział sektora spółdzielczego w rynku mierzony sumą
    bilansową, poziomem depozytów i akcją kredytową utrzymuje się na stałym poziomie. Oznacza to, że rozwijamy się w tempie sektora bankowego. To dobrze. Niepokojący jest malejący udział w zyskach sektora. Nie wystarczy więc w budowanym IPS uwolnienie części kapitałów dla rozwiązania problemu efektywności. Kluczowa pozostaje kwestia ich alokacji. Rozmowa z Teresą Kudlicką, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, przewodniczącą Sekcji banków spółdzielczych i zrzeszających w ZBP.
  • Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?
  • Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność
  • Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Między ustami a brzegiem pucharu 2015

To tytuł zapomnianej już powieści Marii Rodziewiczówny, w której miłosne perypetie głównego bohatera prowadzą go do rodzinnych korzeni w wielkopolskim mająteczku, w czasach, kiedy Polski nie było, a polskiej własności broniły banki spółdzielcze. Skojarzenie o tyle na miejscu, że w dobie, kiedy - wdrażając nowe regulacje - szukamy optymalnych pomysłów na biznes, że zacytuję dalej - wiele może się wydarzyć rzeczy niespodziewanych. Czytaj więcej...
Opinie: Ryzyko braku zgodności w działaniu banku spółdzielczego Kiedy bank działa zgodnie z przepisami prawa?

Zarządzanie ryzykiem to trudna sztuka. Po pierwsze chodzi o to, aby nie ponosić strat z tytułu błędów w działaniu. Po drugie trzeba to robić z uwzględnieniem metod określanych zewnętrznie, często niedostosowanych do charakteru i skali działania banku spółdzielczego. Metody te można stosować proporcjonalnie, ale i to podlega arbitralnej ocenie zewnętrznej. Czytaj więcej...
Opinie: Kilka refleksji o dryfowaniu i o tym, co z tym mają wspólnego autobusy

Można odnieść wrażenie, że głównymi przyczynami spotkań i dyskusji środowiska banków spółdzielczych są zmiany regulacyjne i sytuacja banku zrzeszającego. Przy pierwszej przyczynie najważniejsze jest, jak można odroczyć termin wejścia przepisów lub - jeżeli to już niemożliwe - wdrożyć nowe regulacje. Przy drugiej przyczynie - wiadomo, że każdy prezes banku spółdzielczego zna się na zarządzaniu bankiem i chętnie będzie nadzorował bank zrzeszający. Przecież banki spółdzielcze są współwłaścicielem banków zrzeszających. Czytaj więcej...


Opinie: Lokalne rynki finansowe wyzwaniem dla banków spółdzielczych

W relacjach między bankami spółdzielczymi i bankami zrzeszającymi od początku lat 90. XX w. występuje specyficzny obszar spraw obfitujący non stop w napięcia i wzajemne - mniejsze lub większe - oskarżenia. Jest nim przede wszystkim zespół problemów związanych z zagospodarowywaniem przez banki zrzeszające przejściowych nadwyżek pieniężnych pochodzących z banków spółdzielczych. Czytaj więcej...
Wydarzenia: Posiedzenie Sekcji banków spółdzielczych i banków zrzeszających w Związku Banków Polskich

20 października 2015 r. pod przewodnictwem Teresy Kudlickiej, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku i Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich obradowała Sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających. W spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czytaj więcej...Wydarzenia: Finansowanie lokalnego rozwoju

Aby biedna wieś nie finansowała swoimi nadwyżkami wielkich metropolii - opinia wypowiedziana przez prof. Romualda Holly podczas niedawnej debaty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pod wymownym tytułem "Rozwój obszarów wiejskich i MŚP w kontekście funkcjonowania banków spółdzielczych" powinna stanowić podsumowanie nowego modelu bankowości spółdzielczej. W epoce triumfalnego powrotu koncepcji "Ojczyzny kapitału", mających swe odzwierciedlenie choćby w ożywionej debacie wokół repolonizacji polskiego sektora bankowego, godzi się - w ślad za Juliuszem Słowackim - postawić fundamentalne pytanie: jaka ma być owa Ojczyzna? Czytaj więcej...


Wydarzenia: Ręce do góry, to jest napad!

Budynek Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, ul. Warecka 7. Praca jak co dzień. Jest godzina 10.00, w pomieszczeniach banku na sali operacyjnej znajduje się 7 osób, tj. 5 pracowników banku oraz dwóch interesantów. W pewnej chwili na salę wchodzi nieznana osoba ubrana na czarno, w kominiarce na głowie, oddaje cztery strzały z przedmiotu przypominającego broń palną, podchodzi do stanowiska jednej z kasjerek i żąda wydania pieniędzy ze wszystkich stanowisk kasjerskich. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Szanse i Wyzwania Polskiego Biznesu 2015

Żeby prowadzić wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy - mawiał Napoleon Bonaparte. Parafrazując słowa "boga wojny", można powiedzieć, że aby odnieść sukces w biznesie, przedsiębiorca potrzebuje trzech rzeczy: partnerstwa, partnerstwa i partnerstwa. Owo trzykrotne partnerstwo obejmuje trzy fundamentalne obszary: sprzyjający przedsiębiorczości klimat, kompetentne doradztwo i - rzecz jasna - zorientowane na lokalny biznes finansowanie. Czytaj więcej...


CSR: Społeczna odpowiedzialność to nasza codzienność

Kryzys finansowy ostatnich lat wywołał dyskusję o społecznej odpowiedzialności banków na całym świecie. Finansiści i teoretycy biznesu przyznali, że potrzebna jest budowa wiarygodności opartej na rzeczywistych wartościach, na ekonomii społecznej, a nie na zabiegach PR. Bank Spółdzielczy w Płońsku od zawsze kieruje się tymi zasadami i przekonuje, że wynik finansowy jest bardzo ważny, ale najważniejsi są ludzie. Czytaj więcej...

Zagranica: Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

19 października 2015 r. w Brukseli, w obecności wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Jej Wysokości Królowej Belgów - Matyldy, miało miejsce podpisanie pierwszych sześciu umów gwarancyjnych w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) na lata 2014- 2020. Wydarzenie to było świetną okazją do przypomnienia Europie o wadze instrumentów mikrofinansowych. Tego dnia zorganizowano bowiem także pierwszy Europejski Dzień Mikrofinansowania. Czytaj więcej...