NBS 2015/12

nbs.2015.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2015):

  • Jak aplikować po nowe gwarancje unijne?
  • Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  • Za bank odpowiadają jego władze: Kwestią istotną wydaje się perspektywa uzyskania w efekcie zbudowania Systemu Ochrony Instytucjonalnej ulgi dotyczącej kosztów wkładu finansowego na rzecz BFG i KNF - Z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciechem Kwaśniakiem rozmawia Maciej Małek
  • Ryzyko modeli
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań
  • 25-lecie SGB-Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy BankowejBanki spółdzielcze: Obciążenia finansowe na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Pod koniec roku, a dokładniej do końca listopada każdego roku, przedmiotem szczególnego zainteresowania środowiska bankowego staje się kwestia obciążeń finansowych. Dzieje się tak za sprawą corocznego określania przez Radę BFG stawek opłat pobieranych przez banki w kolejnym roku. W bieżącym sprawa stawek na 2016 r. była oczywiście ważna, ale równie istotny był problem konsekwencji wypłaty środków gwarantowanych dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z Wołomina (SK banku) oraz konsultacje w zakresie zasad określania stawek opłat na BFG na kolejne lata. Czytaj więcej...

Prezentacja: Benefia Ubezpieczenia w Bankach Spółdzielczych

Wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 października 2015 roku nastąpiło połączenie spółek Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. W wyniku fuzji umocniliśmy naszą pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych, tworząc spółkę funkcjonującą pod marką Compensa z ponad 5-proc. udziałem w rynku. Czytaj więcej...


Opinie: Banki spółdzielcze jako element samorządu Po co wójtowi bank spółdzielczy, a może wójta należy wybrać w przetargu?

W ogólnej dyskusji o bankach spółdzielczych najczęściej pojawia się kwestia wypełnienia nowych wymagań regulacyjnych. Dość często również mówi się i pisze o walce konkurencyjnej pomiędzy bankami komercyjnymi w formie spółek akcyjnych i bankami spółdzielczymi. Czytaj więcej...


Opinie: Wyzwania strategiczne dla banków spółdzielczych na rynkach lokalnych

Obserwacja rynkowych działań operacyjnych i strategii części banków spółdzielczych może niepokoić. Wydaje się bowiem, że same siebie spychają do defensywy, i to nawet dosyć głębokiej, nie podejmując niektórych wyzwań rynkowych, bojąc się zmian i bardzo wolno, pasywnie i z opóźnieniem dostosowując się do oczekiwań klientów. Natomiast część banków spółdzielczych z pełnym zaangażowaniem podejmuje wyzwania rynkowe i nie tylko zachowuje, a nawet wzmacnia swoje pozycje rynkowe i udziały w wybranych segmentach klientów. Czytaj więcej...Bezpieczeństwo: Ryzyko modeli

Rekomendacja W jest kolejną regulacją prawną, mającą na celu zarządzanie ryzykiem bankowym przez instytucję nadzorczą. Trzeba ją widzieć w kontekście szerszego procesu, który od kilkunastu lat występuje w świecie zwanym zachodnim. Polskie banki są uczestnikami tego procesu, choć - przynajmniej w sektorze banków spółdzielczych - nie dały temu powodu. Czytaj więcej...Prezentacja: Polacy codziennie zastrzegają aż 400 utraconych dokumentów tożsamości

III kw. 2015 r. przyniósł niemal rekordowy wzrost bazy międzybankowego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, gdzie zastrzegane są zgubione i skradzione dowody osobiste oraz paszporty. Zastrzeżono aż 36,8 tys. dokumentów, czyli co 3,5 minuty do bazy trafiał nowy dokument (400 szt. dziennie). Baza Systemu DZ zawiera ich obecnie ponad 1,5 mln. Czytaj więcej...Dofinansowanie projektów technologicznych: Spółdzielczy kredyt na innowacje technologiczne

Ponad dwieście banków spółdzielczych i oba banki zrzeszające rozpoczęły właśnie przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów technologicznych w ramach nowej wersji kredytu technologicznego. Jest o co walczyć, bo firmy mogą sięgnąć po ponad 1,8 mld zł dotacji podanej właśnie w kredycie bankowym. Spółdzielcy nie zamierzają odpuścić, a mają w tym zakresie także atuty. W poprzednim programie bankowość spółdzielcza zajęła wysokie, czwarte miejsce w rankingu sektora pod względem liczby obsłużonych beneficjentów. Czytaj więcej...


Zagranica: Jak aplikować po nowe gwarancje unijne? Możliwości udziału instytucji finansowych w programach ramowych UE

Działające w Polsce instytucje finansowe - w tym banki spółdzielcze - mogą ubiegać się o gwarancje portfelowe oferowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programów Komisji Europejskiej. Przedstawiamy dostępne gwarancje, procedury aplikowania oraz warunki, które muszą spełnić potencjalni pośrednicy. Czytaj więcej...


Zagranica: Specyfika holenderskiej bankowości spółdzielczej

Do najsilniejszych i najbardziej bezpiecznych spółdzielczych grup bankowych na świecie należy holenderska Rabobank Group. Na koniec 2014 r. jej aktywa krajowe i zagraniczne osiągnęły wartość 681 mld euro, a fundusze własne 38,8 mld euro. Pod względem wielkości kapitałów własnych należała do 30 największych instytucji finansowych na świecie. Czytaj więcej...


CSR: Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia działań

Wspólne działanie i wzajemna pomoc - to idee leżące u podstaw polskiej bankowości spółdzielczej. W świętującym 90-lecie ESBANKU Banku Spółdzielczym są niezmiennie żywe. Stanowią codzienną praktykę, widoczną zarówno w działalności biznesowej, jak i w społecznym zaangażowaniu. Od 2014 r. ujęte w ramy dokumentu pod nazwą "Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym". Czytaj więcej...


Wydarzenia: ESBANK Bank Spółdzielczy uczestnikiem programu „Otwarta firma”

Jak funkcjonuje instytucja bankowa, na czym polega praca w banku i jakie jest preferowane wykształcenie kandydatów na poszczególne stanowiska pracy? Informacje przydatne podczas planowania dalszej drogi edukacyjnej przekazali uczniom radomszczańskich szkół pracownicy ESBANKU Banku Spółdzielczego. Spotkania z młodzieżą odbyły się w ramach trwającego w dniach 16-22 listopada 2015 r. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Czytaj więcej...