NBS 2016/02

nbs.2016.02.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (luty 2016):

  • Doświadczenia europejskich banków spółdzielczych - Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wchodzi w okres wielkich egzystencjalnych wyzwań. Banki muszą nie tylko skłonić instytucje zrzeszające do radykalnej zmiany formuły i zasad działania, ale także odnaleźć się w strukturach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS).
  • Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego
  • Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
  • Nowe realia rynkowe wymagają innowacyjnego działania
  • Uczymy oszczędzania już od pierwszej klasy
  • Aktywizacja i wyrównywanie szans


Bankowość: Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego

Powołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mocą ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. było m.in. wyrazem konsensusu organów państwa i środowiska bankowego w kwestii przeciwdziałania kryzysowi, jaki zagrażał transformowanemu systemowi bankowemu w Polsce, a nadto zobowiązań wynikających z układu stowarzyszeniowego. Czytaj więcej...


Legislacja: Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Uchwalenie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925) nałożyło na kredytodawców, w tym głównie banki, liczne nowe obowiązki. Jednym z pierwszych i najbardziej dotkliwym finansowo jest konieczność wniesienia wpłaty przez kredytodawców. Czytaj więcej...


IPS: Doświadczenia europejskich banków spółdzielczych

Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wchodzi w okres wielkich egzystencjalnych wyzwań. Banki muszą nie tylko skłonić instytucje zrzeszające do radykalnej zmiany formuły i zasad działania, ale także odnaleźć się w strukturach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Niepokoić może nadal niewystarczająca świadomość wysokiej stawki, o którą musi walczyć sektor. Czytaj więcej...System Ochrony SGB: Początki nie są łatwe

Tuż po światowym kryzysie finansowym z 2008 r. wiadomo było, że w Unii Europejskiej powstają nowe przepisy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez instytucje finansowe, w tym banki. Choć z bankami działającymi w Polsce kryzys obszedł się raczej łaskawie, a obronną ręką wyszły z niego banki spółdzielcze, należało przystąpić do działań, których efektem miało być wdrożenie unijnych przepisów, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa tych instytucji. Czytaj więcej...


Opinie: Wszystko o wartości wszystko o więzi

Banki spółdzielcze i samorządy realizują zadania, które kształtują ład społeczno- -gospodarczy i przyczyniają się do budowania dobrobytu społecznego. W drodze do osiągnięcia tego celu mają ze sobą wiele wspólnego. To, co je na pewno ze sobą łączy, to funkcjonowanie oparte na zaufaniu społecznym. Kapitał wartości i więzi mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. Czytaj więcej...Edukacja: Wiedza i nauka – źródła kompetencji banku spółdzielczego

Rynek, rozumiany jako zbiorowość podmiotów gospodarczych, w zasadniczym stopniu określa warunki funkcjonowania społeczeństwa. Występujące na rynku przedsiębiorstwa kształtują życie gospodarcze, określają intensywność gospodarczą, poziom życia ludzi, ich zasobność. Istotna rola w tym względzie przypada przedsiębiorstwom bankowym. Czytaj więcej...


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Jaką emerytką, jakim emerytem zostaniesz?

Prognozy Komisji Europejskiej, Banku Światowego i polskich ekspertów wskazują, że wysokość emerytury dzisiejszych studentów wyniesie nie więcej niż 30% ich ostatniego wynagrodzenia. Niewiele z nich ma tego świadomość, jeszcze mniej wie, jak można zapobiec tak znacznemu spadkowi dochodów w okresie emerytalnym, w porównaniu do czasu aktywności zawodowej. Czytaj więcej...


Fundusze unijne: Inkubacja klienta banku spółdzielczego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy

W lutym rusza specjalny program współpracy z bankami, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia osobom nisko bankowalnym poprzez udostępnienie usług mikrofinansowych i doradczych. Osoby te, po uzyskaniu odpowiedniej dojrzałości gospodarczej, będą włączane do standardowego obrotu gospodarczego przez banki, które przystąpiły do programu. Kto pierwszy ten lepszy! Czytaj więcej...


Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych: Fundusz Pomerania wspiera rozwój sektora MŚP

Wiele podmiotów gospodarczych, które chcą się rozwijać, korzysta z obcego kapitału. Niejednokrotnie w wyniku procedowania wniosku o kredyt okazuje się, że posiadają niewystarczający majątek na zabezpieczenie kredytu czy też krótką historię kredytową. Czytaj więcej...


Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: Aktywizacja i wyrównywanie szans:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) w ubiegłym roku świętowała ćwierćwiecze swojej działalności. Z całą pewnością można stwierdzić, że nie ma w Polsce gminy, która w ciągu tych 25 lat nie skorzystałaby z jej pomocy. Jest ona organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Czytaj więcej...


Zagranica: Zapowiedź fuzji niemieckich banków zrzeszających lokalne banki spółdzielcze

W Niemczech istnieją dwa banki centralne/zrzeszające banki spółdzielcze szczebla podstawowego funkcjonujące pod szyldem banku ludowego (Volksbank), banku Raiffeisena, jako PSD Banken lub Sparda Banken. Mniejszy z banków zrzeszających - WGZ Bank w Düsseldorfie zrzesza obecnie 182 banki spółdzielcze z Północnej Nadrenii i Westfalii, a pozostałe banki należące do sektora spółdzielczego z innych regionów kraju (844 podmioty) zrzeszone są w czwartym pod względem wielkości banku niemieckim - DZ Banku. Czytaj więcej...