NBS 2016/04

nbs.2016.04.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2016):

  • Liczy się biznes, informatyka jest tylko narzędziem i spoiwem - Wszyscy doświadczamy wpływu nowoczesnych technologii na nasze życie zawodowe i prywatne, ale ciągle aktualne jest pytanie o wpływ wszechobecnej informatyzacji i automatyzacji na nasz biznes w bankowości spółdzielczej
  • RAPORT NBS: Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich - Przed nami wiele zadań - mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • IPS i inne wyzwania - rozmowa z Czesławem Swachą, prezesem zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
  • Ryzyko regulacyjne
  • Więcej informacji to mniej wyłudzeń
  • Wpływ zmian otoczenia na zarządzanie strategiczne bankiem spółdzielczym


Legislacja: Nowa propozycja Komitetu Bazylejskiego standardowego podejścia w zakresie wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego

W grudniu 2015 r. Komitet Bazylejski opublikował nową propozycję dotyczącą określania wymogów kapitałowych dla banków z tytułu ryzyka kredytowego w metodzie standardowej. Nie ulega wątpliwości,... Czytaj więcej...


Raport NBS | Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Poręczenia Kredytowe – wspólnie dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, której obszar działania skupia się na szeroko rozumianym rozwoju terenów wiejskich. Wspomaga inwestycje i działa na... Czytaj więcej...