NBS 2016/07-08

nbs.2016.07-08.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (lipiec-sierpień 2016):

  • Banki spółdzielcze to solidny komponent systemu finansowego: Ze Zdzisławem Sokalem, prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozmawiał Maciej Małek
  • Komunikacja marki w mediach społecznościowych
  • Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
  • Jubileusz w nowych warunkach
  • Ruszyły nowe instrumenty finansowe UE dla małego biznesu
  • Bezpieczeństwo w sieci - edukacja klienta

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDSBanki spółdzielcze: Wyzwania dla bankowości spółdzielczej

10 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił dużą nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. W najbliższym czasie zastąpi ona obowiązującą ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Implementuje ona także do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unijne: w sprawie systemów gwarantowania depozytów oraz systemów uporządkowanej likwidacji. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Kolejny bank już w IPS

Liczba uczestników systemów ochrony instytucjonalnej systematycznie rośnie. 16 czerwca br. do grona uczestników Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB dołączył Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - zdobywca pierwszego miejsca w tegorocznej edycji Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" w kategorii najefektywniejszych placówek. Zgromadzeni na dorocznym zebraniu przedstawiciele niemal jednogłośnie poparli przystąpienie do IPS; zdanie odrębne wyraził tylko jeden z delegatów Czytaj więcej...


Święto Spółdzielczości Bankowej 2016: Jubileusz w nowych warunkach

Jubileuszowy nastrój i... sportowe emocje - tak w największym skrócie podsumować można atmosferę podczas tegorocznego Święta Spółdzielczości Bankowej. Dosłownie kilkanaście minut przed rozpoczęciem gali nasi piłkarze dali wszystkim powód do radości, wygrywając z reprezentacją Ukrainy 1:0. Piłkarskie akcenty dało się zauważyć również w wystroju sali w warszawskim Hotelu Gromada, w którym odbywała się uroczystość. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Wielkie wyzwania dla małych banków

Podwójne wyróżnienie dla Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu - tym tyleż symbolicznym, co wymownym gestem rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pod hasłem "Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku", zorganizowana 14 czerwca br. w gmachu radomskiej uczelni. Odznakę "Za Zasługi dla Spółdzielczości" przyznała UTH Krajowa Rada Spółdzielcza, natomiast Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uhonorował wydział ekonomiczny tej uczelni odznaką "Za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej ". Czytaj więcej...

Prezentacja KIR S.A.: Klucz do przedsiębiorczości

Dzięki zmianom w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne komunikacja z urzędami za pośrednictwem kanału elektronicznego została zrównana z kontaktem osobistym i korespondencją papierową. Aby móc korzystać z tego udogodnienia, wystarczy zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie ePUAP. Czytaj więcej...

Edukacja: Zrzeszenie jako potencjalny obszar synergii

W warunkach ustawicznych zmian rynkowo-prawnych uzasadnione są tendencje lokalnych banków spółdzielczych do konsolidacji w ramach zrzeszeń. Banki zrzeszające, jako struktury silniejsze, dysponują większym potencjałem finansowo-merytorycznym, a ich statutowym zadaniem jest właśnie realizowanie form współpracy z bankami spółdzielczymi, wspieranie i uzupełnianie ich w zakresie realizowanych przez nie zadań na rynku lokalnym i czuwanie nad ogólnym rozwojem sektora. Czytaj więcej...


Prezentacja SWI: System POJAZDY skuteczną barierą dla kradzionych aut

Finansowanie nabycia środków transportu stanowi jeden z istotniejszych obszarów bankowego biznesu. Transakcje dokonywane na rynku motoryzacyjnym wiążą się jednak z istotnym ryzykiem, jakim jest możliwość wystąpienia wad prawnych kredytowanych samochodów. Zagrożenie to można w znaczący sposób zredukować, korzystając z systemu POJAZDY - bazy danych prowadzonej w ramach Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...Social media: Komunikacja marki w mediach społecznościowych

Sektor banków spółdzielczych, tak jak pozostałe sektory gospodarki, podlega wpływom cyfrowej rewolucji. Umiejętne korzystanie ze zdobyczy nowych technologii w procesie komunikacji marki możliwe jest pod warunkiem znajomości aktualnych zagadnień z tego zakresu, wnikliwej obserwacji zmian i umiejętności osadzenia ich w realiach działalności instytucji. Czytaj więcej...Społeczna odpowiedzialność biznesu: SPOŁECZNIK 2.0 Banki spółdzielcze wspierają i zachęcają do zaangażowania lokalnego

Odpowiedzialność społeczna, nazywana dziś CSR jest wpisana w podstawę funkcjonowania banków spółdzielczych od samego początku. Przez cały okres swojej działalności filozofia wpierania rozwoju lokalnego jest im szczególnie bliska. Czytaj więcej...