NBS 2018/01

NBS - okładkaNowoczesny Bank Spółdzielczy (styczeń 2018):

Zobacz także archiwalne wydania pism: NBS, BANK.Regulacje: Bazylea III ante portas

Komitet Bazylejski, po wielokrotnie odsuwanym terminie zakończenia prac nad rewizją standardów wymogów kapitałowych dla banków, 7 grudnia 2017 r. finalnie zaakceptował najważniejsze zmiany w pakiecie Bazylea III. Określił jednocześnie ramy czasowe ich implementacji oraz kierunki dalszych kroków nad kolejnymi zmianami wymogów w najbliższej przyszłości. Czytaj więcej...

Bankowość Spółdzielcza: Banki spółdzielcze i społeczności lokalne wobec rewolucji cyfrowej 4.0

Samorządy i społeczności lokalne, a wraz nimi lokalne banki spółdzielcze, mają przed sobą cywilizacyjne wyzwania związane ze zbliżającą się w szybkim tempie rewolucją cyfrową 4.0. indukującą głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarstw domowych. Czytaj więcej...Bankowość Spółdzielcza: Nadzór zmienia stanowisko, czas na zmianę mentalności członków

Jedynie odpowiedzialna i rozważna polityka dywidendowa jest w stanie powstrzymać odpływ udziałowców z lokalnych instytucji finansowych – taką deklarację złożył, podczas ubiegłorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, dr hab. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Ogłoszone przez nadzór w grudniu ub.r. skorygowane kryteria wypłaty dywidend w bankach spółdzielczych potwierdzają zmianę stanowiska regulatora. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Nowoczesny oddział w 2018 roku

Jak wynika z badań, dla klientów banków wciąż ważna jest możliwość bezpośredniego kontaktu z ich pracownikami. Banki spółdzielcze na koniec października 2017 r. dysponowały siecią obejmującą ok. jedną trzecią z 6721 oddziałów bankowych w kraju i zatrudniały jedną piątą ze 165 tys. pracowników sektora. Czy w roku bieżącym może to być znaczący kapitał? Czytaj więcej...AMRON – Centrum AMRON – partner banku spółdzielczego w obsłudze kredytu hipotecznego

Cele działania Centrum AMRON zaczerpnięte zostały z „Rekomendacji J” w jej pierwszej wersji przyjętej przez Komisję Nadzoru Bankowego w roku 2000 i obowiązują do dziś. Niezależnie od prac nad kompleksową międzybankową bazą danych o rynku nieruchomości, za cel nadrzędny stawiamy sobie wsparcie banków w zarządzaniu ryzykiem związanym z zabezpieczeniami na nieruchomościach. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze a społeczność lokalna: Budownictwo mieszkaniowe to ważny element lokalnego rozwoju

Polityka mieszkaniowa prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego nie może sprowadzać się wyłącznie do budowy nowych osiedli czy też rewitalizacji istniejącego zasobu lokalowego. Kluczową powinnością gminnych, a po części również i powiatowych włodarzy jest kreowanie kompleksowej infrastruktury, niezbędnej dla właściwego funkcjonowania społeczności lokalnych. Partnerem samorządowców w realizacji tego niezwykle odpowiedzialnego zadania mogą być bez wątpienia banki spółdzielcze. Czytaj więcej...
Wydarzenia: BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł. Czytaj więcej...Wydarzenia: Pierwsza w historii wspólna kampania produktowa banków spółdzielczych SGB okazała się sukcesem

Realizacja projektu „Konto za złotówkę” (czyli wdrożenie jednolitej oferty produktowej w niemal wszystkich bankach spółdzielczych SGB – http://www.sgb.pl/konto-za-zlotowke/) oraz wdrożenie w ramach tych prac aplikacji mobilnej Portfel SGB 2.0 (http://www.sgb.pl/portfel-sgb/) to nowe otwarcie dla banków spółdzielczych SGB i duży krok w stronę konkurencyjności grupy SGB na rynku bankowości mobilnej. Czytaj więcej...


Certyfikaty ZBP: Stopnie zawodowe dla kolejnych bankowców

Tradycji stało się zadość, a spółdzielcy po raz kolejny potwierdzili, iż należyte przygotowanie kadr bankowych stanowi dla nich niekwestionowany priorytet. Podczas 53. uroczystości wręczenia certyfikatów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich aż 63 z 88 przyznanych w tym roku certyfikatów trafiło w ręce przedstawicieli lokalnych instytucji finansowych Czytaj więcej...
Życie po życiu: Suwak logarytmiczny

Napotkałem wiele przykładów nowych zastosowań dawnych inżynierskich rozwiązań i konstrukcji. Wszyscy mamy z nimi do czynienia w codziennym życiu, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, kto i kiedy je wymyślił, a w niektórych przypadkach nie potrafimy określić, do czego służyły. Przykładem takiego życia po życiu może być suwak logarytmiczny. Znamy też przypadki nieoczekiwanego znikania niektórych rozwiązań technicznych, które przez lata zdawały się być nie do zastąpienia, np. okablowanie komputerów coraz częściej zastępowane łącznością bezprzewodową oraz napędy CD i DVD wypierane przez nowe nośniki o wręcz nieprawdopodobnej pojemności. Mamy też do czynienia z migracją przedmiotów codziennego użytku do stref kolekcjonerskich, a nawet snobistycznych (brzytwa, pióra wieczne, zegarki, lampowe wzmacniacze i analogowe gramofony audiofilskie). W nowych rolach nabierają splendoru i blasku. Cykl artykułów pod wspólnym tytułem „Życie po życiu” ma stanowić inspirujący do nowych wyzwań materiał dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich doradców bankowych. Projektując nowe produkty i usługi, warto w innowacyjny sposób sięgać po stare i sprawdzone rozwiązania. Dlatego opisując przypadki „recyklingu” inżynierskiej twórczości, będę starać się ukazać ich biznesowy kontekst. Czytaj więcej...