NBS 2018/06Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018 – Reminiscencje: Wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych

W obliczu najnowszych wyzwań stojących przed sektorem bankowości spółdzielczej Bank BPS zakłada ciągły rozwój technologii informatycznych wspierających realizację jego celów strategicznych i zrzeszonych banków spółdzielczych. Czytaj więcej...

Bankowość spółdzielcza: Wypełnienie luki w ofercie finansowania w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w Polsce

InnovFin SMEG – Small & Medium Enterprises Guarantee Facility to jeden z palety instrumentów finansowych InnovFin programu Horyzont 2020, największego w historii programu finansowania badań... Czytaj więcej...Edukacja: Współpraca w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z bankami zrzeszonymi w grupie SGB to wartość dodana

Od dłuższego już czasu obserwujemy wzrost społecznego zainteresowania praktycznymi aspektami edukacji ekonomicznej. Rozwój usług finansowych, wdrażanie do powszechnego użytku nowoczesnych instrumentów i narzędzi informatycznych nie... Czytaj więcej...