NBS 2018/12
Wydarzenia: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Wyróżnienia za wkład w budowę współpracy sektora publicznego i bankowego

Forum Bankowo-Samorządowe 2018 to kolejna edycja dorocznego spotkania samorządowców i bankowców organizowanego przez Związek Banków Polskich we współpracy z partnerami samorządowymi. Celem forum było lepsze zrozumienie i edukacja wzajemna obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Istotny był także dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom. Oprócz przedstawicieli środowiska bankowego i samorządowego, tradycyjnie już uczestniczyli w nim reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną państwa. Czytaj więcej...Wydarzenia: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Dbamy o miejsca, w których żyjemy

Połączenie nowoczesności z tradycją, polski kapitał budowany od pokoleń i zaspokajanie finansowych potrzeb klientów. To tylko niektóre cechy, które sprawiają, że banki spółdzielcze SGB są naturalnym partnerem dla samorządów. Oferują im obsługę dopasowaną do indywidualnych potrzeb, a także wspólnie z nimi dbają o rozwój lokalnych społeczności, co słusznie docenione zostało podczas tegorocznego Forum Bankowo- Samorządowego w Warszawie. Czytaj więcej...Bankowość spółdzielcza: Wspólny model rozwiązań IT to konieczność

Dyskusja nad kształtem modelu bankowości spółdzielczej w Polsce nabiera tempa. Mówiono o tym szeroko podczas zakończonego we wrześniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podkreślono wówczas, że brakuje ujednoliconego podejścia banków spółdzielczych i wspólnego modelu odnośnie stosowanych rozwiązań informatycznych. Tymczasem, łącząc siły w tym obszarze, mogłyby one sprostać wyzwaniom technologicznym i efektywnie konkurować z bankami komercyjnymi. W tym względzie warto wzorować się na innych i brać przykład z wypracowanych już rozwiązań. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Bankowe kadry pod lupą ekspertów

Relacje pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi a ich klientami zdeterminowane są w znaczącym stopniu przez jakość i kompetencje bankowych kadr. To ludzie, pomimo rozwoju technik cyfrowych, wciąż okazują się niezbędni zarówno dla studenta aktywującego pierwsze konto bankowe, rolnika ubiegającego się o unijną dotację, jak i przedsiębiorcy poszukującego zaawansowanych form finansowania inwestycyjnego. Nieocenioną formą budowy więzi ze społecznościami lokalnymi jest też ponadprzeciętne zaangażowanie pracowników banków spółdzielczych w szeroko rozumianą edukację finansową Czytaj więcej...Rolnictwo: Ustawa o spółdzielniach rolników – rozwiązanie czy półśrodek?

Banki spółdzielcze są wprawdzie niewielkimi, lecz nowoczesnymi jednostkami wsparcia gospodarki rolnej. Jako jedyne w Polsce wyspecjalizowały się w obsłudze podmiotów z obszaru rolnictwa. Zajmują się też finasowaniem szeroko rozumianego przetwórstwa rolnego. Ta skądinąd potrzebna społecznie specjalizacja powoduje jednakże, że są szczególnie uzależnione od podlegającej koniunkturze gospodarki rolnej. Są więc niezwykle wyczulone na problemy, które dotykają szeroko rozumiany sektor agro. Czytaj więcej...


Rolnictwo: Europejskie Forum Rolnicze 2019

Europejskie Forum Rolnicze (EFR) to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, a zarazem okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. II edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 r. w Centrum G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Czytaj więcej...


Samorząd: Kiedy ruszy w Polsce PPP?

Wiele osób obserwujących od lat rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zadałoby to pytanie nieco inaczej – dodając „kiedy wreszcie”? Ta niecierpliwość ma swoje uzasadnienie, jeśli uświadomimy sobie, jak efektywnym ekonomicznie i popularnym instrumentem jest PPP choćby w tych krajach UE, które traktujemy jako punkt odniesienia, np. Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Czytaj więcej...


Legislacja: Firma w spadku przestaje być kłopotem

Kres ziemskiego bytowania oznaczać może nie tylko traumatyczne przeżycia dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Jeżeli w skład masy spadkowej wchodzi przedsiębiorstwo, skutki śmierci właściciela lub współwłaściciela dotknąć mogą kontrahentów, pracowników oraz podmioty finansujące działalność. Uchwalona 5 lipca br. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej pozwala w znacznym stopniu zredukować tego typu uciążliwości. Czytaj więcej...


Legislacja: Upadłość konsumencka: o jeden most za daleko?

Ułatwienia w procedurze ogłaszania upadłości przez osoby fizyczne zaproponowało w ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości. „Projekt przyjmuje, że nadmierne zadłużenie osób fizycznych jest raczej konsekwencją modelu gospodarczego, opartego na kredycie, w tym kredycie konsumenckim, niż efektem niewłaściwych zachowań dłużnika” – wskazuje biuro prasowe resortu. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców biją tymczasem na alarm: niektóre postulaty nowelizacji prawa upadłościowego zdają się przekraczać granicę pomiędzy eliminacją wykluczenia finansowego osób niewypłacalnych a promowaniem nieprzemyślanego zaciągania zobowiązań. Czytaj więcej...


Ubezpieczenia: Koniec rewolucji w bancassurance?

Wejście w życie z dniem 1 października br. dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oznaczało przełom w dziedzinie sprzedaży polis, również za pośrednictwem kanału bancassurance. Tym razem implementacja unijnego prawa przebiegła w Polsce bez zbytecznego poślizgu. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń była gotowa do wdrożenia nawet w pierwotnie wyznaczonym terminie 23 lutego br., zaś decyzja władz wspólnotowych odraczająca stosowanie dyrektywy pozwoliła bankom i ubezpieczycielom gruntownie przygotować się do nowych wymogów. Czytaj więcej...


Media społecznościowe: Miejsce kreatywności w strategii komunikacji

Komunikacja w social mediach jest jak sztuka. Można zostać wirtuozem, jeśli ma się naturalny talent. Jednak zanim do tego dojdzie, przyszłego wirtuoza czekają setki godzin żmudnych treningów, powtarzania, analiz i poprawiania błędów. Jeśli brak iskry bożej, te same godziny pracy i samorozwoju doprowadzą do bycia świetnym rzemieślnikiem. Czytaj więcej...


Moim zdaniem: Życie po życiu Na BRUK

Robotnicy na słynnym obrazie Gustawa Courbeta „The Stone Breakers” to wymowny przykład ciężkiej fizycznej pracy. „Bodajże byś kamienie na drodze tłukł” – takie przekleństwo przed laty kierowano do zatwardziałych leni w nadziei, że przerażeni tą perspektywą wezmą się do nauki lub gorliwszej pracy. Finalny efekt tak ciężkiej pracy – tytułowy BRUK stał się negatywnym bohaterem w wielu kontekstach. Czytaj więcej...