Uczelnie

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma programami przeznaczonymi dla szkół wyższych (pracowników naukowych, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych):
 
Program “Bankowość * Finase * Samorząd – Wiedza on-line”
 
Ogólnopolski projekt zorganizowany został przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.
Program zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni, które wezmą udział w Programie bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych
 
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 
Jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich.
 Prawne aspekty biometrii: Wykorzystanie biometrii do uwierzytelnienia czynności bankowych

Sytuacja prawna danych biometrycznych wykorzystywanych w sektorze bankowym uregulowana jest przez przepisy ustawy Prawo bankowe pozostającej w związku z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz przez przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w części nieuregulowanej dwoma pierwszymi ustawami, w przypadku maksymalizacji ochrony osiąganej na poziomie tego aktu prawnego. Czytaj więcej...


Prawne aspekty biometrii: Dane biometryczne i ich rodzaje

Za dane osobowe ustawa uznaje "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej". Kluczowym elementem umożliwiającym udzielenie odpowiedzi na pytanie "czy wszystkie dane biometryczne są danymi osobowymi" będzie zbadanie skutku, chociażby potencjalnego, wynikającego z wykorzystania poszczególnych danych biometrycznych w postaci możliwości identyfikacji tożsamości na podstawie danych biometrycznych. Czytaj więcej...Prawne aspekty biometrii:Biometria w kontekście danych osobowych

Dane biometryczne to informacje o osobie, uzyskiwane wskutek wcześniejszego pomiaru właściwości cech fizycznych (np. odcisk palca, wzór naczyń krwionośnych palca, dłoni) lub cech zachowania człowieka (w naukowym słownictwie biometrycznym zamiast "cech zachowania" używa się sformułowania "cechy behawioralne", np. głos, podpis odręczny). Czytaj więcej...


Monitor spółdzielczy: lipiec – sierpień 2011

BANKP BPS W AWANGARDZIE W rankingu 101 największych instytucji finansowych według dziennika "Rzeczpospolita", Bank BPS zajął 23. miejsce, awansując w stosunku do 2009 r. o dwie pozycje. W zestawieniu banków utrzymał 17. miejsce, wyprzedzając m.in. BOŚ, Lukas Bank, Santandera, DnB Nord i Aliora. Został też wyróżniony i trzykrotnie ujęty na liście banków, którym najszybciej rosną wskaźniki finansowe. Pod względem dynamiki funduszy własnych przesunął się z 21. na 6. miejsce, w należnościach od klienta i budżetu obronił 5., według wielkości depozytów podmiotów niefinansowych jest w pierwszej dziesiątce, pod względem zysków - 15. Czytaj więcej...

Prawo w bankach:Stanowisko Prezydium Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich w sprawie ryzyka prawnego związanego z ujawnieniem informacji objętych tajemnicą bankową na rzecz Krajowego Biura Informacji Kredytowej Sp. z o.o.

Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o. w dniu 2 czerwca b.r. poinformowało o rozpoczęciu działalno- ści w zakresie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową na potrzeby oceny ryzyka kredy- towego. Prezydium Rady Prawa Bankowego, mając na uwadze bezpieczeństwo i pewność wymiany informa- cji stanowiących tajemnicę bankową, w dniu 5 lipca 2011 r. opublikowało stanowisko w sprawie Krajowe- go Biura Informacji Kredytowej. Poniżej zamieszcza- my fragment tego stanowiska. Czytaj więcej...Prezentacja: BIK buduje zaufanie

Potrzebuję bank spółdzielczy, który nie sprawdza BIK-u w Poznaniu. Gdzie można zdobyć kredyt gotówkowy bez sprawdzania w BIK-u. Mam pytanie - czy banki spółdzielcze sprawdzają BIK? Ewentualnie o podanie banków, które nie sprawdzają. Takie i podobne pytania co jakiś czas pojawiają się na forach dyskusyjnych poświęconych kredytom. Jakie konsekwencje może przynieść udzielenie kredytu bez rzetelnego sprawdzenia historii kredytobiorcy? Jaka jest motywacja osób poszukujących banku niekorzystającego z systemu wymiany informacji BIK-u? Czytaj więcej...


Prezentacja: W jaki sposób nowa usługa terminali płatniczych POS wpłynie na przewagę konkurencyjną banków spółdzielczych?

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z coraz agresywniejszą próbą penetracji klientów banków spółdzielczych przez duże banki komercyjne. Czy wdrożenie nowej usługi transakcji bezgotówkowych w terminalach płatniczych przyniesie bankom spółdzielczym przewagę względem banków komercyjnych, zapewniając im stabilne i znaczące źródło przychodów operacyjnych? O ocenę sytuacji poprosiliśmy Jarosława Chrzanowskiego, prezesa zarządu IT Card S.A., spółki, która zapowiedziała uruchomienie linii biznesowej terminali płatniczych skierowanej do bankowości spółdzielczej. Czytaj więcej...
Sygnały: lipiec – sierpień 2011

DUSIGROSZ Z... GESTEM Według badania Millward Brown SMG/KRC sporządzonego na zlecenie ING BŚ, ponad połowa Polaków oszczędza (60 proc.), a co trzeci (32 proc.) nie odkłada, ale wydaje swoje pieniądze rozważnie. Co trzecia osoba trzyma pieniądze w domu, a 61 proc. robi zakupy w najwygodniejszym, lecz niekoniecznie najtańszym miejscu. Najpopularniejszą formą oszczędzania są: konto bankowe, lokata oraz konto oszczędnościowe. Czytaj więcej...

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

RAPORT DESSA: "KTO MA, TEMU BĘDZIE DANE" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skrytykowało opublikowany w Brukseli raport Dessa, który wyznacza kierunki wspólnej polityki rolnej UE do 2020 r. Minister Marek Sawicki uważa, że wzmocnienie podstawowego I filara WPR (środki na płatności bezpośrednie) może spowodować zakłócenie konkurencyjności między krajami UE. Z raportu Dessa wynika, że oddzielenie wysokości dotacji od skali produkcji sprawdziło się, zaś tylko na obszarach górskich, należy łączyć wielkość hodowli z premiami finansowymi. Każdy beneficjent płatności musiałby przeprowadzić przynajmniej dwa obszarowe programy ochrony środowiska, aby uzyskać pełną premię. Niekorzystne warunki gospodarowania powinny być natomiast rekompensowane z II filara WPR. Czytaj więcej...


Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – wrzesień 2011

MACIF BARDZIEJ SPÓŁDZIELCZY Józef Mitura, prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy i Andrzej Szwejkowski, prezes Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zostali mianowani członkami Rady Nadzorczej MACIF Życie TUW, którego założycielem jest Grupa MACIF, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim. Czytaj więcej...
Opinie zawieszone w sieci: lipiec-sierpień 2011

GRECY, KOZY I DRZEWKA OLIWNE To się nazywa nie "pomoc", tylko rolowanie długu. Grecy nigdy tego nie spłacą i szkoda pieniędzy podatnika, polskiego również, na ratowanie francuskich i niemieckich banków, które pożyczyły im pieniądze! Skoro panowie w bankach, w eleganckich garniturach i z zarobkami XXXXXX EUR/miesiąc nie potrafili oszacować właściwie ryzyka pożyczek, to albo są dyletantami, albo zrobili to celowo. Tak czy owak powinni siedzieć za kratami za te straty, a banki, które ich zatrudniły - upaść. Money.pl Internauta o nicku "Vrt" Czytaj więcej...
Rynek finansowania: Kronika

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rada Ministrów zaakceptowała przygotowane przez resort finansów założenia do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, które uniemożliwiłyby zakładanie od 1 stycznia 2012 r. jednodniowych lokat, tzw. antybelkowych. W efekcie tego Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Polski leasing ma już 20 lat

Chociaż leasing kończy w Polsce już 20 lat, przez długi czas był on tzw. umową nienazwaną, podobną w swoim charakterze do umów najmu i dzierżawy. Początkowy brak regulacji prawnych dla leasingu spowodował powstanie na początku lat 90. wielu jego form, które z dzisiejszą definicją leasingu nie mają nic wspólnego. Dzięki takim rozwiązaniom leasingobiorca mógł jednorazowo bądź w bardzo krótkim czasie rozliczyć cały wydatek inwestycyjny w kosztach uzyskania przychodu (tzw. leasing norweski, leasing lombardowy). Czytaj więcej...


Bank i Klient: Nowe instrumenty finansowe CIP

Od lipca przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. 29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniową w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP). Ogłoszono także datę rynkowego aktywowania pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro-, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych. Czytaj więcej...

Rynek finansowy: Nadmorskie Davos

Europejski Kongres Finansowy, organizowany w Sopocie przez Gdańską Akademię Bankową oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, to jedna z najważniejszych w naszym kraju konferencji, gromadząca finansową elitę Polski i UE. Tym razem grono liderów sektora finansowego i energetycznego debatowało nad odbudową wartości i reputacji przedsiębiorstw, banków i krajów w najbliższych latach, którą mocno nadszarpnął globalny kryzys. Czytaj więcej...Zasady: Korzyści z doradztwa

Banki i instytucje finansowe to organizacje gospodarcze, które muszą cieszyć się zaufaniem publicznym, a równocześnie przynosić właścicielom i akcjonariuszom zyski. Podstawowym zatem zadaniem kadry zarządzającej jest prowadzenie właściwych strategii działania. Mogą w tym pomóc firmy doradcze. Czytaj więcej...


Strona 1 z 212