Uczelnie

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma programami przeznaczonymi dla szkół wyższych (pracowników naukowych, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych):
 
Program “Bankowość * Finase * Samorząd – Wiedza on-line”
 
Ogólnopolski projekt zorganizowany został przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.
Program zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym Uczelni, które wezmą udział w Programie bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych
 
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
 
Jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich.