BANK 2016/07-08


Rynek finansowy: Kronika – lipiec-sierpień 2016

31.07.2016 21:05

WYDARZENIA Ministerstwo Finansów poinformowało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2016 r. wyniosło 881 873 mln zł, czyli o 23 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o 47 mld zł, licząc od początku roku. To największy taki skok w historii. W aktualnej "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019", która została już skorygowana, założono, że dług Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniesie 883,3 mld zł, a w relacji do PKB 46,8%. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Anatomia dochodu

31.07.2016 20:38

Za nami pierwsze miesiące istnienia podatku bankowego, o dochody z działalności coraz trudniej, a i BFG nie zasypia gruszek w popiele. Tematem analizy do letniego numeru uczyniliśmy sprawę najważniejszą z ważnych - a mianowicie, skąd się biorą dochody w bankach? Jak zwykle pod lupę bierzemy 13 instytucji, które upubliczniają swoje kwartalne wyniki z racji notowania akcji na giełdzie. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Recepta na udaną reformę czy kupowanie czasu?

31.07.2016 20:31

4 lipca rząd ogłosił Program Budowy Kapitału - plan systemu oszczędzania oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych. W powszechnym odbiorze ta, trochę niespodziewana data ogłoszenia pomysłu wraz z wczesnoporanną konferencją prasową, była szybką, uspokajającą ripostą na wcześniejsze nacjonalizacyjne zapowiedzi szefa partii rządzącej. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Przeszło tysiąc beneficjentów

31.07.2016 20:29

Do końca czerwca br. 1308 polskich przedsiębiorców otrzymało 189 mln zł preferencyjnego finansowania, dostępnego w ramach unijnego programu ramowego COSME. Tak pozytywny wynik udało się osiągnąć w ciągu zaledwie kilku miesięcy - realne uruchomienie środków pozostających w dyspozycji polskich pośredników finansowych nastąpiło na wiosnę tego roku. Czytaj więcej...
Raport Audyt i doradztwo w instytucji finansowej: Automatyzacja procesów bankowych z wykorzystaniem Robotic Process Automation

31.07.2016 20:11

Cyfryzacja procesów w bankowości postępuje w bardzo szybkim tempie. Bankowość elektroniczna, jej nowe funkcjonalności czy też mobilne aplikacje, z których korzystamy praktycznie wszędzie, stały się nieodłączną częścią naszego życia. Mimo to wciąż duża część operacji bankowych, zwłaszcza tych realizowanych w back office, wykonywana jest w znacznej mierze manualnie z wykorzystaniem wielu systemów i baz danych. Stosowane przez banki metodyki Lean Management i inne sposoby poprawy efektywności dają ograniczone efekty. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Bank jako instytucja zaufania publicznego

30.07.2016 15:48

Zmiany kadrowe w instytucjach tworzących sieć bezpieczeństwa sektora bankowego stanowią dogodną sposobność, by ponownie zapytać o to, czym powinny kierować się te instytucje w swoich decyzjach. W największym skrócie, podmioty te - poza innymi konstytucyjnymi i ustawowymi zadaniami - powinny wspólnie z uczestnikami budować zaufanie na rynku usług finansowych w Polsce. Czytaj więcej...

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016: Dokąd zmierza współczesna bankowość?

30.07.2016 15:39

Pośród licznych paneli poświęconych konkretnym wyzwaniom dla polskiej bankowości, podczas tegorocznej edycji Horyzontów Bankowości nie mogło zabraknąć poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania. Jakie wnioski wyciągnął sektor finansowy z kryzysu? Dlaczego powstające obecnie prawo tak często nie uwzględnia oczekiwań bankowców - i co zrobić, by pomiędzy bankami i administracją publiczną zapanowała pełna synergia? I wreszcie pytanie najistotniejsze - dokąd zmierza współczesna bankowość? Czytaj więcej...Systemy ZBP: System POJAZDY skuteczną barierą dla kradzionych aut

30.07.2016 15:37

Finansowanie nabycia środków transportu stanowi jeden z istotniejszych obszarów bankowego biznesu. Transakcje dokonywane na rynku motoryzacyjnym wiążą się jednak z istotnym ryzykiem, jakim jest możliwość wystąpienia wad prawnych kredytowanych samochodów. Zagrożenie to można w znaczący sposób zredukować, korzystając z systemu POJAZDY - bazy danych prowadzonej w ramach Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...Prezentacja KIR S.A.: E-podpis: klucz do przedsiębiorczości

30.07.2016 15:33

Dzięki zmianom w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne komunikacja z urzędami za pośrednictwem kanału elektronicznego została zrównana z kontaktem osobistym i korespondencją papierową. Aby móc korzystać z tego udogodnienia, wystarczy zaopatrzyć się w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub potwierdzić tożsamość z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie ePUAP. Czytaj więcej...


Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych

30.07.2016 15:32

Związek Banków Polskich świętuje w tym roku 25-lecie. Dlatego też najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Czytaj więcej...