EDS 2009/01-03 (styczeń – marzec 2009)


Kraj: Powierzchnie komercyjne szansą dla samorządów

Deweloperzy zajmujący się powierzchniami komercyjnymi mogą zaliczyć ub. rok do kolejnych udanych. Popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe w minionym roku był bardzo silny, pomimo coraz częściej pojawiającego się słowa kryzys. Euro 2012, perspektywy rozbudowy dróg i lotnisk podnoszą chęć inwestowania w Polsce, co powoduje, że rynek nieruchomości biurowych staje się bardzo atrakcyjny. Czytaj więcej...
Temat numeru: BCC: Bariery w wykorzystaniu funduszy europejskich na politykę spójności na lata 2007–2013

To już drugi raport Business Centre Club, który analizuje wykorzystanie funduszy europejskich przez Polskę, stara się diagnozować bariery w wykorzystaniu funduszy i proponować rekomendacje, które by pozwoliły na przyspieszenie, usprawnienie i bardziej efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Czytaj więcej...Promocja: Jak pozyskać dotację na projekty wykorzystujące energię odnawialną – szansa dla gmin na rozwój

Obecny kryzys gospodarczy, który dotknął całą Europę, w tym również Polskę, zmusił rządy poszczególnych państw, a także organizacje międzynarodowe do opracowania planów mających za zadanie jak najszybsze rozwiązanie tego trudnego pod względem ekonomicznym i społecznym problemu. Czytaj więcej...


Temat numeru: Trzy inicjatywy – wielka szansa rozwoju regionów

W odpowiedzi na wyzwania XXI wieku w zakresie konkurencji światowej i globalizacji, stale rosnącej potrzeby zwiększania wydajności oraz innowacyjności gospodarki europejskiej, a co za tym idzie najbardziej efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz walki ze skutkami kryzysu gospodarczego coraz więcej krajów i regionów sięga po możliwości, jakie dają instrumenty finansowe oferowane przez Komisję Europejską. Czytaj więcej...


Temat numeru: Czy inwestycje zapewnią Polsce zrównoważony rozwój?

Polskie programy rozwoju społeczno-gospodarczego zasilane środkami unijnymi w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (NSS) przyniosą inwestycje w infrastrukturę rzędu 90 mld euro. Wszyscy oczekujemy poprawy infrastruktury, głównie transportowej, to jednak przyniesie stratę dla środowiska naturalnego. Jak znaleźć balans? Czytaj więcej...Nowoczesny samorząd: Rządowa droga lokalna

Budowa autostrad kompromituje nas jako państwo i społeczeństwo. Natomiast program Orlik (boiska przy szkołach) wpływa znacząco przede wszystkim na poprawę wizerunku władz centralnych. Dlatego rząd wymyślił kolejny projekt: modernizacji dróg lokalnych. W zasadzie nie można mu wiele zarzucić. Pojawiają się jednak pytania fundamentalne. Czy tak powinien wyglądać proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego? Czy nie należałoby raczej zreformować systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego? Czytaj więcej...


Promocja: Raport Centrum AMRON Analiza cen gruntów niezabudowanych w Warszawie i we Wrocławiu

Raport jest wynikiem analizy porównawczej cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych w Warszawie i we Wrocławiu w okresie największej zmienności cen - w latach 2006-2008. Analiza dotyczy gruntów niezabudowanych o powierzchni między 1000 a 4000 m2, nabywanych z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: Ewaluacja projektów unijnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Programy unijne stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona strategia lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie coraz więcej trwałych miejsc pracy. Czytaj więcej...Przeżyłem to: Jak zorganizować dobrą gospodarkę odpadów w Polsce?

Ponad 90 proc. odpadów komunalnych jest unieszkodliwiana poprzez ich składowanie. Poziom odzysku i recyklingu materiałowego jest alarmująco niski, a budowa instalacji, których celem ma być zagospodarowanie odpadów napotyka na przeszkody wynikające z niedoskonałości polskiego prawa oraz braku edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Czytaj więcej...


Realizacja projektu: Pozyskiwanie funduszy unijnych na unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Finanse publiczne mają precyzyjne regulacje prawne i podlegają szczególnej kontroli. Są to pieniądze podatników. Fundusze pomocowe mają stworzyć szansę zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, podniesienia na wyższy poziom standardu życia. Zatem powinniśmy je wydawać z rozwagą, osiągając najwyższe społecznie korzyści. Czytaj więcej...
Realizacja projektu: Opracowanie, wdrożenie i rozliczenie projektu UE – cz. III Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej

Przygotowanie dokumentacji konkursowej to kolejny etap na drodze aplikacji po zewnętrzne źródła fi nansowania określonego we wcześniejszych fazach projektu. Najczęściej do tego rodzaju prac przystępujemy w momencie pojawienia się ogłoszenia o naborze wniosków. Czytaj więcej...Prezentacje: Centrum Informacji Gospodarczej (www.cigi.pl), Warszawa, 5 marca 2009 Docenić smak informacji

O informacji gospodarczej często myśli się jak o najdroższym markowym winie, elitarnym trunku, którego walory, ze względu na cenę, mogą poznać i docenić tylko nieliczni. Naprawdę jednak informacja jest tania jak barszcz, choć dla nowoczesnego biznesu rzeczywiście smakuje jak najlepsze Chateau La Conseillante. Czytaj więcej...