EDS 2009/07-09 (lipiec – wrzesień 2009)


Raport Specjalny: Jak korzystać z pomocy publicznej w kontekście funduszy europejskich

Ze zjawiskiem pomocy publicznej mamy do czynienia praktycznie w każdej gospodarce. W systemie gospodarki socjalistycznej ta pomoc jest nie tylko oczywista, ale nie jest postrzegana w kategoriach "pomocy", a właścicielskiego egzekwowania celów, jakie mają realizować podmioty gospodarcze, przy czym realizacja tych celów niekoniecznie musi mieć związek z ekonomią. Czytaj więcej...

Raport Specjalny: Absorpcja środków unijnych w kontekście polityki europejskiej

Warto pamiętać, że o ile środki państw członkowskich są przeznaczane na zapewnienie dostępu do usług podstawowych oraz wsparcie dochodów obywateli, o tyle unijna polityka skupia się na niwelowaniu różnic o charakterze strukturalnym, które to różnice bezpośrednio oddziałują na konkurencyjność regionów, ich atrakcyjność dla inwestorów i możliwość zatrudnienia obywateli. Czytaj więcej...


Raport Specjalny: Przestrzeń uporządkowanej wolności

Na wyregulowaniu parcelacji zyskują wszyscy: właściciele, bo wzrośnie wartość gruntu, gmina, bo bez pieniędzy będzie mieć drogi i place pod obiekty publiczne, narzędzie do sensownego etapowania inwestycji, inwestorzy - bo wreszcie będą mieli gdzie budować, obywatele - bo mieć będą ład w przestrzeni, normalne jej planowanie i może wreszcie mieszkania. Czytaj więcej...

Raport Specjalny: Agroturystyka na trudne czasy

Trudna sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (małych i średnich) spowodowała, że rolnicy wprowadzili do swojej oferty agroturystykę. Decydujący się na przekształcenie gospodarstwa, liczą się z częściowym wyłączeniem ziemi z rolniczego użytkowania - powstają place zabaw dla dzieci, parkingi dla samochodów, miejsca do rozpalenia ogniska. W UE utrzymuje się z tej dziedziny turystyki co dziesiąte gospodarstwo. Czytaj więcej...

Realizacja Projektu: Sposoby i etapy realizacji zatwierdzonego projektu

Zatwierdzony do dofinansowania projekt wymaga odpowiedniej jego realizacji - tylko wówczas wirtualne kwoty dotacji zapisane w umowie, mogą stać się pieniędzmi realnymi, zasilającymi konto beneficjenta. Jak więc zrealizować projekt, aby sfinalizować go w odpowiedni sposób - czyli otrzymaniem środków finansowych? Odpowiedź wydaje się być banalnie prosta: zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Czytaj więcej...