EDS 2009/10-12 (październik – grudzień 2009)

eds.2009.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2009)

  • Marcin Ledworowski: Rząd sprzyja gminom w walce z dłużnikami
  • Krzysztof Pietraszkiewicz: Bankowość polska wobec kryzysu i potrzeb rozwojowych kraju
  • Metodyka Prince-2: Pomaga w absorbcji funduszy Unii Europejskiej
  • Ponad 1500 Samorządów na Konferencjach EDS

Redaktor Naczelny EDS: październik-grudzień 2009: Nie bójmy sie ścisłej integracji

Rozpoczynająca się właśnie prezydencja Hiszpanii w Unii Europejskiej będzie bardzo istotna. Ma to być pierwsza tego typu kadencja, podczas której funkcjonować będą formalni, stali przywódcy Unii: przewodniczący Rady Europejskiej Herman Achille Van Rompuy oraz komisarz ds. zagranicznych i bezpieczeństwa brytyjska baronessa Catherine Margaret Ashton of Upholland. Czytaj więcej...Unia: Buenos días Unio Europejska!

1 stycznia 2010 r. przewodnictwo w Unii Europejskiej przejęła Hiszpania. Co to oznacza dla pełnej wyzwań UE oraz jakie będą skutki półrocznej hiszpańskiej prezydencji w przyszłości? Hiszpańska prezydencja przebiegać będzie pod hasłami innowacja i środowisko. Czy premierowi José Luis Rodriguez Zapatero wystarczy sił i charyzmy, aby wyprowadzić Europę z kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w? Czytaj więcej...

Nowoczesny samorząd: Opłata za parkowanie – bez biletu

Na ulicach naszych miast nie widać kryzysu. Szczególnie w centrach parkowanie nastręcza ciągle wiele kłopotów. Większość z nich rozwiązują nowoczesne systemy płatności w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Naturalnie konieczne są inwestycje. Niestety pojawia się potężna bariera psychologiczna, a w rezultacie - niemoc decyzyjna. Czytaj więcej...
Źródła finansowania: Projekty w ramach regionalnych programów operacyjnych a nowa ustawa o finansach publicznych

Dla Regionalnych Programów Operacyjnych rok 2010 będzie rokiem szczególnym. To właśnie w 2010 realizacja RPO 2007 - 2013 powinna nabrać tempa, które pozwoliłoby Instytucjom Zarządzającym osiągnąć zamierzone cele i wydatkować środki przyznane im z Unii Europejskiej z zachowaniem zasady n+3. Czytaj więcej...Źródła finansowania: Instrumenty inżynierii finansowej alternatywą dla dotacji

W latach 2007-2017 w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, w tym w regionalnych programach operacyjnych, o status pośrednika finansowego mogą ubiegać się banki, fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze pożyczkowe. Zarówno rynek finansowy, jak i same środowiska beneficjentów potrzebują w tym zakresie aktualnej i szczegółowej informacji. Czytaj więcej...


Raport Specjalny: Ponad 1500 samorządowców na konferencjach „EDS”

Skala zainteresowania cyklem konferencji "EDS Europejskiego Doradcy Samorządowego" przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Cykl był jedną z największych, jeśli nie największą imprezą w kraju, skupiającą środowiska samorządowe w 2009 roku. Udało nam się zbudować ogromną i niezwykle skuteczną platformę porozumienia ze środowiskami samorządowymi. Duża w tym zasługa naszych patronów, sponsorów i prelegentów, którym należą się ogromne podziękowania. Czytaj więcej...


Raport Specjalny: Ziarnko do ziarnka uzbiera się miarka

Energochłonność PKB Polski jest prawie trzy razy wyższa niż średnia w Unii Europejskiej. Wiele polskich przedsiębiorstw i samorządów ciągle nie wie, jak może zwiększyć swą efektywność energetyczną. Dla gospodarki oszczędności są paliwem napędzającym wzrost gospodarczy. Bardzo ważne jest wyrobienie proekologicznych zachowań. Zmniejszenie zużycia energii jest policzalne i odczuwalne finansowo. Niewielkie oszczędności jednego obywatela, mnożone przez miliony, dają efekty oszczędnościowe odczuwalne w skali kraju. Czytaj więcej...


Prezentacja: Zarządzanie ryzykiem – kompetencja współczesnego menedżera

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających współczesnym przedsiębiorstwem jest gwałtowność i zakres zmian, jakim obecnie podlega gospodarka w skali światowej (globalnej) i lokalnej. Otoczenie przedsiębiorstwa ma więc charakter turbulentny. Przemiany te sprawiają, że obok ich beneficjentów rośnie liczba "ofiar" (rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar). Odpowiednio szybkie identyfikowanie oraz ocena szans i zagrożeń rozwojowych przedsiębiorstw jest niezbędnym czynnikiem optymalizacji bieżących i strategicznych decyzji, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Czytaj więcej...


Raport Specjalny: Dobre gospodarowanie

Żyjemy w czasach, w których coraz więcej się mówi o oszczędzaniu. Węgiel, gaz, olej opałowy, energia elektryczna to stale drożejące nośniki energii, których ilość jest ograniczona. Jedną z najważniejszych przyczyn wysokiej energochłonności w Polsce jest brak dostatecznej świadomości kadry zarządzającej na temat roli działań na rzecz oszczędności energii. Czytaj więcej...


Realizacja Inwestycji: Prawidłowe zakończenie i rozliczenie

Beneficjent, który zabiera się do rozliczania projektu tuż po jego zakończeniu i dopiero wówczas zapoznaje się z podstawowymi zasadami dotyczącymi rozliczania projektów - popełnia podstawowy błąd. Co robić, aby uniknąć błędów i niedopatrzeń podczas zakończenia i rozliczania projektów? Myśleć o ich prawidłowym rozliczeniu od pierwszego dnia realizacji. Czytaj więcej...