EDS 2010/01-03 (styczeń – marzec 2010)

eds.2010.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2010)

  • Temat numeru: Partnerstwo publiczno-prawne
  • Banki wspierają inwestycje komunalne.
  • Wielka grecka tragedia finansowa: Kultura i tradycja, podobnie zresztą jak kreatywna księgowość, nie uchroniły Grecji od zapaści finansowej.
  • Komitety monitorujące: Monitorowanie programów operacyjnych w ramach RPO.


Temat numeru: Samorząd terytorialny w mechanizmie polityki publicznej

Relacje między rządem a samorządem tworzą w istocie system współrządzenia państwem. Samorząd bowiem jest - z mocy prawa - związkiem społeczności lokalnych bądź regionalnych, uczestniczących w sprawowaniu władzy publicznej i kierujących oraz zarządzających zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. Czytaj więcej...


Temat numeru: Spółka celowa w strukturze PPP

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dopuszcza tworzenie podmiotów obrotu gospodarczego w formie spółki na podstawie art. 14 ust. 1: "Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem". Czytaj więcej...Temat numeru: Politycznie podejrzane partnerstwo

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma już pięć lat. W tym czasie politycy dwukrotnie przymierzali się do nowelizacji przepisów, choć ostatecznie zmieniono je tylko raz. Jednak przez pół dekady funkcjonowania przepisów nie powstała żadna inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ustawa ma jedną wadę, którą trudno usunąć: sprawę PPP upolityczniono. Stała się elementem kampanii politycznych. Czytaj więcej...
Nowoczesny samorząd: Najlepsze praktyki zarządzania w JST Trzy krytyczne czynniki sukcesu

Ktoś mądry powiedział: "Zmiana nie jest konieczna, bowiem przeżycie nie jest obowiązkowe". Warto wyjaśnić, dlaczego jest to prawda - prawda w rządach, w samorządach, w biznesie i w życiu każdego z nas. Skupię się na kontekście samorządowym, aczkolwiek - w sensie stosowania najlepszych praktyk zarządzania - nie różni się on specjalnie od innych. Czytaj więcej...Regiony: Śladem naszych publikacji Jerzemu Grabowskiemu ad vocem

Kwidzyn jest słusznie postrzegany jako miasto przyjazne inwestorom. Budowa, w latach 70. ubiegłego wieku, Zakładów Celulozowo Papierniczych (obecnie International Paper sp. z o.o.) oraz zachęcenie, na początku lat 90., światowego koncernu z branży elektronicznej do lokalizacji swoich zakładów zapewniło liczne miejsca pracy mieszkańcom. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych Rząd i Sejm wspierają samorządy

Po prawie półtora roku gminy doczekały się kolejnych zmian w przepisach dotyczących ich funkcjonowania. 19 lutego 2010 roku Sejm przyjął projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeżeli akt ten wejdzie w życie, gminy będą mogły odzyskiwać zaległe płatności poprzez wpisanie każdego dłużnika do baz biur informacji gospodarczej (BIG). Czytaj więcej...
Unia: Wielka grecka tragedia finansowa

Grecja to kraj o bez wątpliwie największej tradycji i kulturze w całej Unii Europejskiej. Jest uznawany za kolebkę cywilizacyjną krajów zachodnich. Od 1981 r. Grecja jest członkiem Unii Europejskiej. Początek drugiej dekady XXI wieku to ponowne zainteresowanie sytuacją w tym kraju, jednak nie z powodu bogatej historii, lecz z uwagi na kreatywną statystykę sytuacji gospodarczej. Czy krajem o tak wielkim wkładzie w rozwój cywilizacyjny świata rządzi wszechobecna w XXI wieku spekulacja? Czy jest to problem tylko Grecji, Unii Europejskiej, a może i całego świata? Czytaj więcej...


Doradzamy i informujemy: Komitety monitorujące

Wdrażanie funduszy europejskich odbywa się za pomocą programów operacyjnych (krajowych i regionalnych). Skuteczność tego procesu, jego efektywność oraz zgodność z harmonogramem jest oceniana przez właściwe komitety monitorujące. Dla oceny postępów w realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) powołany został Komitet Koordynacyjny, natomiast w celu monitorowania implementacji poszczególnych programów operacyjnych (PO), w tym regionalnych programów operacyjnych (RPO) ustanowiono komitety monitorujące. Czytaj więcej...


Realizacja inwestycji: Rozliczanie projektów UE w perspektywie lat 2007–2013 Sezamie otwórz się…

Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju oraz przyjętą przez rząd Polski Strategią Rozwoju Kraju wszyscy potencjalni beneficjenci funduszy europejskich, w tym Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Społecznego powinni ostatecznie rozliczyć swoje projekty do 2015 r. Zanim to jednak nastąpi po euforii otrzymanych środków finansowych w ramach różnych programów operacyjnych należy te środki prawidłowo wydać. Czytaj więcej...