EDS 2010/04-06 (kwiecień – czerwiec 2010)

eds.2010.06.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2010)

  • Temat numeru: Animowanie lokalnych rynków pracy.
  • Zarządzanie portfelem w JST - sposób myślenia o portfelu można z łatwością stosować w dowolnej skali i w dowolnej organizacji.
  • Europejski nadzór finansowy. Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej wywołało bardzo duże zmiany w finansach międzynarodowych.


Temat numeru: Korzystne emisje

Bez zabezpieczenia odpowiednich środków na inwestycje nie powstaną ani nowe drogi, ani boiska, ani inne obiekty. Żeby zyskać pieniądze z Unii Europejskiej, samorząd również musi wykazać się własnym wkładem. Kiedy banki wciąż jeszcze niechętnie udzielają kredytów - lub jest to zbyt droga forma zdobycia pieniędzy - warto zastanowić się nad emisją obligacji. Czytaj więcej...
Temat numeru:Przedsiębiorczość lokomotywą lokalnej gospodarki

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w kształtowaniu lokalnych rynków pracy. Są podstawową siłą napędową procesów rozwojowych zachodzących w gospodarce, przyczyniając się przy tym do łagodzenia bezrobocia. Dlatego tak ważne jest położenie szczególnego nacisku na tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym lepszego klimatu sprzyjającego rozwojowi MŚP, zarówno na gruncie legislacji, jak również projektowania specjalnych instrumentów wsparcia dla tych podmiotów. Czytaj więcej...


Temat numeru: Przedsiębiorcy w samorządzie – samorząd dla przedsiębiorców [g]

Właściwie, to zostałem postawiony przed zadaniem, przerastającym moje możliwości. Jak w krótkim eseju wyczerpać temat, stanowiący tak naprawdę materiał na kilka poważnych rozpraw popartych naukowymi badaniami, a do tego jeszcze zawrzeć instrukcje dla lokalnych decydentów, co i jak można w tym zakresie zdziałać? Czytaj więcej...Nowoczesny samorząd: Zarządzanie portfelem w JST

W moim portfelu programów, projektów i wielu innych działań czas na pisanie tego artykułu był zaplanowany na weekend 10-11 kwietnia 2010 r. Wybaczcie więc, że być może nie będzie on tak lekki, łatwy i przyjemny w odbiorze, jak być może by był, gdyby nie data 10 kwietnia, której już nikt z żyjących nie zapomni, a wszyscy, którzy dopiero się narodzą, będą się uczyć jej znaczenia. Czytaj więcej...Regiony: Cała gmina na boisku

Program Moje Boisko-Orlik 2012 zakłada budowę kompleksów, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych na bezpiecznych i nowoczesnych kompleksach boisk (pisaliśmy o nim w EDS nr 3/2009). Spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem. Obiekty te stały się dumą wielu gmin i ośrodkiem integrującym mieszkańców. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: takJeszcze o PPP Początek nowej ery…

3 razy P, czyli PPP albo inaczej partnerstwo publiczno-prywatne, będzie dla Polski nowym wyzwaniem, ale także szansą na rozwój po roku 2013. Koniec funduszy UE w tak gigantycznym rozmiarze jak obecnie w perspektywie budżetowej lat 2007-2013 (ponad 67 mld euro) wymusi na naszym kraju szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań w finansowaniu publicznych inwestycji. Czytaj więcej...


Kraj: Jubilat ma się dobrze 20 lat działalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej [g]

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej powstała 4 stycznia 1990 r. z inicjatywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, do gospodarowania, we współpracy z reprezentantami Komisji Wspólnot Europejskich, środkami pochodzącymi ze sprzedaży na polskim rynku artykułów rolnych przekazywanych nieodpłatnie w ramach pomocy żywnościowej Wspólnoty w latach 1989-1990. Czytaj więcej...Unia: Europejski nadzór finansowy potrzebny od zaraz

Rozwinięte rynki finansowe w gospodarce globalnej XXI wieku pełnią bardzo ważne funkcje. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest finansowanie inwestycji przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. W szerszym ujęciu to właśnie finanse światowe odpowiedzialne są za ilość i cenę dostępnego pieniądza na rynku. Każdy kraj reguluje swoją walutę oraz cały krajowy rynek finansowy w ramach instytucji nadzoru finansowego. Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej w 1999 r. do obiegu bezgotówkowego, a następnie w 2001 r. do obiegu gotówkowego wywołało bardzo duże zmiany w finansach międzynarodowych. Niestety gwałtowny wzrost operacji finansowych o charakterze spekulacyjnym spowodował zachwianie się filarów strefy euro. Należy zatem postawić sobie pytanie, kto tak naprawdę kontroluje i pełni rolę strażnika europejskich finansów. Czytaj więcej...


Unia: Islandzki pył rzuca cień

Gdy pisano traktat z Lizbony, 70 proc. obywateli Unii Europejskiej z Polakami włącznie chciało, aby Unia stała się supermocarstwem jak USA. Szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso zapowiadał globalną Europę. Gdy dziś jest chaos, wydaje się, że jak mało kiedy zasada pomocniczości, czyli wkroczenie władzy publicznej podczas paraliżu lotniczego, jest jak najbardziej uzasadnione, a wręcz niezbędne do udowodnienia, że Unia Europejska może stać się supermocarstwem. Czytaj więcej...


Doradzamy i informujemy:Biogazownie zyskowne, ale bardzo ryzykowne

Na rynku energetycznym zachodzą duże zmiany, podejmowane są nowe działania w celu znalezienia alternatywnych źródeł energii. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej zakłada zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a zwłaszcza energii z biomasy. Ten obszar jest jeszcze w powijakach, ma jednak duży potencjał rozwoju. Rządowe plany Polski przewidują budowę 2700 biogazowni (jest ich aktualnie tylko sześć). Czytaj więcej...


Rynek walutowy: Giełda czy forex?

To stare pytanie, znów nabiera znaczenia. Zwłaszcza że coraz więcej polskich domów maklerskich poszerza swoją ofertę usług o możliwości inwestowania na tzw. foreksie. Przy czym nie dotyczy to tylko inwestycji na rynku walut, gdyż przez dedykowane platformy inwestycyjne możemy też handlować surowcami, zagranicznymi indeksami, a nawet akcjami zachodnich spółek. A wystarczy do tego, przynajmniej w teorii, zaledwie kilka tysięcy złotych. Czytaj więcej...


Poradnik iwestora: Inwestowanie w czasach niepewności (druga odsłona)

Z inwestowaniem jest jak z decyzjami w życiu codziennym. Jedni boją się je podejmować i raczej ufają działaniom zbiorowym, preferując naśladownictwo zachowań innych osób. Drudzy szukają własnej ścieżki i preferują samodzielne decyzje oparte zazwyczaj na ułożonym przez nich planie-projekcie oraz na przyjętych własnych celach i kryteriach ich realizacji. Moje przemyślenia dedykuję tym drugim oraz tym z pierwszej o wiele liczniejszej zbiorowości, którzy pragną zmienić swój kurs inwestycyjny z pasywnego na bardziej aktywny. Kontynuujemy więc wędrówkę szlakiem podstawowych zasad inwestowania. Czytaj więcej...


Giełda: Czas na Catalyst!

Problem pozyskania finansowania w dalszym ciągu dotyka wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również jednostki samorządu terytorialnego. Wiele z nich ma pomysły na rozwój swego regionu - niestety nie zawsze są w stanie przekonać do nich banki, które wolą pożyczyć pieniądze państwu, nabywając skarbowe papiery wartościowe, niczym nie ryzykując. Czytaj więcej...Banki: Konsolidacja kredytów- za i przeciw

Posiadacz kilku kredytów zastanawia się wielokrotnie, czy nie zamienić ich na jeden tańszy. Jeśli raty kredytów powoli przygniatają domowy budżet i coraz trudniej związać jest koniec z końcem, warto rozważyć kredyt konsolidacyjny. Pozwoli on zmniejszyć obecne zobowiązania finansowe (kredyt mieszkaniowy, samochodowy, gotówkowy...) przez połączenie wszystkich w jeden. Daje on możliwość zapłaty jednej większej, ale tańszej raty w swoim banku, zamiast wielu rat, w różnych instytucjach, terminach i walutach. Czytaj więcej...Inwestycje: Dobry leasing znajdę

Dobrze wydzierżawić samochód też trzeba umieć! Wiedzą o tym ci, którzy przez lata męczyli się z nietrafionym leasingiem. Rygorystyczne warunki umowy dawały im się we znaki na każdym kroku. Dlatego przed podpisaniem umowy dzierżawy czterech kółek, warto przejrzeć dostępne oferty leasingowe i szczegółowo zapoznać się z jego warunkami. My przybliżamy kilka tych, na które warto zwrócić uwagę. Czytaj więcej...


Inwestycje: Błysk… i zysk

Dawniej wzdychały do nich tylko kobiety, dziś cieszą się równie dużym zainteresowaniem inwestorów. Szczególnie w niepewnych na rynkach finansowych czasach, gdy ceny akcji z dnia na dzień potrafią spaść nawet o kilkanaście procent. Diamenty są alternatywą dla nietrafionych inwestycji giełdowych. Choć nie oparły się światowemu kryzysowi gospodarczemu, dziś odrabiają straty... Czytaj więcej...


Nasze hobby: Na chandrę- Dudek bluesy

Każdego kiedyś ogarnia blues. Ale żaden biały nigdy w pełni nie czuł bluesa, bo nie miał tylu problemów co moi czarni bracia - twierdził przed laty legendarny amerykański śpiewak i gitarzysta Leadbelly. Blues narodził się w XIX wieku na amerykańskich plantacjach bawełny, później z migrującymi robotnikami trafił do wielkich miast. Jako forma muzyczna zrobił światową karierę, stając się podstawą rhythm and bluesa, a następnie rock and rolla i współcześnie jest uznawany za jedno z najważniejszych źródeł całej muzyki rozrywkowej. Przestał być też domeną Afroamerykanów, wybitnych wykonawców tego gatunku można obecnie spotkać na całym świecie. Czytaj więcej...