EDS 2010/10-12 (październik – grudzień 2010)

eds.2010.12.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2010)

  • Temat numeru: Wnioski i rekomendacje: "Wiedzieć, znaczy zarabiać".
  • Z perspektywy WESTLB...: Oczekiwane są nowe możliwości finansowania pozabudżetowego: klarowne i poprawnie umocowane.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne - szansa czy konieczność? Byliśmy pionierem na etapie tworzenia prawa, jesteśmy outsiderem na etapie jego wykorzystania.

 

 


Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Nie ma prostych rozwiązań

Kiedy podejmowaliśmy 16 września w Szczecinie wyzwanie, jakie stanowiła inauguracja pierwszej z cyklu 16 konferencji dla JST organizowanych - po raz drugi z rzędu - pod wspólnym hasłem: Wiedzieć, znaczy zarabiać, byłem pełen oczekiwania, co też przyniesie nasze działanie tak w warstwie organizacyjnej, merytorycznej, popularyzatorskiej, wreszcie informacyjnej i promocyjnej. Czytaj więcej...

Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Z perspektywy WestLB Bank Polska (Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA)

Po zakończeniu cyklu 16 spotkań w ramach konferencji poruszających zagadnienia racjonalnego zarządzania zasobami jednostek samorządu terytorialnego konieczne jest konstruktywne podsumowanie, próba oceny sytuacji bieżącej oraz zdefiniowania z jednej strony czynników katalizujących, a z drugiej barier rozwoju inwestycji determinowanych przez samorządy. Czytaj więcej...Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Rola Zrzeszenia MR Banku w rozwoju społeczności lokalnych

Mazowiecki Bank Regionalny SA jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, silnie związanym z regionem Mazowsza. Jest instytucją finansową o wyłącznie polskim kapitale. Jego misją jest tworzenie warunków do dalszego rozwoju zrzeszonych banków spółdzielczych w celu prowadzenia efektywnej działalności bankowej. Czytaj więcej...


Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Banki spółdzielcze – partnerzy godni zaufania

Sektor samorządowy to dla banków spółdzielczych klient strategiczny. Samorządy i banki spółdzielcze łączy lokalność działania. Trudno w tej chwili wskazać gminę, gdzie nie jest obecne przedstawicielstwo banku spółdzielczego w formie oddziału, filii czy też punktu kasowego. Taka placówka to często jedyna instytucja finansowa świadcząca usługi na rzecz lokalnej społeczności. Czytaj więcej...
Temat numeru: Wiedzieć, znaczy zarabiać: Partnerstwo publiczno-prywatne – szansa czy konieczność?

Minione tygodnie, obok codziennych zajęć upłynęły mi na podróżach po Polsce w ramach cyklu konferencji dla JST, zorganizowanych przez redakcję "Europejskiego Doradcy Samorządowego", miałem sposobność prezentować lokalnym włodarzom kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym. Czytaj więcej...Kraj: Finansowanie infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego

Według "Monitora Europejskiego" z powodu kryzysu trudniejsze będzie w przyszłości zagwarantowanie wzrostu gospodarczego. Przeszkodą w uzdrowieniu gospodarki jest wciąż słaba kondycja naszego systemu finansowego, przez co przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe mają trudności z zaciąganiem kredytów, ostrożnie podchodzą do wydatków i inwestycji. Czytaj więcej...


Kraj: Miecz Damoklesa czy strachy na Lachy?

Po wejściu Polski do UE w maju 2004 r. pojawiły się liczne pytania dotyczące uregulowań prawnych mienia poniemieckiego, przejętego przez Skarb Państwa i polskich obywateli. Co więcej, można odnieść wrażenie, że PiS już przed laty postanowił zbić na tym kapitał polityczny. Jednocześnie sąd przyznał obywatelce Niemiec Agnes Trawny odszkodowanie za majątek, który oddała w latach 70., a lokalne władze nie uzupełniły w odpowiednim czasie zapisów w księdze wieczystej. Jest się więc czego bać? Czytaj więcej...


Kraj: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie 2020 r.

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Nowa perspektywa finansowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale całej UE nie jest jeszcze do końca znana, jednak z wypowiedzi niektórych polityków europejskich MŚP mogą wiele wywnioskować i z dużym wyprzedzeniem przygotowywać się do wykorzystania przyszłego wsparcia finansowego. Czytaj więcej...Kraj: Implementacja prawa unijnego w Polsce

Nie można chlubić się z członkostwa w klubie, jeśli nie spełnia się jego kryteriów. Unia Europejska, jeśli traktować ją jako elitarny klub, to nie kwiatek do kożucha, tylko - jak mówił Robert Schuman w swej słynnej deklaracji - "konkretne działania", na przykład na rzecz swobód obywateli, ich większej równości czy lepszego środowiska, wynikające z prawa, które nie zostało stworzone jako dekoracja - to prawo trzeba urzeczywistniać Czytaj więcej...
Doradzamy i informujemy: Project Manager – zawód pożądany

Wraz z nadejściem sztormu napływających funduszy UE perspektywy 2004-2006 oraz najnowszej fali perspektywy finansowej 2007-2013 Polska jako kraj członkowski, aby efektywnie absorbować ww. fundusze, musiał stworzyć armię profesjonalnych menedżerów. Można by zadać pytanie, dlaczego menedżerów, a nie tylko sprawnych administracyjnych urzędników szczebla rządowego i samorządowego. Odpowiedź kryje się w analizie ryzyka powodzenia wielomiliardowych programów operacyjnych z wykorzystaniem środków dotacyjnych UE. Czytaj więcej...


Unia: Unijna prezydencja tylko i aż tyle

Co sześć miesięcy nowe państwo członkowskie sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej (RUE). W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności UE. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny organizacji, dba o jej rozwój, integrację oraz bezpieczeństwo. Czytaj więcej...


Nowoczesny samorzą: Społeczeństwo informacyjne wyzwaniem dla samorządów terytorialnych

Dla społeczeństwo informacyjnego szczególne znaczenie ma informacja, która jest specyficznym rodzajem towaru, cenniejszym nawet od dóbr materialnych, zwłaszcza w odniesieniu do jej dostępności. Czy Polskie społeczeństwo jest informacyjne? Jeśli tak, co to oznacza dla samorządów terytorialnych? Czytaj więcej...Nowoczesny samorzą: Systemy, narzędzia i techniki zarządzania dla menedżera JST

Doszliśmy do końca spotkań z Państwem w 2010 r. Podzieliliśmy się częścią naszych doświadczeń, pokazaliśmy sposób myślenia o strategii i jej wdrażaniu oraz zasygnalizowaliśmy, jaką rolę we współczesnym zarządzaniu odgrywa umiejętność identyfikacji właściwych projektów i programów oraz zdolność do właściwej ich realizacji. Czytaj więcej...

Giełda: Inwestować inaczej – kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Kontrakty na różnice kursowe pozwalają zarabiać na wzrostach i spadkach wartości danego aktywa - np. srebra, indeksu S&P 500, ropy naftowej - przy wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej. Umożliwiają inwestorom osiąganie zysków z aktywów, których wartość znacznie przekracza sumę niezbędną do zawarcia transakcji. Zajęcie pozycji nie wiąże się z obowiązkiem zakupu ani dostawy aktywów bazowych. Czytaj więcej...


Giełda: Rynek w pigułce

Chcesz wziąć udział w rynkowej hossie, a nie wiesz, jakie spółki dobrać do portfela? Twoim wyznacznikiem stopy zwrotu jest zmiana głównego indeksu największych giełdowych spółek (WIG20)? Chciałbyś ponosić mniejsze opłaty niż w funduszach inwestycyjnych? To załóż rachunek maklerski i zainteresuj się instrumentem ETF na indeks WIG20. Czytaj więcej...
Inwestycje: Skorzystaj na wyprzedaży

Koniec roku to tradycyjnie czas wyprzedaży. Gdy konsumenci skwapliwie korzystają z przedświątecznych okazji, przedsiębiorcy traktują obniżki z rezerwą. Jedną z przyczyn jest zbliżający się wraz z końcem roku remanent, który w powszechnej opinii skutecznie niweluje korzyści wynikające z nabycia towarów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Całkiem niesłusznie. Towary handlowe to jedna z najlepszych krótkoterminowych inwestycji dla małej firmy, zaś negatywnych skutków remanentu uniknąć można dość łatwo. Czytaj więcej...


Inwestycje: Stare, ale …

Rzeźbione figurki, zdobione patery, starożytne medaliony. Wśród polskich kolekcjonerów panuje dziś coraz powszechniejsza moda na dzieła z okresu starożytności. Wielu z nich dostrzegło już, że tę pasję można w łatwy sposób przekuć w dochodowy biznes. W Polsce rodzi się rynek obrotu artefaktami. Ten zarobi, kto pierwszy znajdzie na nim swoje miejsce... Czytaj więcej...


Konsumenckie porady: Bezpieczne zasady kupowania w sklepach internetowych

Polacy coraz częściej korzystają z zakupów przez internet. Według danych GUS i SMB w 2008 r. udział e-commerce w polskim handlu detalicznym wyniósł 2 proc., a wartość sprzedaży w sklepach internetowych sięgnęła ponad 4,5 mld zł. W tym samym czasie wartość rynku w platformach aukcyjnych wyniosła prawie 6,5 mld zł. Widać więc, że nie jest to zjawisko marginalne. Czytaj więcej...