EDS 2011/10-12 (październik – grudzień 2011)

Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego: Jutro zaczyna sie dzisiaj

28.04.2013 23:07

Koniec roku naturalną koleją rzeczy skłania do podsumowań. W naszym przypadku znalazło to wyraz we wnioskach i rekomendacjach, jakie po zakończeniu trzeciej już edycji cyklu konferencji dla JST zechcieli sformułować partnerzy i uczestnicy tego projektu. Klamrą spinającą te wypowiedzi są teksty członków zarządu CPBiI. Oba wytyczają perspektywę i priorytety kolejnej edycji, wpisujące się w te wyzwania, które niesie ze sobą kryzys. O tym, że uczymy się żyć z nim i w nim, przekonają Państwa teksty Zbigniewa Wierzbickiego, autora tego artykułu i innych opracowań. Czytaj więcej...


Temat numeru: Bogatsi o kolejne doświadczenia

28.04.2013 23:00

Zaczęliśmy 23 września, by zakończyć 14 listopada w Warszawie. Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem "Wiedzieć, znaczy zarabiać" przeszła do historii. Cyklowi wzorem lat ubiegłych patronowały resorty: finansów i rozwoju regionalnego, zaś poszczególnym konferencjom w każdym z 16. województw patronatu honorowego udzielili marszałkowie wojewódzcy. Czytaj więcej...
Temat numeru: Jak Bank Pekao S.A. wspiera rozwój samorządów

28.04.2013 22:51

Ogólnopolski cykl konferencji "Europejskiego Doradcy Samorządowego" był jesienią 2011 r. jedną z największych, jeśli nie największą imprezą w kraju, skupiającą środowiska samorządowe. Przedstawiciele bankowości korporacyjnej Pekao przez dwa miesiące uczestniczyli w spotkaniach z jednostkami samorządu terytorialnego, dzieląc się know-how i zacieśniając relacje z klientami. Czytaj więcej...Temat numeru: BEZPIECZNY PRZED SZKODĄ – nowoczesne ubezpieczenia dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego

28.04.2013 22:50

Czym jest ubezpieczenie? Na tak postawione pytanie odpowiedź znajdziemy w istniejących przepisach. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeń) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Czytaj więcej...
Banki: Pycha z chciwością

30.01.2013 16:35

Alior Bank, Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Deutsche Bank... Łączą je finansowe zachęty, by klienci przenosili do nich swoje konta. Taka uroda rynku, że to banki muszą zachęcać do zmiany, bo sami klienci robią to rzadko, a nawet bardzo rzadko. Polska to nie Stany Zjednoczone. Czytaj więcej...