EDS 2011/10-12 (październik – grudzień 2011)

Redaktor Naczelny Europejskiego Doradcy Samorządowego: Jutro zaczyna sie dzisiaj

Koniec roku naturalną koleją rzeczy skłania do podsumowań. W naszym przypadku znalazło to wyraz we wnioskach i rekomendacjach, jakie po zakończeniu trzeciej już edycji cyklu konferencji dla JST zechcieli sformułować partnerzy i uczestnicy tego projektu. Klamrą spinającą te wypowiedzi są teksty członków zarządu CPBiI. Oba wytyczają perspektywę i priorytety kolejnej edycji, wpisujące się w te wyzwania, które niesie ze sobą kryzys. O tym, że uczymy się żyć z nim i w nim, przekonają Państwa teksty Zbigniewa Wierzbickiego, autora tego artykułu i innych opracowań. Czytaj więcej...


Temat numeru: Bogatsi o kolejne doświadczenia

Zaczęliśmy 23 września, by zakończyć 14 listopada w Warszawie. Trzecia już edycja konferencji wojewódzkich dla samorządów terytorialnych i podmiotów zależnych pod wspólnym hasłem "Wiedzieć, znaczy zarabiać" przeszła do historii. Cyklowi wzorem lat ubiegłych patronowały resorty: finansów i rozwoju regionalnego, zaś poszczególnym konferencjom w każdym z 16. województw patronatu honorowego udzielili marszałkowie wojewódzcy. Czytaj więcej...
Temat numeru: Jak Bank Pekao S.A. wspiera rozwój samorządów

Ogólnopolski cykl konferencji "Europejskiego Doradcy Samorządowego" był jesienią 2011 r. jedną z największych, jeśli nie największą imprezą w kraju, skupiającą środowiska samorządowe. Przedstawiciele bankowości korporacyjnej Pekao przez dwa miesiące uczestniczyli w spotkaniach z jednostkami samorządu terytorialnego, dzieląc się know-how i zacieśniając relacje z klientami. Czytaj więcej...Temat numeru: BEZPIECZNY PRZED SZKODĄ – nowoczesne ubezpieczenia dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego

Czym jest ubezpieczenie? Na tak postawione pytanie odpowiedź znajdziemy w istniejących przepisach. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel (towarzystwo ubezpieczeń) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Czytaj więcej...