EDS 2011/01-03 (styczeń – marzec 2011)

eds.2011.01.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2011)

  • Temat numeru: Budżet Fundamentem rozwoju.
  • Samorządy nauczyły się najszybciej: W 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poświadczyło w Komisji Europejskiej wydatki na kwotę 35,7 mld zł
  • Prąd drożeje - zgasną żarówki? Wysoka cena energii elektrycznej będzie w najbliższych latach największą barierą rozwoju polskiej gospodarki.

 

 Temat numeru: Samorządowe długi

Równoważenie gminnych budżetów stanowić będzie jedno z głównych wyzwań dla samorządów w najbliższych latach. Kolejne inwestycje wyrastają niczym grzyby po deszczu, także za sprawą wsparcia finansowego ze strony funduszy unijnych. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestię "dobrych" oraz "złych" długów samorządów, a mianowicie spróbować wskazać najbardziej opłacalne inwestycje z punktu widzenia budżetów gminnych. Czytaj więcej...


Temat numeru: Zasady finansowania regionalnych programów operacyjnych

System przepływów finansowych dotyczący RPO 2007-2013 jest oparty na diametralnie różnych zasadach finansowania niż te, jakimi rządził się np. (realizowany również w regionach, jednak zarządzany centralnie) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (lata 2004-2006). Beneficjenci ZPORR oraz wszyscy inni, którzy chcieli aplikować o unijne fundusze w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej, musieli znów uczyć się, jak właściwie aplikować, a następnie poprawnie rozliczać otrzymane środki UE. Czytaj więcej...


Temat numeru: Alternatywne źródła finansowania

Gminy zgłaszają zapotrzebowanie na środki finansowe z prostego powodu - osiągane przez nie dochody nie wystarczają na realizację nałożonych na nie zadań publicznych. Dodatkową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zachowanie samych ich mieszkańców. Społeczności lokalne chcą płacić niskie podatki samorządowe, a jednocześnie oczekują, że gmina będzie intensyfikować swoje wydatki na realizację coraz to większych ich potrzeb. Czytaj więcej...Prezentacja: Działania prowadzone w ramach funkcjonowania sieci Centrów Informacji Gospodarczej

Od prawie trzech lat funkcjonują w Polsce Centra Informacji Gospodarczej (CIG). Trzy podmioty porozumienia (Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej) postanowiły jeszcze aktywniej wspierać i propagować bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu gospodarczego w Polsce - w tym celu powołały sieć CIG. Po kilku latach doświadczeń można z całą pewnością stwierdzić, że idea i pomysł zbudowania takiej sieci były jak najbardziej słuszne. Czytaj więcej...
Kraj: Prąd drożeje – zgasną żarówki?

Wysoka cena energii elektrycznej będzie w najbliższych latach największą barierą rozwoju polskiej gospodarki. Ceny prądu będą rosnąć, ponieważ polskie firmy energetyczne potrzebują pieniędzy na sfinansowanie drogich programów inwestycyjnych. Właściciele małych i średnich firm powinni się spodziewać kolejnych podwyżek w 2011 r., a ceny dla gospodarstw domowych nadal znajdują się pod ochroną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Czytaj więcej...


Nowa marka – sprawdzona ekipa

Zarząd Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. wraz z inwestorami - Arbis Capital Partners i Domem Maklerskim IDM S.A. zaprezentował strategię rozwoju oraz węzłowe obszary działania, na które składają się: utrzymanie relacji z dużymi firmami, finansowanie inwestycji w sektorze publicznym, współpraca z MŚP i umacnianie relacji z klientami niemieckimi. Czytaj więcej...