EDS 2011/04-06 (kwiecień – czerwiec 2011)

eds.2011.04.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2011)

  • Temat numeru: INNOWACJA MOTOREM NAPEDOWYM GOSPODARKI
  • PAŃSTWO I PRAWO MUSZĄ BYĆ PRZYJAZNE LUDZIOM: Z prof. dr. hab. Andrzejem Rzeplińskim - prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Maciej Małek.
  • POLITYKA SPÓJNOŚCI PRZYNOSI EFEKTY? Nie ma wątpliwości, że polityka spójności realizowana w Polsce od 2004 r. zaowocowała wymiernymi efektami. Doprowadziła do zwiększenia głównych wskaźników makroekonomicznych.

 

 
Doradzamy i informujemy: Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa a kultura zarządzania zasobami ludzkimi w kryzysie

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe państw są pojęciami złożonymi, wieloaspektowymi, podlegającymi ewolucji znaczeniowej w kontekście ich znaczenia w wymiarze regionalnym i globalnym. Stąd konieczność choćby krótkiego... Czytaj więcej...