EDS 2011/07-09 (lipiec – wrzesień 2011)

eds.2011.07.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec - wrzesień 2011)

  • Temat numeru: Wiedzieć,znaczy zarabiać
    • Zarządzanie finansami w JST
    • Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych
  • Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne jest skuteczną i efektywną metodą zwiększania wolumenu i jakości usług publicznych. Doświadczenia znakomitej większości krajów europejskich są tego dobrą egzemplifikacją.
  • W Gdańsku o trudnych wyzwaniach z europejskiej perspektywy Z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego i przy udziale polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim odbyła się 9 września w Gdańsku konferencja poświęcona wykorzystaniu europejskich instrumentów na rzecz zatrudnienia.Kraj: Świętokrzyskie Forum Gospodarcze : Rola i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju gospodarczym regionu świętokrzyskiego – szanse i bariery”

W poprzednim numerze "Europejskiego Doradcy Samorządowego" szeroko dyskutowano innowacje będące motorem napędowym gospodarki, poprawiające jakość naszego życia, niosące ze sobą potencjał nieograniczonych możliwości. Tym razem... Czytaj więcej...