EDS 2012.10-12 (październik – grudzień 2012)

eds.2012.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2012)

  • Innowacje, konkurencyjność, rozwój - Zamiast podsumowania.
  • Minister Elżbieta Bieńkowska: Zbliżamy się do unijnej średniej.
  • Ciąg dalszy nastąpi. Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST, zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, z udziałem niżej podpisanego po raz trzeci zamknęła pewną cezurę. Ewolucja formuły, tak w zakresie czasu i miejsc naszych spotkań, jak problematyki, nie była przypadkowa.
  • Strategie regionalne - Jak sprostać wyzwaniom Europy 2020? Strategia rozwoju województwa to podstawowe i najważniejsze narzędzie polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa. Jest dokumentem przedstawiającym wizję rozwoju regionu w określonej perspektywie czasowej.Temat numeru: Współczesne problemy i wyzwania w działalności jednostek samorządu terytorialnego (JST) Wybrane aspekty i propozycje usprawnień

1. Zamiast wstępu... "Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli ludu" Samorząd terytorialny a wizja społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie - misja, prekursorzy reformy... Czytaj więcej...
Temat numeru: „Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja gwarancją sukcesu” w wydaniu „Europejskiego Doradcy Samorządowego” – czyli wrażenia SMSCentral.pl po cyklu konferencji

Od 5 października do 22 listopada konferencja zdominowała mój kalendarz, a miałem przyjemność spotkać się z Państwem w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie i... Czytaj więcej...


Nowoczesny samorząd: Znaczenie zasobów w działalności firm świadczących usługi komunalne Studium przypadku Holdikom S.A.

Usługi komunalne stanowią specyficzną grupę usług powszechnie dostępnych mieszkańcom gmin. Obejmują one między innymi zapewnienie czystości miast i wywóz odpadów, zapewnienie komunikacji miejskiej, dostarczenie wody... Czytaj więcej...