EDS 2014

eds.2014.okladka.284x400Europejski Doradca Samorządowy 2014:

  • Raport 2014: Finansowanie rozwoju 2020
  • Rewitalizacja miast w perspektywie finansowej 2014-2020: Rewitalizacja miast jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej perspektywy finansowej. Ponad 20 proc. powierzchni polskich miast jest dotkniętych zjawiskami degradacji. Ujęcie rewitalizacji jako kompleksowego, interdyscyplinarnego procesu przemian ukierunkowanego na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu to efekt długoletniej debaty i praktyki polskich miast.
  • Jak zatrzymać nadmierne zadłużanie się samorządów? Zadłużanie się samorządów jest zjawiskiem niepożądanym i należy minimalizować jego negatywny wymiar. Choć ocena deficytu zależy w jakimś stopniu od celu, na jaki dług został zaciągnięty i realnej możliwości jego spłaty, zadłużanie się musi respektować zasadę solidarności międzygeneracyjnej.


Raport: Dobre praktyki na przykładzie projektu: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Rozwój transportu od zawsze był priorytetem w działaniach podejmowanych przez władze krajowe i regionalne, ponieważ właściwe skomunikowanie poszczególnych obszarów to jedna z najważniejszych determinant stanowiących o konkurencyjności i atrakcyjności kraju i jego regionów. Czytaj więcej...


Raport: Nowoczesne sposoby wspierania przedsiębiorczości – teraz na wyciagnięcie ręki

Dla nowo powstających podmiotów istotne znaczenie ma przede wszystkim finansowanie działalności i utrzymanie płynności. Podmioty już obecne na rynku natomiast oczekują innowacji w zakresie optymalizacji kosztów i przyspieszania procesów zachodzących w firmie. W obu przypadkach warto znać różne możliwości, aby lepiej dopasowywać je do charakterystyki prowadzonej działalności. Czytaj więcej...


Raport: Kierunek: inteligentne specjalizacje – priorytety wspierania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w latach 2014–2020

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy znaczną część swojego budżetu na innowacje. Aby pozyskać te środki, regiony będą musiały zidentyfikować swoje najbardziej obiecujące obszary, w których możliwa byłaby inteligentna specjalizacja i rozwój innowacji. Czytaj więcej...
Raport: Rewitalizacja miast w perspektywie finansowej 2014–2020

Rewitalizacja miast jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej perspektywy finansowej. Ponad 20 proc. powierzchni polskich miast jest dotkniętych zjawiskami degradacji. Ujęcie rewitalizacji jako kompleksowego, interdyscyplinarnego procesu przemian ukierunkowanego na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu to efekt długoletniej debaty i praktyki polskich miast. Czytaj więcej...


Raport: Forum Od-nowa: Jak zatrzymać nadmierne zadłużanie się samorządów?

Zadłużanie się samorządów jest zjawiskiem niepożądanym i należy minimalizować jego negatywny wymiar. Choć ocena deficytu zależy w jakimś stopniu od celu, na jaki dług został zaciągnięty i realnej możliwości jego spłaty, zadłużanie się musi respektować zasadę solidarności międzygeneracyjnej. Zwłaszcza że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 skłania wspólnoty do podejmowania licznych decyzji inwestycyjnych. Dla wielu samorządów alternatywą wobec zadłużenia jest nieskorzystanie z pieniędzy unijnych. Czytaj więcej...