EDS 2015

eds.2015.okladka.314x400Europejski Doradca Samorządowy 2015:

  • Co zmienić w samorządach? Dwugłos Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Od-nowa
  • Strategia i zarządzanie JST - Potrzeba zmian: Sytuacja geopolityczna w Europie i na świecie oraz sytuacja ekonomiczna i społeczno-polityczna w Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach, z którymi jesteśmy najsilniej powiązani gospodarczo, będą miały rosnący wpływ na rozwój gospodarczy i możliwe problemy polityczne Polski.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji: Kompleksowe podejście do problemów rozwoju lokalnego powinno zawierać nie tylko strategię rozwoju inwestycji, ale również podejmowanie działań, które będą mogły przynieść rozwiązania dla konkretnych problemów występujących na danym terenie.

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDSEDS raport: Rewitalizacja: dobre praktyki z lat 2007–2013 na przykładzie gminy i miasta Chęciny oraz wyzwania na przyszłość w ramach polityki spójności Unii Europejskiej 2014–2020

Rewitalizacja to pojęcie bardzo szerokie, dotyczące m.in. przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze w celu wyprowadzenia go z kryzysu, poprawy warunków życia lokalnej... Czytaj więcej...