Archiwum FN

fn.2017.k3.okladka.450x.jpgFinansowanie Nieruchomości (wrzesień 2017):

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


fn.2015.k2.okladka.314x400Finansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2015)

 • Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych
 • Rządowy program pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania
 • Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON
 • Raport AMRON-SARFIN
 • Raport mBanku Hipotecznego

fn.2014.k3.okladka.338x400Finansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2014)

 • Rozmowa z profesorem Jackiem Łaszkiem: Nie ma systemów doskonałych
 • Bolesław Meluch: Odwrócona hipoteka - czy dobrze rozumiemy, jak funkcjonuje?
 • Jerzy Ptaszyński: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON
 • Maciej J. Nowak: Zarządzanie przestrzenią a rynek nieruchomości

 

fn.2014.k2.okladka.322x400Finansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2014)

 • Program pomocy państwaw nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - Mieszkanie dla Młodych
 • korelacja stopy procentowej do podaży i popytu na nieruchomości w Anglii w latach 2001-2012
 • Dziesięć lat polskiego rynku mieszkaniowego w Unii Europejskiej i w AMRON
 • Atrakcyjność inwestowania nieruchomości komercyjnych w miasteczkach lotniskowych

fn.2014.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń-marzec 2014)

 • Jesteśmy w zupełnie innym miejscu - Rozmowa z Piotrem Myncem, Laureatem Nagrody Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" Szklane Domy 2013
 • Czas na odważne decyzje - Rozmowa z dr. Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich

fn.2013.k1.okladka.150x212Finansowanie Nieruchomości (styczeń-marzec 2013)

 • Warto dzielić się tym, co my już wiemy. Rozmowa z dr. n. techn. Andrzejem Bratkowskim, laureatem pierwszej edycji Nagrody Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości "Szklane Domy".
 • Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów - warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne.
 • Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego
 • Jaka szansa na boom budowlany

fn.2012.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2012)

 • Efekt mnożnikowy na rynku nieruchomości - rozmowa z prof. Davidem Smithem
 • Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków - Małgorzata Zaleska
 • Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego - Bolesław Meluch
 • Modele covered bonds w Europie - Otmar M. Stöcker

fn.2011.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2011)

 • PIOTR CYBURT - Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego: Na rynku nieruchomości w Polsce nie było i nie ma kryzysu
 • Maciej Jasiński: Bank i hipoteka - problem czy skuteczne narzędzie?
 • Ewa Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności
 • Piotr Cegielski: Zastosowanie dwumianowego modelu wyceny opcji na rynku nieruchomości
 • Bolesław Meluch: Społeczne Grupy Mieszkaniowe - nowa inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury na ożywienie budownictwa na wynajem

fn.2011.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2011)

 • Sprostać wyzwaniom - rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Bryxem, Prorektorem Szkoły Głównej Handlowej, Kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości
 • Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - Andrzej Chwalczuk, Lech Kurkliński
 • Ratingi projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce: Bazylea 2 i co dalej? - Krzysztof Czerkas
 • Istota nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego - Elżbieta Gołąbeska, Barbara Melcer, Katarzyna Minczewska

fn.2010.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2010)

 • Reputację buduje się latami Rozmowa z Jackiem Fotkiem, Prezesem Zarządu BondSpot S.A.
 • Polski list zastawny - bilans po 10 latach.
  Piotr Cyburt
 • Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych.
  Zbigniew Krysiak
 • Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.
  Krzysztof Czerkas

fn.2010.k2.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2010)

 • Bank jest tak silny jak silni są jego klienci - rozmowa z Agnieszką Domaradzką, Wiceprezes Zarządu ds. Kredytowych Nordea Bank Polska S.A.
 • Czy grozi nam kolejny boom na rynku nieruchomości?
 • Finansowanie nieruchomości jako perspektywiczny obszar inwestowania
 • Program mieszkaniowy? - Jestem "za"

fn.2010.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2010)

 • System AMRON na rynku nieruchomości. Rozmowa z Jackiem Furgą, przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, prezesem Centrum AMRON.
 • Hedoniczne indeksy cen dla mieszkań Warszawy
 • AMRON dla rzeczoznawcy majątkowego?
 • Rekomendacje mieszkaniowe w Związku Banków Polskich

fn.2009.k4.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2009)

 • Z kryzysu należy wyciągać wnioski na przyszłość
 • Potencjalne kierunki zmian w finansowaniu społecznego budownictwa na wynajem
 • Wykorzystanie ubezpieczenia do zabezpieczania różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości
 • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFIN