FN 2009/01-03 (styczeń – marzec 2009)


Rynek Finansowania Nieruchomości:Utrata wartości nieruchomości a problem adekwatności zabezpieczenia ekspozycji kredytowej

Jednym ze skutków spowolnienia gospodarczego jest generowanie mniejszych od oczekiwanych przepływów pieniężnych, co jednocześnie oznacza konieczność zrewidowania budżetów i prognoz wielu różnych jednostek gospodarczych. Czytaj więcej...