FN 2009/07-09 (lipiec – wrzesień 2009)


Rynek Finansowania Nieruchomości: Shared equity jako sposób zwiększania dostępności mieszkań na przykładzie programu rządowego w Szkocji

W obliczu spowolnienia na rynku nieruchomości, będącego skutkiem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, szczególnie ważne stają się instrumenty wspierania osób fizycznych w nabywaniu własnych mieszkań. Wprowadzony przez... Czytaj więcej...