FN 2009/10-12 (październik – grudzień 2009)

fn.2009.k4.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2009)

  • Z kryzysu należy wyciągać wnioski na przyszłość
  • Potencjalne kierunki zmian w finansowaniu społecznego budownictwa na wynajem
  • Wykorzystanie ubezpieczenia do zabezpieczania różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości
  • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości AMRON-SARFIN

Konferencje i szkolenia: Sprawozdanie z VI Kongresu Finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej – cz.1

VI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r., potwierdził i ugruntował swoje znaczenie jako forum... Czytaj więcej...Rynek Finansowania Nieruchomości: Potencjalne kierunki zmian w finansowaniu społecznego budownictwa na wynajem Warunki implementacji rekomendacji w raporcie ekspertów Banku Światowego – „Rynek społecznego budownictwa na wynajem w Polsce, proponowane rozwi

Niniejszy artykuł jest próbą wskazania warunków wprowadzenia nowego programu społecznego budownictwa czynszowego w Polsce, którego wstępne założenia zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury na... Czytaj więcej...Rynek Finansowania Nieruchomości: Zagrożenia i metody minimalizacji ryzyka w ramach inwestycji na rynku nieruchomości finansowanych metodą project finance

Project finance to innowacyjna metoda finansowania, która została wykorzystana w wielu projektach korporacyjnych (tj. Euro Disneyland czy Eurotunnel). Coraz częściej project finance staje się bardziej... Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości: Przedkontraktowe obowiązki informacyjne kredytodawców hipotecznych – aktualne regulacje i planowane inicjatywy

Informacje przedkontraktowe w kredytowych usługach finansowych odgrywają istotną rolę zarówno dla kredytobiorców, jak również instytucji kredytujących. Pierwszym umożliwiają dokonywanie świadomego wyboru usług kredytowych, dając szansę... Czytaj więcej...Rynek Finansowania Nieruchomości: Wykorzystanie ubezpieczenia do zabezpieczania różnych rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości

Światowy kryzys finansowy spowodował, że wiele inwestycji (szczególnie na rynku nieruchomości), które były zaplanowane, nie zostaną zrealizowane w ogóle, bądź realizacja ich będzie tylko częściowa.... Czytaj więcej...