FN 2010/07-09 (lipiec – wrzesień 2010)

fn.2010.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2010)

  • Reputację buduje się latami Rozmowa z Jackiem Fotkiem, Prezesem Zarządu BondSpot S.A.
  • Polski list zastawny - bilans po 10 latach.
    Piotr Cyburt
  • Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych.
    Zbigniew Krysiak
  • Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.
    Krzysztof CzerkasRynek finansowania nieruchomości: Deficyt długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych jako determinanta negatywnych scenariuszy kryzysowych

Wysoki poziom kredytów hipotecznych w portfelach banków ma od szeregu lat istotny wpływ na ich decyzje i zachowania biznesowe. Przez wiele lat od transformacji po... Czytaj więcej...

Rynek finansowania nieruchomości: Odpowiedzialne kredytowanie i odpowiedzialne korzystanie z kredytów hipotecznych – inicjatywa komisji europejskiej

W komunikacie z 4 marca 2009 r. dla Rady Odnowy Gospodarczej, Komisja Europejska ogłosiła, iż zaproponuje instrumenty odpowiedzialnego kredytowania i korzystania z kredytów. Wcześniej, w... Czytaj więcej...
Konferencje i szkolenia: Sprawozdanie z VI Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej – cz. 2

VI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej odbył się w dniach 26-27 listopada 2009 r. Część 1 sprawozdania, z pierwszego dnia obrad, opublikowaliśmy... Czytaj więcej...