FN 2011/01-03 (styczeń – marzec 2011)

fn.2011.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2011)

  • Sprostać wyzwaniom - rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Bryxem, Prorektorem Szkoły Głównej Handlowej, Kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości
  • Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - Andrzej Chwalczuk, Lech Kurkliński
  • Ratingi projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce: Bazylea 2 i co dalej? - Krzysztof Czerkas
  • Istota nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego - Elżbieta Gołąbeska, Barbara Melcer, Katarzyna Minczewska


Rynek finansowania nieruchomości: Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w tym wierzytelności hipotecznych, na przykladzie danych adresowych

Znaczenie baz danych dotyczących potencjalnych lub obecnych klientów w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, zwłaszcza dla instytucji bankowych czy pożyczkowych, nabiera coraz większej wagi. Kluczową rolę odgrywa... Czytaj więcej...

Rynek finansowania nieruchomości: Standard zawodowy „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” jako nowe narzędzie pracy rzeczoznawcy majątkowego

4 stycznia 2010 roku Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał Komunikat w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. Czytaj więcej...