FN 2011/01-03 (styczeń – marzec 2011)

fn.2011.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2011)

  • Sprostać wyzwaniom - rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Bryxem, Prorektorem Szkoły Głównej Handlowej, Kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości
  • Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - Andrzej Chwalczuk, Lech Kurkliński
  • Ratingi projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce: Bazylea 2 i co dalej? - Krzysztof Czerkas
  • Istota nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego - Elżbieta Gołąbeska, Barbara Melcer, Katarzyna Minczewska

Rynek finansowania nieruchomości: Specyfika polskiego rynku nieruchomości

Zawarty w poprzednim artykule krótki rys historyczny polskiego rynku nieruchomości wskazuje na kilka kwestii. Po pierwsze, co nie powinno dziwić, etapy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce po 1989 roku były ściśle związane z rozwojem w naszym kraju gospodarki rynkowej i przebiegiem cyklu koniunkturalnego oraz sytuacją polityczną. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w tym wierzytelności hipotecznych, na przykladzie danych adresowych

Znaczenie baz danych dotyczących potencjalnych lub obecnych klientów w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, zwłaszcza dla instytucji bankowych czy pożyczkowych, nabiera coraz większej wagi. Kluczową rolę odgrywa informacja mająca decydujący wpływ na podejmowanie decyzji kredytowych, jak i na monitorowanie ryzyka zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i portfelowym. Czytaj więcej...

Rynek finansowania nieruchomości: Standard zawodowy “Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” jako nowe narzędzie pracy rzeczoznawcy majątkowego

4 stycznia 2010 roku Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał Komunikat w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego

W poprzednim numerze kwartalnika opisano proces wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Wspomniano w nim również, iż zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny nieruchomość można wycenić za pomocą jednego z czterech dostępnych podejść: porównawczego, dochodowego, kosztowego lub mieszanego. Niniejszy artykuł będzie więc kontynuacją opisu metod wyceny, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia dochodowego. Czytaj więcej...
Rynek finansowania nieruchomości: Ratingi projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce: Bazylea 2 i co dalej?

Artykuł Michała Wydry opublikowany w numerze 4/2010 "Finansowania Nieruchomości", dotyczący sposobów oceny projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych zmusza do refleksji na temat możliwych scenariuszy rozwoju systemów służących do oceny takich projektów w warunkach polskich.1 Czytaj więcej...


Akademia: Istota nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Własne mieszkanie lub dom położony w malowniczej scenerii to marzenie niemal każdego człowieka. Niewielu jednak stać na to, by je zrealizować. Powód? Oczywiście, pieniądze. Na złotą rybkę w realnym świecie nie możemy liczyć, szukamy więc innych rozwiązań. Według informacji, jakie zebrał Home Broker1 w maju 2010 r., ponad 63 proc. środków, którymi finansujemy zakup nieruchomości w Polsce, pochodzi z kredytów. Czytaj więcej...

Raporty: Raport AMRON-SARFiN – IV kwartał 2010 r.

Związek Banków Polskich opublikował kolejną, szóstą edycję raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, opracowanego przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFIN. Po raz drugi Raport zawiera Indeks Dostępności Mieszkaniowej - syntetyczny wskaźnik obrazujący dostępność przeciętnego mieszkania dla trzyosobowej rodziny, w zależności od aktualnych warunków ekonomicznych. Ponadto informujemy, że na stronie internetowej www.amron.pl pojawiły się - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - pierwsze raporty o cenach lokali mieszkalnych, również dla miast powiatowych, a mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić wartość swojego mieszkania. Oferta raportów będzie systematycznie rozszerzana (o działki budowlane oraz grunty rolne i kolejne lokalizacje) oraz aktualizowana w cyklu kwartalnym. Czytaj więcej...Sprawozdania: Bieżące kierunki zmian prawa konsumenckiego i hipotecznego – pierwsze doświadczenia praktyki

W dniach 13-14 kwietnia 2011 roku Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego gościła ponad 100 uczestników na zorganizowanym przez siebie Seminarium Uzgodnieniowym: "Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie ochrony konsumenta i prawa hipotecznego". Poniższy artykuł inspirowany jest wybranymi wątkami przedstawionymi podczas Seminarium. Czytaj więcej...