FN 2011/07-09 (lipiec – wrzesień 2011)

fn.2011.k3.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (lipiec - wrzesień 2011)

  • PIOTR CYBURT - Prezes Zarządu BRE Banku Hipotecznego: Na rynku nieruchomości w Polsce nie było i nie ma kryzysu
  • Maciej Jasiński: Bank i hipoteka - problem czy skuteczne narzędzie?
  • Ewa Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa zabezpieczenia wierzytelności
  • Piotr Cegielski: Zastosowanie dwumianowego modelu wyceny opcji na rynku nieruchomości
  • Bolesław Meluch: Społeczne Grupy Mieszkaniowe - nowa inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury na ożywienie budownictwa na wynajem

Rynek finansowania nieruchomości: Zawodność oceny kondycji kredytobiorców w oparciu o ocenę ryzyka kredytowego może być miarą zjawisk kryzysowych

Rynek nieruchomości, a w szczególności rynek finansowania nieruchomości, podlega silnym wpływom innych rynków oraz całej gospodarki w skali mikro i makro. Główną przyczyną globalnego kryzysu,... Czytaj więcej...Akademia: Finansowanie projektów mieszkaniowych w Polsce po 1989 roku a ewolucja rynku mieszkaniowego – rys historyczny i spojrzenie w przyszłość (cz. I)

W poprzednich artykułach prezentowanych na łamach "Finansowania Nieruchomości" omówione zostały czynniki kształtujące koniunkturę w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości komercyjnych, tj. biur, centrów handlowych, magazynów. Niniejszy... Czytaj więcej...