FN 2011/10-12 (październik – grudzień 2011)

Redaktor Naczelny: Finansowanie Nieruchomości

Podczas lektury kolejnego kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" warto się zastanowić, jaki powinien być podział odpowiedzialności za rozwój rynku finansowania nieruchomości między organami rządowymi i instytucjami komercyjnymi, szczególnie instytucjami finansowymi. Analiza rynku amerykańskiego wskazuje, że portfel kredytów hipotecznych banków stanowi ok. 20 proc. PKB, zaś reszta jest w tzw. portfelu obciążającym odpowiedzialnością rząd. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: CO DALEJ Z MIESZKALNICTWEM? XXI Konferencja w Spale What Next to Residential Housing? XXI Conference in Spala

W dniach 10-12 października br. dobyła się XXI Konferencja Spalska "Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych". Wiodącym temat tegorocznej Konferencji była "Polityka mieszkaniowa państwa a Rządowy Program Wspierania Budownictwa Mieszkaniowego". Czytaj więcej...Instrumenty finansowania nieruchomości: Instrumenty finansowe realizacji polityki mieszkaniowej państwa1

W minionym dwudziestoleciu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce nie podjęto działań w celu stworzenia kompleksowego programu wspomagania budownictwa mieszkaniowego zarówno w obszarze nowego budownictwa mieszkaniowego, jak i renowacji istniejącego zasobu mieszkaniowego. Polska, zajmując jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości mieszkań przypadających na statystycznego obywatela, nie podejmuje żadnych działań systemowych mających na celu poprawę istniejącego stanu. Czytaj więcej...Rynek finansowania nieruchomości: Mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego – wnioski dla Polski

Dynamiczne wzrosty cen nieruchomości i inwestycji mieszkaniowych, a następnie ich gwałtowne spadki w Stanach Zjednoczonych i w części krajów Unii Europejskiej, które miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI w., spowodowały wzmożoną dyskusję nad wpływem rynku nieruchomości mieszkaniowych na cykle koniunkturalne w gospodarce i rolą systemu finansowego w tym zakresie. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Szczególne formy oszczędzania na mieszkanie

Zanim przejdę do zaprezentowania Państwu zalet systemu docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, opartego o sprawdzone w 11 krajach Europy zasady działania kas budowlanych o ponad 80-letnich tradycjach, nie mogę nie odnieść się do rozstrzygniętej właśnie kampanii wyborczej. Sama kampania, niezależnie od tego, że była - na szczęście - wyjątkowo krótka, to wypadła raczej szaro. Udało się jednak osiągnąć pełen - niestety, przygnębiający - polityczny kompromis, dotyczący sfery mieszkaniowej. Czytaj więcej...