FN 2012/01-03 (styczeń – marzec 2012)

fn.2012.k1.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (styczeń - marzec 2012)

  • Efekt mnożnikowy na rynku nieruchomości - rozmowa z prof. Davidem Smithem
  • Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków - Małgorzata Zaleska
  • Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego - Bolesław Meluch
  • Modele covered bonds w Europie - Otmar M. Stöcker

Rynek finansowania nieruchomości: Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków No breakthrough in real estate financing

Miniony rok obfitował nie tylko w wydarzenia związane z eskalacją kryzysu na rynkach finansowych oraz w finansach publicznych niektórych krajów, ale był także bogaty w zakresie publikacji projektów i wdrażania kolejnych przepisów prawnych odnoszących się m.in. do działalności kredytowej banków i innych instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w świetle Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego z dnia 16 września 2011 r.

28 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, która została uchwalona przez Sejm 16 września 2011 r. W związku z potrzebą wypracowania standardów prowadzenia instrumentów chroniących nabywcę, Związek Banków Polskich przygotował rekomendacje dla banków, które będą zainteresowane prowadzeniem mieszkaniowych rachunków powierniczych. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: XXI Konferencja w Spale – cz. II

W poprzednim numerze "FN" opublikowaliśmy cz. I wystąpień ze spalskiej Konferencji. Kontynuując - prezentujemy zapis refleksji wygłoszonych przez Piotra Stycznia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) oraz "Założenia polityki mieszkaniowej państwa" - projekt przygotowany przez uczestników spotkania.   Czytaj więcej...
Rynek finansowania nieruchomości: Finansowanie procesów rewitalizacyjnych w polskich miastach Financing of revitalization process in polish cities

Pojęcie rewitalizacji jest stosunkowo złożone i oznacza skoordynowany proces, kierowany przez władzę samorządową i realizowany wspólnie przez społeczność lokalną oraz innych uczestników, stanowiąc element polityki regionalnej. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Hotele w gospodarce polskiej – zarys rozwoju, ekonomiki i ryzyka Hotels in the Polish economy – an outline of the development, economics and risk

Hotele stanowią istotny element każdej gospodarki. Są nieruchomościami komercyjnymi generującymi dochody właścicielom, tworzącymi miejsca zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio oraz stanowiącymi magnes dla turystów i podróżujących biznesowo, wspierając w ten sposób obroty w innych gałęziach gospodarki. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Modele covered bonds w Europie: najistotniejsze elementy stosowanych struktur prawnych1 Covered Bond Models in Europe: Fundamentals on legal structures

Poczynając od 1995 r., w większości państw europejskich wprowadzono nowe lub w istotnym zakresie znowelizowano dotychczasowe przepisy dotyczące covered bonds. Ich historia sięga ponad 230 lat wstecz, może więc dziwić fakt że w wielu krajach proces rozwoju tego instrumentu rynku kapitałowego rozpoczął się dopiero w ostatnich kilku latach3. Czytaj więcej...
Akademia: Anatomia kryzysu: kondycja finansowa i podatność na bankructwo państw Unii Europejskiej, wybranych państw spoza Unii Europejskiej i superpotęg – cz. 1

Kryzys gospodarczy i finansowy, w którego drugą fazę świat prawdopodobnie właśnie wkracza, zapoczątkowany został w USA, w 2007 r., zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka. Czytaj więcej...
Sprawozdania: VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej

W dniach 24-25 listopada 2011 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej, zorganizowany przez Komitet Finansowania Nieruchomości działający w ramach Związku Banków Polskich, przy współudziale Centrum AMRON. Czytaj więcej...


Raporty: Raport AMRON-SARFiN – IV kwartał 2011 r.

WSTĘP - O RAPORCIE W tej edycji prezentujemy wyniki IV kwartału 2011 r. odniesione do wyników z kilku poprzednich kwartałów oraz porównujemy wyniki całego minionego roku 2011 do roku 2010 i lat poprzednich. Dla tych z Państwa, którzy zawodowo interesują się rynkiem kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowym, przygotowaliśmy wersję rozszerzoną, zawierającą bardziej szczegółowe informacje wzbogacone dodatkowymi analizami. Czytaj więcej...


Przegląd

Raporty BIK w 2011 r. W 2011 r. liczba raportów udostępnionych bankom przez Biuro Informacji Kredytowej przekroczyła 44,7 mln - wyniosła o 8,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym tylko grudniu 2011 r. przekazano 7,21 mln raportów kredytowych i monitorujących. Czytaj więcej...