FN 2012/04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

Redaktor Naczelny Finansowania Nieruchomości czerwiec 2012

Ponoszenie ryzyka przez banki jest, albo przynajmniej powinno być, fundamentem funkcjonowania banku. Ponoszenie ryzyka tworzy szanse tworzenia źródeł zysku dla banku, ale czy tak jest i jakie są granice ponoszenia ryzyka finansowania podmiotów gospodarczych, w tym deweloperów i producentów materiałów budowlanych? Wydaje się, że doszliśmy do takiej granicy, gdzie regulator wyraźnie powinien stworzyć dobre mechanizmy dla przejmowania ryzyka od banków przez inne podmioty i instytucje, w tym instytucje rządowe. Czytaj więcej...Rynek finansowania nieruchomości: Granice ponoszenia ryzyka kredytów hipotecznych przez sektor bankowy w Polsce/Limits for charging the banking sector in Poland with credit risk of mortgage loans

W przeciwieństwie do krajów Europy zachodniej oraz USA, banki w Polsce są, w pewnym sensie, obciążone całym ryzykiem finansowania nieruchomości. Wielokrotnie udowadniane były tezy, że rozproszenie ryzyka na rynku, przez udział w procesie finansowania kredytów hipotecznych innych podmiotów finansowych, może zabezpieczać polską gospodarkę przed ryzykiem kryzysu finansowego.1 Czytaj więcej...


Akademia: Anatomia kryzysu: kondycja finansowa i podatność na bankructwo państw Unii Europejskiej, wybranych państw spoza Unii Europejskiej i superpotęg – cz. 2

W części 1. artykułu (FN nr 1/2012) omówiona została geneza kryzysu, etapy jego rozwoju, zarządzanie nim oraz przeciwdziałanie. W części 2. autor analizuje sytuację finansową poszczególnych, wybranych krajów europejskich i superpotęg. Czytaj więcej...Prezentacje: POLSKI SYSTEM KREDYTOWY WYSOKO W RANKINGU BANKU ŚWIATOWEGO

Coroczny raport Banku Światowego "Doing Business" bada sytuację poszczególnych krajów pod kątem łatwości lub barier stojących na przeszkodzie do otwarcia przez przedsiębiorcę własnej firmy. Eksperci Banku Światowego analizują regulacje prawne w kilku obszarach, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie firm. W raporcie porównuje się aż 183 gospodarki świata, od Afganistanu po Zimbabwe. Wskaźniki dotyczące danego kraju pozwalają ocenić, gdzie jakie reformy zostały wprowadzone, a także, jaki jest w nim klimat dla otwierania i prowadzenie działalności biznesowej. Czytaj więcej...


Akademia: Zbieżność tendencji rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w poszczególnych regionach w Polsce/Correspondence of developing housing market in different regions in Poland

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i odpowiedź na pytanie, czy poszczególne wojewódzkie rynki mieszkaniowe w Polsce wykazują podobieństwa w tendencji rozwoju oraz jeśli takie różnice się potwierdzą, to czy wyższa dynamika dotyczy miast z lepiej czy słabiej rozwiniętych pod względem "mieszkaniowym". Czytaj więcej...Raporty: Raport AMRON-SARFiN – I kwartał 2012 r.

WSTĘP - O RAPORCIE Pierwsza dziesiątka edycji Raportu AMRON-SARFiN za nami. Przedkładamy kolejną, jedenastą edycję raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości w pierwszym kwartale 2012 roku. Raport publikowany jest przez Związek Banków Polskich, a opracowany przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFiN Czytaj więcej...Raporty: Rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w 2011 r.

  Rok 2011 charakteryzował się utrzymującą się nadpodażą na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. W pierwszych trzech kwartałach popyt stymulowany był głównie dzięki programowi Rodzina na Swoim (RnS), którego warunki zostały zaostrzone w IV kwartale. Kolejnym stymulatorem popytu była zapowiedź wdrożenia rekomendacji KNF mających na celu zmianę podejścia banków przy ocenie zdolności kredytowej klientów na bardziej restrykcyjną. Czytaj więcej...


Przegląd: Więcej pieniędzy na emeryturze dzięki odwróconej hipotece!

Odwrócona hipoteka może uzupełnić budżet domowy seniorów nawet od 20 do 50 proc. w porównaniu do średniej wysokości świadczenia emerytalnego. Ze względu na różnice w przewidywanej długości życia na zdecydowanie wyższe raty kapitałowe mogą liczyć mężczyźni. Najbardziej efektywnym zabezpieczeniem odwróconej hipoteki są domy jednorodzinne, w przypadku mieszkań, wszystko zależy od ich lokalizacji - wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Związku Banków Polskich Czytaj więcej...