FN 2013/01-03 (styczeń – marzec 2013) Archiwum

fn.2013.k1.okladka.150x212Finansowanie Nieruchomości (styczeń-marzec 2013)

  • Warto dzielić się tym, co my już wiemy. Rozmowa z dr. n. techn. Andrzejem Bratkowskim, laureatem pierwszej edycji Nagrody Kwartalnika Finansowanie Nieruchomości "Szklane Domy".
  • Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów - warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne.
  • Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego
  • Jaka szansa na boom budowlany

Przewodniczący Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości

Oddając do druku pierwszy w tym roku numer kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości", jesteśmy po kolejnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej obniżki stóp procentowych. Z pewnością decyzja ta będzie miała wpływ na zwiększenie "apetytu" inwestorów i gospodarstw domowych do nabywania nieruchmości, jednak czy długotrwała w przeszłości "dieta"nie będzie przeszkodą w szybkim pobudzeniu rozwoju rynku? Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: MODELOWANIE RYZYKA OPERACYJNEGO WSPARCIEM W OCENIE RYZYKA KREDYTOWEGO

Doświadczenia wysokich strat, odnotowanych w ostatnich dwóch dekadach zarówno w grupie instytucji finansowych, jak i niefinansowych wskazują, że ryzyko operacyjne, występujące po stronie każdego z partnerów biznesowych, przekłada się na ryzyko kredytowe dla drugiej strony. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne* (część 1)

Dostrzeganie prognozowanej sytuacji społeczno-ekonomicznej i demograficznej społeczeństwa oraz podejmowanie przez poszczególne kraje inicjatywy budowania szerokiej płaszczyzny służącej tworzeniu godnych warunków zamieszkiwania przez osoby w wieku emerytalnym wskazuje, iż wiele państw, zwłaszcza rozwiniętych, musi podjąć wyzwanie, jakim jest zorganizowanie systemu budownictwa dla seniorów. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Depozyt kodu źródłowego – koszt czy konieczność?

Technologia informatyczna w dzisiejszym świecie zdaje się nie mieć granic. Wydaje się, że uzupełnia i wypełnia każdy aspekt naszego życia. Archaiczna jest zatem konstatacja, że jest ona wokół nas; to my jesteśmy jej częścią, to my dajemy jej impuls do dalszego rozwoju i zaawansowania. Czytaj więcej...Akademia: Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego

Kryzys 2008 roku plus przyczynił się do wzrostu niestabilności finansowo- -gospodarczej, co przełożyło się na ograniczoną, ze względu na rosnący deficyt budżetu państwa, realizację zadań publicznych. Polityka mieszkaniowa, jako element polityki gospodarczej rządu, jest w takich warunkach częstokroć pomijana w procesie dystrybucji środków publicznych. Czytaj więcej...
Przegląd: Przychody BIG InfoMonitor wzrosły w 2012 roku o 37 procent

Rok 2012 był bardzo dobry dla BIG InfoMonitor. Wskazują na to parametry finansowe firmy. Przychody spółki wyniosły ponad 20,4 miliona złotych tj. o 37 proc. więcej niż w roku 2011. Zysk netto wyniósł blisko 0,94 mln zł. Dobre wyniki były możliwe m.in. dzięki wyższej sprzedaży, rozwinięciu oferty produktowej oraz intensywnym działaniom edukacyjno-promocyjnym. Czytaj więcej...