FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)Rynek finansowania nieruchomości: Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne* (część 2) Senior housing development – investment funds option (part 2)

W pierwszej części artykułu ("Finansowanie Nieruchomości “nr 1/2013) została zwrócona uwaga, iż nowy wyż demograficzny, który będzie miał znaczący udział w grupie osób starszych w... Czytaj więcej...