FN 2013/07-09 (lipiec-wrzesień 2013)

Od redakcji: czerwiec 2013

Zarząd Związku Banków Polskich pod kierownictwem Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza wiele lat wstecz podjął decyzję o wydawaniu Kwartalnika "Finansowania Nieruchomości", którego tematyka skupia się na kluczowych problemach procesów finansowania nieruchomości w Polsce, prowadzących do wzrostu efektywności całej gospodarki. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Model systemu zarządzania ryzykiem bezpiecznego rozwoju partnerów biznesowych

Bankructwa firm budowlanych z zagranicy i z Polski wiele kosztują, gdyż wywołują reakcję łańcuchową upadku kooperantów. Na podstawie sektora budowalnego wyraźnie można dostrzec silny związek deterministyczny między jednostkami rządowymi, bankami i sektorem realnym. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne* (część 2) Senior housing development – investment funds option (part 2)

W pierwszej części artykułu ("Finansowanie Nieruchomości “nr 1/2013) została zwrócona uwaga, iż nowy wyż demograficzny, który będzie miał znaczący udział w grupie osób starszych w latach 2015-2030, będzie charakteryzował się tym, iż większa niż dotychczas grupa osób w wieku 65+ będzie miała wyższe wykształcenie, będzie także posiadała samodzielnie mieszkanie (dom jednorodzinny), będzie miała wyższe przeciętne dochody (w większości z tytułu świadczeń emerytalnych) przypadające na gospodarstwo domowe, będzie, z tytułu warunków pracy i funkcjonowania w społeczeństwie, miała dostęp do internetu, a tym samym komputer, będzie bardziej świadoma potrzeby utrzymania aktywności społecznej i wreszcie będzie, także z uwagi na wymienione czynniki, dłużej żyła i mniej korzystała z całodobowej opieki zdrowotnej. Czytaj więcej...


Akademia: USA mieszkaniowy zawrót głowy USA– housing dizziness

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to nie tylko supermocarstwo ekonomiczne, mimo pewnych zakłóceń w rozwoju ekonomicznym spowodowanych kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, ale przede wszystkim lider światowego rankingu mieszkaniowego, z ogromnym nadparytetem w tym zakresie, w stosunku do podobnie lub nieco mniej rozwiniętych krajów świata. Czytaj więcej...
Raporty: Raport AMRON-SARFiN – I kwartał 2013 r.

WSTĘP - O RAPORCIE W piętnastej już edycji Raportu AMRON-SARFiN analizujemy zmiany na rynku kredytów mieszkaniowych i zmiany cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2013 roku. Raport publikowany jest przez Związek Banków Polskich, a opracowany przez Centrum AMRON, w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFiN. Uwzględniając zgłaszane przez czytelników Raportu sugestie, wzbogaciliśmy tę edycję o nowe, jakże istotne parametry rynku hipotecznego - średnią marżę oraz średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Oczywiście, jesteśmy otwarci na Państwa oceny i propozycje w zakresie dalszego doskonalenia treści Raportu AMRON-SARFiN. Przypomnę tylko, że zainteresowanym oferujemy rozszerzoną (odpłatną) wersję Raportu - również w języku angielskim. Czytaj więcej...Raporty: Rynek mieszkaniowy w Krakowie Wiosna 2013

LUDNOŚĆ Obszar Krakowa i sąsiadujących powiatów zamieszkuje prawie 1,5 mln osób. Mieszkańcy Krakowa stanowią 52 proc. ludności całej aglomeracji. Poza stolicą małopolski najliczniejszy jest powiat krakowski, w którym mieszka 18 proc. ludności aglomeracji. W trzech kwartałach 2012 r. odnotowano w nim najwyższy przyrost liczby ludności - o 2,1 tys. Wzrosła również liczba mieszkańców powiatu wielickiego - o 1,1 tys. Spadek liczby ludności zaobserwowano w powiecie miechowskim oraz proszowickim Czytaj więcej...Raporty: Budownictwo w Polsce – pierwsza połowa 2013 roku

Sektor budownictwa zmaga się z licznymi wyzwaniami. Problemy finansowe przedsiębiorstw, a nawet przypadki bankructw nie są rzadkością. W celu lepszego zrozumienia specyfiki i charakteru tego zjawiska, KPMG w Polsce, we współpracy z CEEC Research oraz Norstat Polska, przeprowadziło badanie wśród dyrektorów zarządzających oraz członków zarządów 143 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego. Czytaj więcej...


Sprawozdania: Byli ministrowie i wiceministrowie budownictwa: w trosce o przyszłość

Problemy związane z finansowaniem nieruchomości i szerzej, rozwojem budownictwa, to obszary, którym Związek Banków Polskich od dawna poświęca wiele uwagi. Liczne inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez ZBP służą rozwojowi tych rynków, pozwalają systematycznie analizować występujące na nich zjawiska, są wreszcie wyrazem niepokoju o przyszłość. Czytaj więcej...