FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

fn.2015.k2.okladka.314x400Finansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2015)

  • Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych
  • Rządowy program pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania
  • Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON
  • Raport AMRON-SARFIN
  • Raport mBanku Hipotecznego


Instrumenty finansowania nieruchomości: Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych – inspiracje i wnioski dla Polski

Zachodzące na świecie zmiany w strukturze demograficznej, wynikające z procesu starzenia się społeczeństw, w większym stopniu dotykają krajów wysokorozwiniętych. Czytaj więcej...


Zarządzanie ryzykiem: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON – modele dla nieruchomości komercyjnych

Centrum AMRON - dzięki zasobom międzybankowej bazy danych Związku Banków Polskich - Systemu AMRON oraz wiedzy eksperckiej - podjęło się opracowania modeli spełniających wymogi Rekomendacji... Czytaj więcej...