FN 2015/10-12


XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035

W dniach 26-27 listopada 2015 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbywa się XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035. Jego organizatorem jest Związek Banków Polskich, a dokładniej - Komitet ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz Centrum AMRON. Czytaj więcej...Instrumenty finansowania nieruchomości: Wpływ programu Mieszkanie dla Młodych na rynek mieszkaniowy w Polsce

Statystyki mieszkań sprzedanych na rynku pierwotnym w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wskazują, że będzie to dla deweloperów najlepszy rok od czasów boomu w 2007 roku. Dobrą i generalnie rosnącą sprzedaż odnotowujemy już ósmy kwartał z rzędu. Nic dziwnego, że deweloperzy reagują optymizmem i zwiększoną liczbą mieszkań wprowadzanych na rynek, wyraźnie większą od liczby lokali sprzedanych w kwartale. Oferta zatem rośnie kolejny kwartał z rzędu. Czytaj więcej...Instrumenty finansowania nieruchomości: Główne wskaźniki dotyczące rynku najmu w Polsce

Opisanie dzisiaj wskaźników rynku najmu w Polsce jest zadaniem dość karkołomnym. Brakuje wiarygodnych danych na ten temat, co sprawia, że większość wskazanych w tym artykule informacji opartych jest na analizie portfela mieszkań zarządzanego przez największą w Polsce firmę zajmującą się najmem - Mzuri - która w portfelu ma niemal 1500 mieszkań znajdujących się w ponad 20 miastach Polski. Na wstępie dokonajmy zastrzeżenia, że pisząc o najmie, mamy na myśli najem na warunkach rynkowych, a więc z pominięciem kwaterunku, mieszkań wojskowych, gminnych itp. Czytaj więcej...


Prawo i aspekty legislacyjne: Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym – od 1 stycznia 2016 roku

Upadłość partnera gospodarczego prowadzi do komplikacji różnych relacji prawnych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najistotniejsze konsekwencje ogłoszenia upadłości kontrahenta wierzyciela rzeczowego po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, przyjętej ustawą Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. (PR), która wchodzi w życia z dniem 1 stycznia 2016 roku. Sytuacja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie przedmiotem odrębnego artykułu. Czytaj więcej...Raporty: Jubileusz Raportu AMRON-SARFiN

W 2009 roku Centrum AMRON rozpoczęło publikację kwartalnego, kompleksowego, ogólnopolskiego raportu na temat bieżących trendów panujących na rynku finansowania oraz obrotu nieruchomościami znanego jako "Raport AMRON‑SARFiN". "Rozpoczynamy regularne monitorowanie i podawanie do publicznej wiadomości sytuacji na rynku kredytowym i rynku nieruchomości. Wierzymy, że przyczyni się to do lepszej analizy sytuacji na rynku oraz będzie pomocne w podejmowaniu nie tylko decyzji biznesowych, ale także decyzji co do zakupu nieruchomości przez osoby indywidualne" - tak w listopadzie 2009 roku skomentował publikację pierwszego Raportu Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Czytaj więcej...