FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: MdM na ostatniej prostej / The MdM Homestretch

Jeszcze tylko do 30 września 2018 r. można składać do BGK wnioski w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” . Czy wszyscy, którzy zechcą skorzystać z dofinansowania do zakupu mieszkania, będą mieli taką możliwość? Co można przewidywać na podstawie danych z lat ubiegłych? Czy przypadkiem nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją szybkiego wykorzystania środków, a tym samym, brakiem możliwości składania wniosków do BGK już na początku 2018 r. Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości: Mieszkalnictwo dla seniorów – wykorzystanie wartości ekonomicznej nieruchomości seniora / Senior Housing – Equity Release

Wydatki mieszkaniowe stanowią już obecnie niemal 25 proc. budżetu gospodarstw senioralnych i mają tendencję wzrostową. Wzrost wydatków wynika głównie z tego, że zajmowane przez seniorów mieszkania są przeważnie stare, relatywnie duże, a więc energochłonne, co przekłada się na rosnące koszty eksploatacyjne. Dochody uzyskiwane z tytułu świadczeń emerytalnych nie pozwalają seniorowi nie tylko na godne życie, w tym na stworzenie właściwych warunków mieszkaniowych, ale także na opłatę z tytułu świadczeń związanych z opieką, także medyczną. Dlatego istotne jest, aby warunki zamieszkiwania, w tym koszty, były dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych seniorów. Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości: Czy nadchodzi czas budownictwa senioralnego? Przegląd oferty dla seniora / Is it the dawn of senior housing? Market offer overview

Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. W 2015 r. w naszym kraju było ok. 8,8 mln osób w wieku 60+, a prognozy GUS wskazują że w kolejnych dekadach liczba ta będzie rosła. Działania na rzecz monitorowania sytuacji osób starszych oraz zapowiedzi zbudowania polityki senioralnej, poczynione przez rząd w 2016 r., stwarzają przestrzeń do debaty publicznej w tym obszarze oraz potwierdzają znaczenie problematyki senioralnej dla gospodarki. Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości: Nierówność stron umowy kredytowej źródłem przerzucania ryzyka przez bank na klienta / Inequality between Bank and Borrower as a Source of Risk Shifting

Problem kredytów walutowych 1 jest niewątpliwie kluczowym zagadnieniem w polskiej gospodarce, które wymaga rozwiązania, gdyż w przeciwnym razie może w niedługiej perspektywie dojść do kryzysu. Głównym problemem w zbiorze kredytów walutowych są kredyty denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego. Podobne problemy, ale w dużo niższej skali, zostały rozwiązane w Hiszpanii, Chorwacji i na Węgrzech. Czytaj więcej...
Akademia: Ukryty wzrost cen mieszkań w Polsce / Hidden housing price growth in Poland

W ciągu ostatnich czterech lat na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce padał rekord za rekordem. Deweloperzy odnosili kolejne sukcesy sprzedażowe i wydawać by się mogło, że zaowocuje to znaczącym wzrostem cen. Tymczasem, jeśli patrzymy na średnią cenę mieszkań w ofercie, różnice w kolejnych okresach są praktycznie niezauważalne. Mimo to, wzrost cen w porównaniu do poziomu z 2013 roku jest faktem, a pozorna stabilizacja ceny średniej bierze się z istotnej zmiany w strukturze oferty. Czytaj więcej...Sprawozdania: XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych “Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

W dniach 24–25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości działający przy Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON , jest wymiana poglądów i doświadczeń instytucji oraz podmiotów związanych z finansowaniem nieruchomości, a także ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej. Czytaj więcej...

Raporty: Rynek handlowy w Polsce w II półroczu 2016 r.

Polish Retail Research Forum (PRRF) opublikowało dane podsumowujące rynek centrów handlowych w Polsce w II półroczu 2016 r. Dane zostały przygotowane przez zespół analityków i obejmują zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym nowe obiekty oddane do użytku, podaż w budowie oraz poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową (m 2 /1000 mieszkańców). PRRF publikuje również dane o powierzchni niewynajętej dla rynków handlowych w Polsce w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców. Czytaj więcej...