FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)


Rynek Finansowania Nieruchomości: Mieszkalnictwo dla seniorów – wykorzystanie wartości ekonomicznej nieruchomości seniora / Senior Housing – Equity Release

Wydatki mieszkaniowe stanowią już obecnie niemal 25 proc. budżetu gospodarstw senioralnych i mają tendencję wzrostową. Wzrost wydatków wynika głównie z tego, że zajmowane przez seniorów... Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości | Czy nadchodzi czas budownictwa senioralnego? | Przegląd oferty dla seniora / Is it the dawn of senior housing? Market offer overview

Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. W 2015 r. w naszym kraju było ok. 8,8 mln osób w wieku 60+, a prognozy... Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości: Nierówność stron umowy kredytowej źródłem przerzucania ryzyka przez bank na klienta / Inequality between Bank and Borrower as a Source of Risk Shifting

Problem kredytów walutowych 1 jest niewątpliwie kluczowym zagadnieniem w polskiej gospodarce, które wymaga rozwiązania, gdyż w przeciwnym razie może w niedługiej perspektywie dojść do kryzysu.... Czytaj więcej...


Sprawozdania | XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych „Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

W dniach 24–25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez... Czytaj więcej...