KF 2012.04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

okladka.kf.2012.02.k2.150xKurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2012)

  • Temat numeru: Europejskie pęknięcie?
  • Od Mieszka I i Dąbrówki, po Bolka i Lolka: Każdy chciałby mieć oryginalną dukatówkę Zygmunta III Wazy. Z oczywistych względów nie jest to możliwe. Natomiast w zasadzie wszyscy mogą stać się posiadaczami współczesnych monet kolekcjonerskich.
  • Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce: Dzięki ludzkiej życzliwości, a wbrew "pociskom zawistnego losu" (toutes proportions gardees) kontynuować będziemy starania znalezienia inwestora zainteresowanego muzyką, instrumentami wysokiej klasy, ale też gotowego współtworzyć historię swej kolekcji.
  • Gra na krótko: W przypadku tradycyjnych transakcji finansowych inwestorzy najpierw kupują, a następnie sprzedają papiery wartościowe, waluty czy inne aktywa. Współczesny rynek finansowy dysponuje jednak instrumentami, które pozwalają na osiąganie zysków nie tylko w warunkach trendu wzrostowego, ale również spadkowego.

Także w numerze:

  • Traktat o zawracaniu głowy
  • Czy jeszcze mamy szanse na sukces?
  • Unikalne minerały

Refleksje inwestora: Czy jeszcze mamy szanse na sukces?

Kilka miesięcy temu napisałem na łamach KF o potrzebie reform, że "Nigdy jeszcze nie było tak sprzyjających warunków do podjęcia radykalnych działań (...). Większość ludzi w Polsce nie chce scenariusza greckiego. (...) W obecnej sytuacji podmioty rynków finansowych, aby dać nam szansę rolowania długu i nowych inwestycji, muszą otrzymać jednoznaczny, wyrazisty sygnał, a w ślad za tym, przekonującą koncepcję głębokiej strukturalnej reformy systemu finansów publicznych" - a dzisiaj dodałbym jeszcze kilka innych istotnych oczekiwanych sygnałów dotyczących np. dynamiki wzrostu oszczędności, dynamiki inwestycji, radykalnej poprawy stanu salda obrotów handlowych z zagranicą itd. Czytaj więcej...Inwestycje: Gra na krótko

W przypadku tradycyjnych transakcji finansowych inwestorzy najpierw kupują, a następnie sprzedają papiery wartościowe, waluty czy inne aktywa. Współczesny rynek finansowy dysponuje jednak instrumentami, które pozwalają na osiąganie zysków nie tylko w warunkach trendu wzrostowego, ale również spadkowego. Taką możliwość daje wykorzystanie strategii inwestycyjnej określanej mianem krótkiej sprzedaży. Czytaj więcej...
Inwestycje alternatywne: Unikalne minerały

Nadzwyczajne piękno, jakie uosabiają kamienie szlachetne wyzwala uczucia podziwu, zachwytu i żądzy posiadania. Tak było przed wiekami, tak jest również dziś. Unikalne właściwości kamieni szlachetnych pochodzą od potężnych sił natury, które kształtowały Ziemię, a ta niechętnie oddaje skarby w ręce ludzi. Wydobycie kamieni szlachetnych jest okupione częstokroć ciężką, niebezpieczną i wyniszczającą pracą. Czytaj więcej...Banki: Europejskie pęknięcie

Język umowy podpisanej 2 marca 2012 r. przez przywódców 25 z 27 państw Unii Europejskiej (podpisu nie złożyły Czechy i Wielka Brytania), która określana jest skrótowo jako "pakt fiskalny", a oficjalnie nosi nazwę Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, zawiera wiele słów i sformułowań o wydźwięku surowym, stanowczym i dyscyplinującym. Czytaj więcej...


Prawo: Ustawa o kredycie konsumenckim1 – blaski i cienie

W tym roku mija sto lat od opublikowania traktatu ekonomicznego Ludwiga von Misesa "Teoria pieniądza i kredytu".2 Chociaż początkowo hipotezy zawarte w tej rozprawie nie budziły entuzjazmu, a wręcz uznane zostały przez Johna Keynesa3 za mało oryginalne i niekonstruktywne, to kolejne lata potwierdziły ich aktualność i uniwersalizm. Rozwój w dziedzinie ekonomii doprowadził do stworzenia systemu inżynierii finansowej wykorzystującej kredyt jako bazę wielu produktów oferowanych przez instytucje finansowe. Czytaj więcej...