KF 2012.04-06 (kwiecień – czerwiec 2012)

okladka.kf.2012.02.k2.150xKurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2012)

  • Temat numeru: Europejskie pęknięcie?
  • Od Mieszka I i Dąbrówki, po Bolka i Lolka: Każdy chciałby mieć oryginalną dukatówkę Zygmunta III Wazy. Z oczywistych względów nie jest to możliwe. Natomiast w zasadzie wszyscy mogą stać się posiadaczami współczesnych monet kolekcjonerskich.
  • Z kraju skrzypiec w świat po skrzypce: Dzięki ludzkiej życzliwości, a wbrew "pociskom zawistnego losu" (toutes proportions gardees) kontynuować będziemy starania znalezienia inwestora zainteresowanego muzyką, instrumentami wysokiej klasy, ale też gotowego współtworzyć historię swej kolekcji.
  • Gra na krótko: W przypadku tradycyjnych transakcji finansowych inwestorzy najpierw kupują, a następnie sprzedają papiery wartościowe, waluty czy inne aktywa. Współczesny rynek finansowy dysponuje jednak instrumentami, które pozwalają na osiąganie zysków nie tylko w warunkach trendu wzrostowego, ale również spadkowego.

Także w numerze:

  • Traktat o zawracaniu głowy
  • Czy jeszcze mamy szanse na sukces?
  • Unikalne minerały