KF 2013.04-06 (kwiecień – czerwiec 2013)

kf.2013.k2.okladka.150x218Kurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2013):

 • Mistrzowie niespodzianki.
 • Sztuka ciągle w cenie, a będzie drożej.
 • Dwuznaczny bunt Islandczyków.
 • Pieniądze są po to by się nimi dzielić.
 • RPP po I kwartale 2013 r.Rok 2012 charakteryzował się bardzo szybkim spadkiem tempa rozwoju gospodarczego w kolejnych kwartałach. W tym czasie RPP miała różne oceny co do tempa spadku PKB, co ostatecznie rzutowało na decyzje dotyczące szybkości łagodzenia polityki pieniężnej.
 • Kapitał poprzez obligacje.Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła nansowania. Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę.
 • Prywatne ubezpieczenia medyczne.Prywatne ubezpieczenia medyczne są coraz częściej wybieraną opcją przez Polaków. Jednak nie wszyscy wiedzą, jakie prawa i korzyści im przysługują w ramach wykupionej polisy.
 • Warto postać w korku, czyli po co nam PKB.Trzeba polubić postój wkorku. I nie chodzi tu owrażenia estetyczne - te są wątpliwe, choć można przy tej okazji posłuchać dobrej muzyki. Stojąc w korku i pozbywając się paliwa... podnosimy produkt krajowy brutto, czyli PKB. Przewrotnie mówiąc - stanie w korku powinno być obecnie wskazane, wręcz obowiązkowe, a fotoradary winny wyłapywać myślących inaczej.
 • Także w numerze:
  • Potrzeba perspektywy,
  • C2C zmienia oblicze biznesu,
  • Nie jestem ekonomistą..., ale na emeryturę też pójdę

Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy: Lekcja zaufania

O tym, jak ważne jest zaufanie; to zwykłe w relacjach interpersonalnych, przekonujemy się każdego dnia. W obrocie gospodarczym w relacji klient - bank zaufanie należy do aksjomatów stanowiących fundament wszelkich, powtarzam wszelkich działań. Jeszcze inny wymiar zaufania dotyczy władzy publicznej, która każdemu obywatelowi z osobna, ale i zbiorowości rozumianej jako wspólnota celów i dążeń gwarantuje podmiotowość, bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji. Czytaj więcej...


Refleksje inwestora: Potrzeba perspektywy

Od kilku lat za sprawą polityków i mediów spojrzenie na gospodarkę zostało zdominowane przez potrzeby wiecznie głodnego budżetu państwa, tak jakby to był najważniejszy problem kraju. Zapomina się, że rozwój zależy nie od wielkości deficytu, że kolejność jest odwrotna, bo to niedostatek inwestycji w rozwój, brak koncepcji sterowania rozwojem kraju (a może nawet niedostatek kompetencji), a także nieprzeprowadzenie rzeczywistych reform prowadzi do generowania deficytu i nieustannego powiększania długu publicznego. Czytaj więcej...
Gospodarka: Czy efektywna komunikacja wynagrodzeń jest możliwa?

Komunikacja wynagrodzeń jest tematem niezwykle ciekawym, ale i frustrującym. Pewnie dlatego, że mało kto może tu mówić o sukcesie i większość organizacji nie radzi sobie z tematem. W globalnych badaniach Hay Group aż 2/3 organizacji ocenia swoją komunikację wynagrodzeń jako nieefektywną. Dotyczy to nawet organizacji wyróżnianych mianem najbardziej podziwianych firm przez magazyn Fortune. Czytaj więcej...


Punkt widzenia: Warto postać w korku, czyli po co nam PKB?

Trzeba polubić postój w korku. I nie chodzi tu o wrażenia estetyczne - te są wątpliwe, choć można przy okazji posłuchać dobrej muzyki. Stojąc w korku i pozbywając się paliwa... podnosimy produkt krajowy brutto, czyli PKB. Przewrotnie mówiąc - stanie w korku powinno być obecnie wskazane, wręcz obowiązkowe, a fotoradary winny wyłapywać myślących inaczej. Czytaj więcej...