KF 2013.07-09 (lipiec – wrzesień 2013)

kf.2013.k2.okladka.150x218Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2013):

 • Maastricht już nie wystarczy
 • Nie jestem ekonomistę...ale mieszkać też gdzieś musiałem
 • Pan Hilary zakłada okulary - czyli pożegnanie banków: Mówisz - masz. Ten niewyszukany slogan może mieć odpowiednik w świecie wirtualnym - patrzysz - masz. No, może raczej, czepiając się szczegółów: patrzysz, decydujesz się, płacisz - mówiąc co trzeba... okularom. Bo najpierw jest kontakt wzrokowy, później decyzja i zapłata.
 • Polak przed szkodą i po szkodzie nieubezpieczony: Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce, także od początku kryzysu, czyli od 2008r., jest w miarę stabilny. W ubiegłym roku wartość polskiego rynku ubezpieczeniowego przekroczyła 60 mld zł. Łączny przypis składki brutto w 2012 r. wyniósł 62,6 mld zł, czyli o9,61 proc. więcej niż w 2011 r.
 • Inwestowanie w obligacje korporacyjne: Obligacje korporacyjne są to godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne i intratne wobec akcji i funduszy inwestycyjnych możliwości lokowania oszczędności na rynku finansowym. Inwestycje w obligacje mogą nie tylko zabezpieczać kapitał, lecz również przynosić stabilne przychody.
 • Nieudany powrót notgeldów: Historia podobno powtarza się dwa razy - raz jako tragedia, raz jako komedia. Na początku XXI w. wielu emitentów po raz kolejny whistorii wypuściło notgeldy. W tej chwili moda na nie już mija.
 • Także w numerze:
  • Czeki podróżne.
  • Produkty strukturyzowane.
  • Polskie Davos.