KF 2014.04-06 (kwiecień – czerwiec 2014)

kf.2014.k2.okladka.320x400Kurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2014):

  • Odpowiedzi poszukajmy razem: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
  • Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich
  • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia: Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach.
  • Moja emerytura to moja odpowiedzialność: Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy, jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu emerytury.
  • Uwarunkowania makroekonomiczne bezpiecznej polityki pieniężnej: Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego podlegają rewizji w górę.Ubezpieczenia społeczne: Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia

Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach, w tym przede wszystkim przez industrializację i urbanizację. Początek tych procesów przypada w poszczególnych krajach na różne okresy, a tym samym na różne etapy zaawansowania ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Czytaj więcej...


Giełda: Forex – gra dla zawodowców

Na początku traktowany jako nowinka. Teraz prawie że standard w usługach oferowanych przez domy maklerskie. Rynek walutowy, który cechuje bezustanny handel 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu, ogromne emocje i niemałe zyski. Ta ostatnia cecha jest szczególnie podkreślana jako reklamowy wabik mający przyciągnąć rzesze nowych klientów. W serii artykułów, które ukażą się na łamach "Kuriera Finansowego" będę starał się zwrócić uwagę na te aspekty, które mogą być zapomniane bądź pomijane, a są kluczowe z punktu widzenia wieloletniej praktyki. Czytaj więcej...
Inwestycje: Obligacje społeczne

Niezależnie od osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wiele państw stoi obecnie przed trudnymi wyzwaniami w obszarze społecznym, jak bezdomność, bezrobocie, niska jakość opieki zdrowotnej i starzenie się społeczeństw. Problemy te skutkują występowaniem międzypokoleniowych cykli ubóstwa i wykluczenia społecznego. Czytaj więcej...Inwestycje: Doświadczenia, opinie i plany polskich firm w zakresie stosowania zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym

Z raportu Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów* wynika jednoznacznie, że polskie firmy bardzo boją się ryzyka walutowego. Jest ono jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń, które firmy widzą przed sobą w perspektywie kolejnych miesięcy. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy zajmujący się importem lub/i eksportem przed zmiennością kursów walut się nie zabezpieczają. Dlaczego tak jest? Czy handel zagraniczny można stabilizować poprzez odpowiednie zarządzanie obszarem walutowym? Czy są narzędzia, dzięki którym biznes handlowy może być bezpieczniejszy? Czytaj więcej...Banki: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek W przestrzeni publicznej krąży wiele informacji dotyczących banków i ich domniemanej bądź faktycznej roli nie tylko w sferze gospodarki realnej, ale w kształtowaniu kondycji gospodarstw domowych i każdego z nas. Uznaliśmy, że wiele z nich wymaga jeżeli nie sprostowania, to pokazania w szerszej perspektywie, stąd rekomendujemy Państwu zapis poniższej rozmowy... Czytaj więcej...

Banki: Przedsiębiorcy szukający tożsamości

W przypadku przedsiębiorców mikro problemem nie jest odpowiedź na pytanie, czy korzystać, czy też nie z kart bankowych, czy też rachunku bankowego. Pytaniem jest jednak, z których kart korzystać, tj. wydanych do rachunku firmowego czy prywatnego. Trudność z określeniem tożsamości ma też miejsce w przypadku wyboru rachunku bieżącego. Używanie rachunków osobistych w rozliczeniach firmowych jest ukonstytuowanym faktem i to od banków zależy, w jaki sposób spożytkują ten fakt. Czytaj więcej...

Refleksje inwestora: Może już czas na gerobanking w Polsce?

System bankowy w Polsce jest w procesie coraz szybszych zmian. Niekiedy powoduje to nadmierny dyskomfort dla klientów, którzy zauważają ciągłe modyfikacje logo i wystroju wnętrza ulubionej placówki. Ponadto otrzymują od banku coraz więcej informacji o nowych regulaminach i regulacjach, co obniża poczucie komfortu stabilności w relacji z bankiem. Część klientów coraz więcej wie o przyczynach tego stanu rzeczy, ale jednocześnie nie akceptuje jednostronnej orientacji marketingowej banków na tzw. nowoczesność adresowaną prawie wyłącznie do ludzi w wieku do lat trzydziestu. Czytaj więcej...