KF 2014.07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

kf.2014.k3.okladka.320x400Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2014):

  • Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem - Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim
  • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia
  • Węgiel nie musi brudzić - Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego.
  • Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem - Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem.
  • Czarny rynek a system płatności - Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp.

Redaktor Naczelny kwartalnika Kurier Finansowy lipiec-wrzesień 2014: Innowacja niejedno ma imię

Szukając desygnatów przywołanego w tytule pojęcia, kierowałem się odniesieniami do sfery gospodarki realnej oraz finansów. To one wyznaczają rytm naszego życia, jego standard, a także sposoby rozwiązywania problemów. W dobie wszechogarniającej konkurencji to innowacje tworzą przewagi. Czytaj więcej...


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Sonda

Majowe Forum Technologii Banków Spółdzielczych było okazją do oficjalnej inauguracji programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W jej ramach spotkali się koordynatorzy projektu z uczelni, partnerzy i firmy wspierające. Wymiana doświadczeń, oczekiwań i formułowanie zadań, jakie przed organizatorami stawiają beneficjenci, pozwoli - mamy nadzieję - w bieżącym roku akademickim jeszcze bardziej nasycić treścią zarówno dni otwarte, wykłady i prezentacje, jak i multimedialne formy przekazu realizowane w ramach projektu. Poniżej prezentujemy efekty sondy, jaką przy okazji spotkania w warszawskim hotelu Gromada przeprowadziliśmy. Czytaj więcej...


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Edukacja ekonomiczna nad Wisłą – Takie finanse Rzeczypospolitej będą, jakie jej młodzieży chowanie

Z perspektywy czasu edukacja ma większą wartość niż pieniądze - to stwierdzenie amerykańskiego przedsiębiorcy i popularyzatora biznesu Roberta Kiyosaki zyskało dotkliwe potwierdzenie w wyniku globalnego załamania gospodarczego w latach 2007-2010. W Polsce kryzys na szczęście przybrał dość łagodną formę - co bynajmniej nie było zasługą odpowiedniej edukacji finansowej. Czytaj więcej...
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Fundusze poręczeniowe wymagają pomocy – Czy są jeszcze potrzebne regionalne fundusze poręczeń kredytowych?

Prawie 20 lat temu utworzono w Polsce wzorem innych krajów pierwsze instytucje poręczające bankowe kredyty przedsiębiorcom. Przełomem w rozwoju funduszy poręczeniowych był okres po 2002 r., gdy powstał rządowy program rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: Kapitał dla przedsiębiorczych. Czytaj więcej...Inwestycje: Jak budować to energooszczędnie

Do niedawna budownictwo energooszczędne kojarzone było z modą, prestiżowymi inwestycjami i dużymi nakładami finansowymi. Dzisiaj takie rozwiązania stają się standardem, a nawet stylem życia, na który decyduje się coraz więcej Polaków. Komfort ciszy i bezpieczeństwa, niższe rachunki za energię i ogrzewanie, rozwiązania ekologiczne i przyjazne środowisku naturalnemu - to tylko niektóre z zalet domów niskoenergetycznych. Czytaj więcej...
Temat numeru: Czarny rynek a system płatności

W literaturze można spotkać różne określenia dla identyfikacji czarnego rynku (hidden economy): na przykład rynek równoległy, szara strefa (shadow economy), drugi obieg gospodarczy (non-observed market), rynek nieoficjalny (unofficial economy), podziemie gospodarcze (informal market). Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp. Dlatego też jej podstawową cechą jest - w potocznym rozumieniu - wzbogacanie się kosztem innych. Czytaj więcej...Banki: Bankowość elektroniczna: nie tylko detal

Wykorzystanie bankowości internetowej, możliwość rozliczeń giełdowych poprzez dotychczasowe konto firmowe i system SWIFT jako podstawa rozliczeń - to najważniejsze elementy nowego modelu rozrachunku, wdrażanego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy współpracy z Deutsche Bankiem. Wbrew pozorom, ta zmiana stanowi istotną wiadomość nie tylko dla osób korzystających z rynku giełdowego. Czytaj więcej...


Banki: Rekomendacja D, czyli wskazówki dla banków w świecie standardów

Świat norm ISO i innych międzynarodowych standardów jest niezwykle zawiły, szczególnie w obszarze bankowości. W uporządkowaniu i wdrożeniu tych rozwiązań ma pomóc bankom Rekomendacja D Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Na wdrożenie tych instrukcji banki mają czas jedynie do 31 grudnia 2014 r., dlatego warto się z nimi zapoznać już teraz. Czytaj więcej...


Banki: Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem – Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego

Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. W praktyce każdy bank dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez obniżenie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym. Czytaj więcej...


AMRON: Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce – konferencja z okazji X-lecia AMRON

29 września 2014 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyła się Konferencja pod hasłem "Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce", zorganizowana we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z okazji dziesięciolecia działalności Centrum AMRON. Czytaj więcej...


Ubezpieczenia społeczne: Kraje skandynawskie – Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia (cz. II)

Artykuł opublikowany w numerze 1. "Kuriera Finansowego" poświęcony był prezentacji przypadków systemów emerytalnych, w których przeważają elementy ubezpieczeniowego modelu systemu zabezpieczenia społecznego. W numerze 2. rozpoczęto prezentację systemów zabezpieczenia emerytalnego zawierających istotne elementy modelu zaopatrzeniowego. Przedstawiono przy tej okazji system emerytalny Danii. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prezentacji systemów funkcjonujących w krajach nordyckich: Finlandii, Norwegii i Szwecji. Z uwagi na miejsce zaopatrzenia emerytalnego w systemie zabezpieczenia społecznego analiza w sposób szczególny będzie koncentrować się na systemach emerytalnych. Czytaj więcej...Punkt widzenia: Węgiel nie musi brudzić

Stwierdzenie, że polityka energetyczna powinna zaspokoić bieżące potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego, ma charakter tyleż ogólny, co oczywisty. Sprawa staje się mniej oczywista, gdy zaczynamy zastanawiać się nad konkretnymi rozwiązaniami, które do osiągnięcia takiej stabilnej sytuacji mają doprowadzić. Wówczas okazuje się, że istnieją obok siebie ścieżki alternatywne, a wybór między nimi naprawdę wymaga poważnego zastanowienia. Czytaj więcej...


Turystyka i podróże: Ekonomia i tendencje – podstawowe wyniki badań Aktywność turystyczna Polaków w latach 2007–2012 i częściowo w 2013 r.

Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny każdego kraju. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, podwyższania konkurencyjności regionów. Czytaj więcej...