KF 2014.10-12 (październik – grudzień 2014)

kf.2014.k4.okladka.315x400Kurier Finansowy (październik - grudzień 2014):

  • Sądownictwo polubowne i arbitraż
  • Budujemy na mocnym findamencie - Rozmowa z Urszulą Wiśniewską, dyrektorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
  • Świadomość konsumenta - Z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich rozmawia Karol Jerzy Mórawski
  • Objawy, istota oraz pozory deflacji - Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja
  • Bankowcy oceniają rok 2014 - Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynkuTemat numeru: Zarys analityczno – syntetyczny Dochodzenie roszczeń w drodze sądu polubownego (arbitrażu) w obszarze materialnych i niematerialnych praw autorskich

Prawa autorskie można w uproszczeniu zdefiniować jako ogół uprawnień, które zapewniają twórcom ochronę ich interesów, zarówno osobistych jak i majątkowych, wynikających z faktu stworzenia określonego... Czytaj więcej...