NBS 2017/06

Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Razem szukamy odpowiedzi na trudne pytania

05.07.2017 09:51

Nie przebrzmiały jeszcze echa majowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, którego dominantę stanowiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, a już pojawiają się kolejne inicjatywy i projekty. Czytaj więcej...


Prawo: Udział sektora bankowego w uszczelnianiu systemu podatkowego

05.07.2017 09:45

W ostatnim roku Ministerstwo Finansów podejmuje wiele inicjatyw, które mają służyć poprawie ściągalności podatków i zmniejszeniu skali nadużyć fiskalnych w gospodarce. Działania te są związane z dążeniem rządu do zwiększenia należnych państwu dochodów budżetowych z podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, i w ten sposób przyczynienia się do poprawy stanu finansów publicznych oraz znalezienia środków na finansowanie programów uznanych przez rząd za priorytetowe. Czytaj więcej...Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Spółdzielcy w czasach rewolucji cyfrowej: albo razem, albo…

05.07.2017 09:27

Intensyfikacja współpracy pomiędzy poszczególnymi bankami w ramach grupy i wykreowanie nowego modelu podejmowania decyzji w zrzeszeniach stanowią warunki niezbędne, by polska bankowość lokalna mogła poradzić sobie z wyzwaniami współczesności, zarówno na niwie technologicznej, prawnej, jak i biznesowo-organizacyjnej. To bez wątpienia najważniejszy wniosek z tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Czytaj więcej...
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Wizja rozwoju technologii informatycznych w opinii SGB-Banku

05.07.2017 09:10

Pierwszego dnia IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej miałem przyjemność przedstawić zgromadzonym słuchaczom jeden z wykładów dotyczących wizji rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych, nie tylko z Grupy SGB Czytaj więcej...Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Centra usług wspólnych – opcja wyboru czy konieczność?

05.07.2017 08:48

Ten subiektywny przegląd modeli funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego w Unii Europejskiej oraz wynikające z przyjętych zasad organizacji modele współpracy w zakresie realizacji wspólnych dla grupy zadań, zaprezentowany został podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017 Czytaj więcej...Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Szansa na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym

05.07.2017 08:35

Inwestycja w nowe technologie nie musi być postrzegana jako koszt, jeżeli wdrażane rozwiązanie pozwoli bankowi pozyskać nowych klientów. Wiemy już, że banki spółdzielcze mogą być partnerem dla administracji publicznej? Czy jednak sektor ten będzie w stanie obsługiwać globalnych klientów, którzy oczekują takiej samej oferty w każdym miejscu Polski? Czytaj więcej...


Jacy jesteśmy, w jakich warunkach pracujemy?

05.07.2017 08:21

Sukces banków spółdzielczych w realizacji ich misji zależy nie tylko od przestrzegania zasad prowadzenia biznesu bankowego, ale – przynajmniej w takim samym stopniu – od ludzi w tych bankach pracujących. Paradoksalnie jednak znacznie większą uwagę w działalności tych instytucji przykłada się do procedur bankowych i zasad ostrożnościowych niż do kompetencji pracowników i warunków, w jakich pracują. Czytaj więcej...


Banki i klienci: Wiedza – kluczowy element oceny banków

05.07.2017 08:03

Według najnowszych badań „Reputacja Sektora Bankowego” – projektu realizowanego przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2007 r. – społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa poprawie. Warto odnotować, że mamy do czynienia z kolejnym, stopniowym wzrostem ocen, jakie nasze społeczeństwo wystawia bankom na przestrzeni ostatnich lat. Czytaj więcej...


Bank i klient/Bezpieczeństwo – Prezentacja: Codziennie próbowano wyłudzić niemal milion złotych!

05.07.2017 07:52

W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2017 r. (styczeń – marzec) udaremniono aż 1746 prób wyłudzeń kredytu na łączną kwotę 90,4 mln zł. Powstrzymanie przestępców było możliwe dzięki temu, że Polacy coraz częściej zgłaszają zgubione i skradzione dokumenty tożsamości do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Czytaj więcej...


Wydarzenia – edukacja finansowa: Uczniowska debata o oszczędzaniu i inwestowaniu

05.07.2017 07:48

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka to także doskonała okazja, by kształtować wśród młodzieży właściwe postawy odnośnie oszczędzania i odpowiedzialnego gospodarowania własnym budżetem. Wykorzystał to Warszawski Instytut Bankowości oraz Bank Spółdzielczy w Lipnie, organizując debatę na temat oszczędzania i inwestowania z udziałem uczestników programu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”. Czytaj więcej...


Wydarzenia – TalentowiSKO: Wyróżnienia dla młodych mistrzów gospodarności

05.07.2017 07:34

Wszyscy jesteście wygrani, niezależnie od miejsca, jakie zajęliście w naszym konkursie. Samo podjęcie tego wyzwania stanowi wystarczającą podstawę do tego, żeby mieć poczucie dobrze wykonanej pracy – tymi słowami Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podsumował zaangażowanie laureatów, finalistów i wszystkich uczestników konkursów zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji programu TalentowiSKO. Czytaj więcej...


Wydarzenia – BPS na SGGW: Smartfonizacja społeczeństwa

05.07.2017 07:05

Bank BPS, współorganizator Akademii Banku BPS, kontynuuje cykl wykładów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ubiegłoroczne były poświęcone bankowości internetowej i mobilnej, biometrii, bankowości spółdzielczej i informatyce bankowej. W bieżącym roku mówiono o roli smartfonów w społeczeństwie – od bankowości mobilnej, poprzez bezpieczeństwo, aż do fotografii smartfonowej. Czytaj więcej...
Wydarzenia – EFRWP: Sport zamiast gier komputerowych i telewizji

05.07.2017 04:42

Dodatkowe zajęcia sportowe w szkole i na świeżym powietrzu, ćwiczenia lekkoatletyczne oraz udział w międzyszkolnej olimpiadzie razem z gwiazdami sportu – to część atrakcji zaplanowanych dla uczestników projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności sportowej, zamiast spędzania wolnego czasu przed ekranem komputera czy telewizora. Czytaj więcej...