Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

10.07.2015 07:17

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 14 - 15 września 2015 r., Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)   Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Tegoroczna edycja odbędzie sie pod hasłem:   "Rok 2015 - czas kluczowych decyzji biznesowych i organizacyjnych w bankowości spółdzielczej".   Najważniejszym celem Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015 jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat przyszłego kształtu umów zrzeszenia oraz autonomii działania banków w świetle nowej ustawy o bankach spółdzielczych, pożądanego modelu biznesowego sprzyjającego bezpiecznemu rozwojowi sektora, wyzwań bankowości elektronicznej pod kątem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także programów unijnych realizowanych z udziałem banków spółdzielczych czy programów szkoleniowych dla banków i ich klientów.  Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 - 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Zgłoszenie uczestnictwa: Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Przedstawicieli firm - dostawców produktów i usług dla banków, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w forum prosimy o kontakt z biurem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl  www.aleBank.pl/FLBS    Czytaj więcej...


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

25.08.2014 12:08

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014 9-10 września 2014 r., Hotel Gromada w Warszawie ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)   Wśród prelegentów m.in.: Jerzy BańkaWiceprezes Związku Banków Polskich Olgierd DziekońskiSekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Mieczysław GroszekWiceprezes Związku Banków Polskich Kazimierz KleinaSenator RP Wojciech KwaśniakZastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Cezary OlejniczakPoseł na Sejm RP Krzysztof PietraszkiewiczPrezes Związku Banków Polskich Jerzy PruskiPrezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Marek SawickiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krystyna Majerczyk - ŻabówkaPrezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Iwona WendelPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. Wydarzenie zorganizowane jest przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A. Głównymi zagadnieniami forum są: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym. Patronem medialnym FLBS jest miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 - 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Zgłoszenie uczestnictwa: Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Przedstawicieli firm - dostawców produktów i usług dla banków, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w forum prosimy o kontakt z biurem handlowym: reklama@wydawnictwocpb.pl    [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="45737" ] www.aleBank.pl/FLBS     Czytaj więcej...


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013

08.07.2013 12:42

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013: Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych   9-10 września 2013 r.Hotel Gromada w Warszawie, ul. 17 stycznia 32 (w pobliżu lotniska F. Chopina)   [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="37336" ] Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym, dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Konferencja jest poświęcona istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W wydarzeniu zwykle bierze udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Forum jest organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: Grupę BPS oraz Spółdzielczą Grupę Bankową. Uwieńczeniem pierwszego dnia Forum podczas uroczystej kolacji był występ zespołu ENEJ. Zobacz: Program Relacja Relacja wideo Prezentacje   [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="9637" ] Czytaj więcej...


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012

17.09.2012 08:00

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012 17-18 września 2012 r., Hotel Gromada w Warszawie Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie było poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wzieło udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS SA oraz SGB - Bank SA. Zobacz: Agenda konferencji Krótka relacja Wybrane prezentacje Wywiady [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="17518" ] [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="9637" ] Czytaj więcej...Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011

10.08.2011 01:00

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011 19-20 września 2011 r., Hotel Gromada w Warszawie   "Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki"   Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie zostanie poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji weźmie udział ok. 300 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie tak jak w poprzednich latach jest organizowane przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA.   Głównymi zagadnieniami Forum bedą:   ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.   Program konferencji: Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2011. [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="10789" ] [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="9637" ] Czytaj więcej...


Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010

13.09.2010 01:00

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2010 13-14 września 2010 r., Hotel Gromada w Warszawie Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi i możliwości ich sprostania w celu przezwyciężenia "niemocy" sektora banków spółdzielczych w przyspieszeniu tempa wzrostu rozwoju   Forum jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Zostało poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wźieło dział ponad 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez ZBP oraz banki zrzeszające: BPS SA, GBW SA oraz MBR SA. Głównymi zagadnieniami Forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, konomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym. Obrady otworzyli Prezes Związku Banków Polskich p. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezesi banków zrzeszających: p. Danuta Kowalczyk (MR Bank), p. Paweł Pawłowski (GBW), p. Mirosław Potulski (BPS). Podczas sesji i paneli dyskusyjnych rozmawiano o szansach i wyzwaniach stojących przed bankowością spółdzielczą, pozycji konkurencyjnej lokalnych instytucji finansowych. W ostatniej części odbyła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości - polityków oraz przedstawicieli administracji państwowej. W debacie udział wzięli Posłowie: p. Krystyna Skowrońska, Sławomir Neumann, Stanisław Stec, Jacek Zacharewicz, Wiesław Janczyk, Marek Wikiński oraz przedstawiciele rządu: p. Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Artur Ławniczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, której głównym punktem był konkurs wiedzy o Biurze Informacji Kredytowej. Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody. Tutaj mogą Państwo pobrać: Program konferencji. [alebankmodule origin="include" par1="content" par2="item" par3="9637" ] Czytaj więcej...