Ludzie bankowości




Szczepaniak Martyna

Od 2013 roku na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Płatniczych odpowiada za obszar rozwoju instrumentów płatniczych dla Grupy PayU na obszarze CEE, w tym szczególności za wdrożenie na Polskim rynku usługi PayU Express. Czytaj więcej...





Polasik Michał

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. Czytaj więcej...





Jończyk Tomasz

Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Odpowiedzialny za biznesowe funkcjonowanie i rozwój systemów rozliczeniowych ELIXIR® i EuroELIXIR, a także innych powiązanych z rozliczeniami usług, w tym SWIFT Service Bureau. Czytaj więcej...



Gryz Aldona

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Polsko-Francuskich Podyplomowych Studiów Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lyon III. Czytaj więcej...



Diemko Janusz

Prezes Zarządu First Data Polska S.A. Ma 16-letnie doświadczenie w branży technologii oraz przetwarzania transakcji i płatniczych. Od 2006 roku jest Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. (właściciela marki Polcard). Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital do First Data, światowego lidera elektronicznych płatności, następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Odpowiadał także za biznes First Data w Niemczech i Austrii, wcześniej za Węgry i Ukrainę, Czechy i Słowację. Czytaj więcej...



Łysakowski Paweł

Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1991 roku zaangażowany w rozwój rynku usług płatniczych w Polsce poprzez pracę w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. (Dział Rozwoju) i w Związku Banków Polskich (Sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej). Czytaj więcej...


Najar Sergiusz

Najar Sergiusz - urodzony w 1959 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) oraz studiów podyplomowych (Wydział Nauk Ekonomicznych i Centrum Europejskie/Maastrich University), doktorant od 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; szkolenia i staże bankowe w USA, Szwecji, Hiszpanii, Wlk Brytanii Czytaj więcej...







Zoll Andrzej Stanisław

Andrzej Stanisław Zoll - prof. dr hab., kierownik Wydziału Prawa i Administracji UJ, sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Karnego, przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce PAN. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiego PEN-Clubu. Czytaj więcej...




Ziółkowski Grzegorz

Grzegorz Ziółkowski - główny księgowy, dyrektor Departamentu Operacyjno-Rachunkowego i Departamentu Finansowego, następnie członek zarządu w WBK S.A., współtwórca systemu rozliczeń międzybankowych i KIR S.A. oraz przewodniczący rady nadzorczej tej izby. Czytaj więcej...






Zięba Maciej OP

Maciej Zięba OP - o. dr, wykładowca licznych uczelni w Polsce i na świecie, członek Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, dyr. dominikańskiego wydawnictwa "W drodze", założyciel i dyrektor Instytutu Tertio Millennio w Krakowie, prowincjał polskiej prowincji dominikanów. Czytaj więcej...














Zaleska Małgorzata

Małgorzata Zaleska - prof. dr hab., prof. zw. w Katedrze Bankowości SGH, członek zarządu NBP, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, członek Komisji Nadzoru Bankowego, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN. Czytaj więcej...








Strona 1 z 1812345...10...Ostatnia »
X