Pisma
Banki spółdzielcze: O odpowiedzialności w blaskach i cieniach spółdzielczego święta

Przed nami tradycyjne święto spółdzielczości. Obyczaj nakazuje, aby z takiej okazji eksponować zalety fenomenu, z którym święto jest powiązane. Dlatego wszystkim, którym bliska jest idea spółdzielczości, a spółdzielczości bankowej w szczególności, przekazuję wyrazy uznania za kontynuowanie dzieła twórców i założycieli banków spółdzielczych w Polsce. Jednocześnie życzę, aby historyczne zasługi nie przesłaniały wyzwań i ryzyka, jakie przed spółdzielcami tworzy współczesność. Czytaj więcej...

Gala rankingu miesięcznika „NBS”: Talentów ci u nas dostatek

To był szczególny wieczór, pełen wzruszeń, muzyki, gry świateł i owacji. A wszystko to dla jego bohaterów, którymi byli - nie po raz pierwszy zresztą - polscy bankowcy spółdzielcy. Podczas gali w warszawskim Hotelu "Gromada" prestiżowe statuetki i certyfikaty rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" odebrali przedstawiciele najlepszych banków działających wyłącznie dzięki rodzimemu kapitałowi. Czytaj więcej...


VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016: Tyle technologii, ile potrzeba – tyle bankowości, ile jest możliwe

- We współczesnym świecie pojęcie "technologia bankowa" nie jest domeną wąskiej grupy specjalistów; to właśnie aspekty technologiczne nierzadko rozstrzygają o konkurencyjności oferty, kosztach czy bezpieczeństwie - wypowiedź wiceprezesa Związku Banków Polskich dr. Mieczysława Groszka podczas inauguracji tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej doskonale oddaje przesłanie całego, dwudniowego wydarzenia. Czytaj więcej...Nadzór bankowy: Nowelizacja Rekomendacji C Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego dokonała w ostatnim czasie uaktualnienia treści Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji. Efektem tych prac było przyjęcie przez KNF 24 maja 2016 r. nowej treści rekomendacji, która ma być stosowana w bankach najpóźniej od początku 2017 r. Jak to zwykle bywa, nakłada ona na banki nowe obowiązki, które mają przyczynić się do poprawy jakości zarządzania ryzykiem. Czytaj więcej...


Prawo: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi

Sektor bankowy poddawany jest ustawicznym modyfikacjom. Zmiany dotyczą nie tylko typowych dla gospodarki wolnorynkowej obszarów konkurencyjnych, takich jak: doskonalenie oferty produktowej i usługowej, wdrażanie nowych produktów bankowych zgodnych z oczekiwaniami rynku i potrzebami konsumentów. Nowelizacja przepisów z obszaru Prawa bankowego, która wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. dotyczy prawno- organizacyjnego obszaru relacji: bank - posiadacz rachunku bankowego, bank - osoba (osoby) dysponująca tytułem prawnym do środków zgromadzonych na rachunku bankowym posiadacza (spadkobiercy). Czytaj więcej...


Prezentacja KIR S.A.: Jednolity Plik Kontrolny. Skuteczne narzędzie w walce z nadużyciami

Już za kilka miesięcy duże przedsiębiorstwa, a także instytucje finansowe będą zobowiązane przekazywać fiskusowi dane w ujednoliconej formie. Ma to związek ze zmianami w ordynacji podatkowej, które od 1 lipca 2016 r. wprowadzają w życie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Dane w takiej formie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych plików. JPK umożliwi automatyczne sprawdzanie rozliczeń firm oraz usunie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Czytaj więcej...


Prezentacja KIR S.A.: Centralna informacja „przebudzi” uśpione rachunki

Już 1 lipca 2016 r., we wszystkich bankach prowadzących działalność w Polsce, a także w SKOK-ach, udostępniona zostanie nowa usługa, która usprawni pozyskiwanie informacji o odziedziczonych lub zapomnianych środkach. Dzięki opracowanemu przez KIR rozwiązaniu, wdrożonemu pod nazwą Centralna informacja, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo. Czytaj więcej...


Opinie: Technologiczne determinanty funkcjonowania i rozwoju bankowości spółdzielczej

Dynamika zmian w otoczeniu społecznym, ekonomicznym i technologicznym banków powoduje konieczność innego niż do tej pory spojrzenia na zagrożenia egzystencjalne bankowości spółdzielczej w najbliższych latach. Paradoksalnie to nie konkurencja ze strony banków komercyjnych jest dzisiaj jedynym i największym wyzwaniem dla banków spółdzielczych. Współcześnie w drugiej dekadzie XXI w. ukształtowały się kolejne zagrożenia mogące zagrozić funkcjonowaniu tych banków, generowane zwłaszcza w obszarze rewolucji technologicznej, której tempo jest coraz szybsze. Czytaj więcej...


Fundusze unijne: Nowa oferta unijnych pożyczek dla banków spółdzielczych

Rośnie oferta instrumentów wsparcia dla mniejszych instytucji finansowych, w tym dla banków spółdzielczych. Komisja Europejska oraz Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłaszają kolejne instrumenty wspierające preferencyjne finansowanie zwrotne dla europejskich przedsiębiorców. Szczególną rolę pełnią instrumenty przeznaczone dla najmniejszych firm - stanowiących zdecydowaną większość ogółu przedsiębiorstw - oraz skierowane dla instytucji finansowych obsługujących mikro- i małych przedsiębiorców Czytaj więcej...


Finansowanie rozwoju: Polskie banki finansują polskie maszyny rolnicze

Banki spółdzielcze SGB wraz z SGB-Bankiem S.A. rozpoczęły w marcu br. współpracę z firmą Ursus S.A. Kooperacja została zainicjowana podpisaniem 18 marca br. podczas trwających w Kielcach targów rolniczych AGROTECH, listu intencyjnego o współpracy w zakresie promocyjnego finansowania fabrycznego ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus S.A. Czytaj więcej...


Finansowanie rozwoju: Jak zwiększyć dostęp do kredytu dla deweloperów tzw. ostatniej mili?

Nadchodzi zmiana, która zrewolucjonizuje świat, także ten pozamiejski. Gospodarkę, administrację i obywateli czeka nieuchronna cyfryzacja. Sukces ekonomiczny i społeczny, w tym nowym cywilizacyjnym wyzwaniu odniosą społeczności, które zadbały dostatecznie wcześnie o zrównoważony rozwój gospodarki elektronicznej. Temat ten był jednym z przewodnich tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - największej imprezy tego typu w Europie Środkowej. Czytaj więcej...


Technologie: Jak budować pozycję rynkową w epoce smartfonów i niskich stóp procentowych

Bankowość jest niezbędna, ale same banki niekoniecznie - to lapidarne stwierdzenie Billa Gatesa nie pozostawia wątpliwości: instytucje finansowe muszą adaptować się do nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości albo zostaną wyparte przez inne podmioty, realizujące ich dotychczasowe zadania. Czytaj więcej...Wydarzenia: Nadsański Bank Spółdzielczy Stawiamy na edukację kadr

Rynek usług bankowych w Polsce bez wątpienia cechuje bardzo duża konkurencyjność. Banki dążą do przyciągnięcia nowych klientów oraz zatrzymywania przy sobie już pozyskanych. Taka sytuacja wymusza koncentrację na potrzebach klienta, spełnianiu jego oczekiwań i osiąganiu satysfakcji, bo to właśnie klient jest najważniejszym ogniwem w procesie świadczenia usług. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2016

WYDARZENIA We wtorek 7 czerwca 2016 r. zmarł w Warszawie w wieku 77 lat profesor Jan Winiecki. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, był założycielem i Honorowym Przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także współzałożycielem Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r., jego pierwszym prezesem. W latach 1991-1993 był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2000 r. był doradcą ekonomicznym WestLB Bank Polska SA. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Bezpieczny jak bank

Zorganizowane już po raz piąty przez ZBP i CPBiI, Forum Bezpieczeństwa Banków (FBB) cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. O czym świadczy udział prawie 400 gości z działów bezpieczeństwa banków, NBP, dostawców sprzętu IT, ekspertów od cyberterroryzmu z ABW, NBP oraz KG Policji. W tym roku wystąpienia prelegentów i dyskusje panelowe skoncentrowane były na współpracy banków, policji i administracji publicznej w przeciwdziałaniu fraudom, dostępu hakerów do kont www klientów banków, próbom wyłudzania kredytów na podstawie fałszywych lub ukradzionych dokumentów tożsamości. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Hakerzy i terroryści czyli kto zagraża współczesnym bankom

Oko złodzieja jest bystrzejsze niż oko porządnego człowieka - to prastare chińskie przysłowie doskonale wyjaśnia skuteczność rabusiów, również tych posługujących się klawiaturą komputera. Furtką dla złodzieja jest zazwyczaj niefrasobliwość i niekompetencja osób znajdujących się po drugiej stronie barykady. Podatność na cyberataki - zarówno w obszarach personalnych, jak również technologicznych - była tematem jednej z części Forum Bezpieczeństwa Banków 2016. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2016: Banki pod ostrzałem

Banki od ponad roku przeżywają czas dekoniunktury, a ich zyski systematycznie spadają. W 2015 r. ciosem w rentowność było obniżenie w marcu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. W 2016 r. uderzenie przyszło miesiąc wcześniej ze strony rządu Beaty Szydło w postaci podatku bankowego. Banki jednak nie zwalniają na potęgę pracowników i nie redukują sieci oddziałów. Konkurencja wymusza utrzymanie usług na określonym poziomie, a spłacalność kredytów nadal jest bardzo wysoka. Czytaj więcej...
50 największych banków w Polsce 2016: Rok silnych wrażeń – TABELE GŁÓWNE RANKINGU

Po latach ekspansji czas na odpoczynek dla sektora. Kumulacja negatywnych czynników zewnętrznych doprowadziła do wyhamowania dynamiki, szczególnie jeśli chodzi o wyniki finansowe. Zyski większości banków były w 2015 r. gorsze niż rok wcześniej, a perspektywy na 2016 r. są mgliste i raczej nie napawają optymizmem. W otoczeniu sektora działo się tyle, że niemiłymi niespodziankami obdarować można by całą dekadę. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2016: W poszukiwaniu rentowności

Tym razem w tej części naszego rankingu uczestniczyło sześć banków. Dynamika kredytów dla osób fizycznych była w 2015 r. umiarkowana: 8,2% - niższa niż rok wcześniej, kiedy to notowaliśmy 13,5% wzrostu. Wynik jest jednak i tak lepszy niż w dwóch wcześniejszych latach, kiedy to wynosiła ona odpowiednio: 6,6% i 4,5%. Przewidywania z ubiegłorocznej edycji rankingu sprawdzają się - za nami kolejny niezły rok. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2016: Finansowanie dobrej koniunktury

Rok 2015 był jednym z najlepszych dla budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez deweloperów w ostatnich latach. Sprzedali oni w ub. r. ponad 51,8 tys. mieszkań - o ponad 20% więcej niż w 2014 r. i o 48% więcej niż w 2007 r. O ponad 4,4 tys. wzrosła też rok do roku liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży, osiągając poziom 51,9 tys. Liczba lokali dostępnych w sprzedaży na koniec grudnia na sześciu największych polskich rynkach mieszkaniowych osiągnęła 48,7 tys., co w porównaniu z poziomem sprzedaży oznacza lekką przewagę popytu nad podażą - dane podajemy za raportem REAS "Rynek mieszkaniowy w Polsce - IV kwartał 2015 roku". Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce 2016: Aktywa na wagę złota

Z roku na rok zmniejsza się zainteresowanie prezentowaniem własnej oferty kont dla osób fizycznych - aktualnie omawiamy 10 kont w sześciu bankach. Przed rokiem pokazaliśmy 13 kont prowadzonych przez siedem banków, jeszcze wcześniej 16 kont prowadzonych przez 13 banków, zaś w 2013 r. publikowaliśmy dane o 20 kontach prowadzonych przez 13 banków. Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce 2016: Inkluzywny przewrót

W opublikowanych pod koniec maja rekomendacjach gospodarczych dla państw członkowskich Komisja Europejska zauważa, że jeśli Polska nie podejmie reform, to odbije się to na finansach państwa i w efekcie nie spełni wymogów wynikających z europejskiego Paktu Stabilności i Wzrostu. Polski rząd zapewnia, że wszystko ma pod kontrolą, ale czy na pewno? Czytaj więcej...

50 największych banków w Polsce 2016: Brexit to dopiero początek

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza dla Wyspiarzy recesję gospodarczą, utratę 800 tys. miejsc pracy, wyższą inflację, niższe pensje i spadek wartości nieruchomości - ostrzega brytyjski rząd w specjalnym raporcie. Ze względu na fatalny wpływ, jaki by miało opuszczenie Wspólnoty przez Wielką Brytanię, premier David Cameron i minister finansów George Osborne nazwali Brexit głosem za autodestrukcją. Czytaj więcej...
50 największych banków w Polsce 2016: Korekta w przededniu rewolucji

Składki na BFG banki zapłacą co kwartał, a nie - jak dotychczas - raz do roku. Dwukrotnie wzrośnie również maksymalna kwota, którą odprowadzą doń w przypadku wyczerpania jego zasobów - to najważniejsze zmiany, jakie przyniosła marcowa nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy opublikowane zostały w "Dzienniku Ustaw RP" 22 marca br., a już następnego dnia zaczęły obowiązywać - ustawodawca nie zdecydował się bowiem na zastosowanie vacatio legis. Czytaj więcej...
50 największych banków w Polsce 2016: Object Storage – przyszłość technologii przechowywania

O rozwiązaniach z zakresu technologii przechowywania danych opowiada Piotr Biskupski (Cleversafe Technical Sales Leader, CEE, IBM Polska, odpowiedzialny za platformę Cleversafe w ramach regionu CEE; od 17 lat związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; współtwórca akademickiej współpracy z IBM; jego główne zainteresowania naukowe i hobbystyczne to nanotechnologia i fizyka ciała stałego) oraz Krzysztof Rączkiewicz (Solutions Architect/specjalista od Cloud Computing w Cloudware Polska; od 5 lat zajmuje się m.in. projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań chmurowych, od 10 lat tworzy aplikacje do dużych firm i instytucji na polskim rynku; interesuje się programowaniem funkcyjnym, przetwarzaniem Big Data i zagadnieniami związanymi z Machine Learning) Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce 2016: Era Big Data – zarządzanie ryzykiem z dopalaczem

Zarządzanie ryzykiem w bankowości nie jest łatwe, analityk ds. ryzyka codziennie boryka się z wieloma wyzwaniami i musi pracować pod presją czasu. Co więcej - każdy rok przynosi znaczące zmiany w sektorze finansowym, a banki z jednej strony muszą dostosowywać się do kolejnych regulacji i zaleceń organizacji nadzorczych, z drugiej zaś uzyskują pewną swobodę w przeprowadzaniu analiz, również z wykorzystaniem rosnących w lawinowym tempie zbiorów danych. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2016: Czy już niedługo zakupy zapłacą się same?

Zbliżeniowe karty płatnicze stały się na przestrzeni ostatnich lat polską specjalnością. Ponad 80% plastikowych pieniędzy używanych obecnie przez Polaków wyposażono w funkcję zbliżeniową, a co druga transakcja kartą płatniczą jest bezstykowa. Równie dynamicznie rozwija się nad Wisłą rynek płatności mobilnych; przeszło 4,5 mln naszych rodaków jest w stanie zapłacić za zakupy przy użyciu smartfonu. Tymczasem na rynku pojawiają się kolejne urządzenia zdolne do dokonywania zapłaty. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce 2016: Systemy ułatwiające osiągnięcie sukcesu

Big Data przestała być nowinką, która - oferując nieznane dotychczas możliwości analizowania danych - zrobiła duże wrażenie na menedżerach i analitykach biznesowych. Stała się przydatnym narzędziem, po które coraz częściej sięgają największe firmy na świecie. W Polsce wciąż jeszcze nie jest w pełni wykorzystywana przy budowaniu biznesowych strategii. Czytaj więcej...
Strona 1 z 3123
X