Pisma

bank.2016.06.okladka.118x150nbs.2016.06.okladka.118x150nzb.kf.2016.01.okladka.118x150fn.2015.k4.okladka.118x150eds.2015.okladka.118x150

bank.01.200x67

Miesięcznik Finansowy BANK

Profesjonalny, istniejący ponad 20 lat, magazyn środowiska bankowo-finansowego. Porusza zasadnicze zagadnienia środowiska, omawia ważne zmiany przepisów prawnych, problemy, z jakimi się boryka i możliwe ich rozwiązania.

Czytelnikami miesięcznika są głównie menedżerowie banków i pozostałych instytucji finansowych (m.in. towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, firm pośrednictwa kredytowego) wyższego i średniego szczebla, specjaliści, eksperci finansowi, gospodarczy oraz IT, a także wykładowcy i studenci uczelni o profilach ekonomicznych.


nbs.logo.01.200x67

Nowoczesny Bank Spółdzielczy

Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 r. pomaga w unowocześnianiu sektora i kształceniu kadr. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym problemom nurtującym środowisko.

Pismo współredagują – jako członkowie kolegium redakcyjnego – przedstawiciele banków zrzeszających. Na łamach NBS, jako autorzy, obecni są prezesi wiodących banków i dyrektorzy odpowiedzialni za piony biznesowe, zarządzanie obszarami ryzyka, oraz komunikację z klientem. NBS prowadzi coroczny ranking najlepszych BS-ów w wybranych kategoriach.

Pismo na stałe zakorzeniło się w polskiej bankowości spółdzielczej – czytane jest nie tylko przez pracowników banków spółdzielczych, ale także klientów tych banków oraz ekspertów finansowych i gospodarczych oraz samorządowców każdego szczebla.


 

eds.logo.01.200x67

Europejski Doradca Samorządowy

Rocznik samorządów i przedsiębiorstw komunalnych.

Jak rozliczyć dotację unijną, zrealizować inwestycję komunalną, zarządzać projektami, jak integrować lokalne społeczności wokół wspólnych celów, jak egzekwować prawo? Pismo omawia także problematyke z zakresu budowania podstaw społeczeństwa obywatelskiego, realizacji inwestycji w formule PPP, czy zarządzania finansami i pozyskiwania źródeł finansowania.

Nasi partnerzy i autorzy dysponują praktycznymi rozwiązaniami, które przybliżą realizację statutowych zadań JST. Pracujemy z samorządami i z myślą o samorządach. Dorobek dwudziestu lat transformacji ustrojowej, perspektywy rozwoju, jakie otworzyło członkostwo Polski w Unii Europejskiej, wdrażanie w małych ojczyznach innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich projektów to nasza misja.


fn.logo.01.200x67

Finansowanie Nieruchomości

Jedyne w Polsce, specjalistyczne czasopismo poświęcone finansowaniu nieruchomości i rozwojowi tego rynku, adresowane do osób zawodowo związanych z tą dziedziną: do pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych, a także firm deweloperskich. Pismo cenią także rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy handlu nieruchomościami. Czytelnikami są również wykładowcy i studenci uczelni o profilu ekonomicznym.


nzb.magazyn.200x

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy

Magazyn stanowi winietę programu praktycznej edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem, realizowanego z partnerami (np. ZBP, BIK, KIR, BIG InfoMonitor, SGB, WIB, GPW, IGFE, ZUS) na ponad 120 uczelniach.

Pismo promuje oszczędzanie na cele edukacyjne, mieszkaniowe, emerytalne. Racjonale inwestowanie, wybór ścieżek rozwoju zawodowego, poznawanie praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych i otoczenia rynkowego. Przybliża regulacyjne, formalno-prawne i biznesowe uwarunkowania funkcjonowania sektora bankowego, jego rolę w finansowaniu sfery realnej w gospodarce, oraz społeczny i wspólnotowy wkład w budowę kapitału społecznego poprzez działania z obszaru CSR.

Czytelnikami są przede wszystkim studenci i pracownicy naukowi uczelni na wydziałach ekonomicznych, zarządzania, prawa czy marketingu. Jednak pismo dociera także do grona osób zainteresowanych tematyką związaną z działalnością wszystkich wymienionych powyżej partnerów Programu NZB.Redaktor Naczelny Finansowania Nieruchomości: wrzesień 2012

Kolejny numer kwartalnika “Finasowanie Nieruchomości" pojawia się momencie zanikania pozytywnych tendencji rozwojowych w gospodarce oraz rynku finasowania nieruchomości w Polsce. Przez wiele lat starania Związku Banków Polskich i innych środowisk szły w kierunku tworzenia jak najlepszych technicznych, proceduralnych i merytorycznych rozwiązań w zakresie produkcji mieszkań i zwiększania efektywności obrotu nieruchomości przez tworzenie instrumentów finansowych, narzędzi i baz danych poprawiających ilość i jakość transakcji na rynku finansowania nieruchomości. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce/ The new European Union prudential banking regulations versus the development of mortgage loans in Poland

Szok regulacyjny dla sektora bankowego, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia wraz z pojawieniem się ostrzejszych objawów kryzysu finansowego począwszy od 2008 r.,1 już zaczyna przynosić konsekwencje. Z pewnością zwłaszcza skutki długookresowe będą bardzo poważne. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Integracja ryzyka z wartością firmy w modelu opcyjnym /Risk Integrated with Company Value Reflected in Option Model

Podstawą wyznaczania ryzyka kredytowego w modelu opcyjnym jest określenie profilu wartości firmy w przyszłości i na tej podstawie szacowanie prawdopodobieństwa spadku wartości poniżej poziomu długu. Czytaj więcej...Rynek finansowania nieruchomości: Gospodarka mieszkaniowa gminy – potrzeba zmiany zasad ochrony lokatorów1 Municipal housing administration – need for changes in rules for the protection of tenants

Przekazany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest drugim podejściem w ciągu ostatnich dwóch lat do rozwiązania poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych. Czytaj więcej...


Akademia: Kryzys w sektorze budowlanym Polski i metoda jego pomiaru/ Crisis in the Polish construction sector and a method of its measuring

Sektor spółek budowlanych i inżynieryjnych GPW stawia coraz słabszy opór pogłębiającym się zjawiskom recesyjnym na krajowym rynku. Na polskim rynku kapitałowym jest on aktualnie najsłabszą branżą i sytuacja ta zapewne utrzyma się i w bieżącym roku. Czytaj więcej...


Akademia: Anatomia kryzysu: ewolucja kondycji finansowej państw Unii Europejskiej i supermocarstw – predyspozycja państw do upadłości, cz. 3 – podsumowanie

Anatomy of the crisis: evolution of the financial condition of the European Union countries and superpowers - predisposition to bankruptcy, (part 3) - recapitulation Czytaj więcej...


Prezentacje: Kredyty mieszkaniowe

Jak wynika z wrześniowego raportu Biura Informacji Kredytowej "Kredyt Trendy", ilość udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych w ostatnim kwartale jest aż o 17 proc. niższa w porównaniu do ubiegłego roku. Spadki akcji kredytowej pogłębiają się we wszystkich badanych obszarach - także w kredytach mieszkaniowych i w kartach kredytowych. Jedną z przyczyn może być coraz większa aktywność parabanków. Czytaj więcej...
Koferencje i szkolenia: IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim w dniach 29-30 listopada 2012 roku. Do udziału w nim zapraszamy przedstawicieli deweloperów, firm ubezpieczeniowych, firm budowlanych, banków, pośredników kredytowych, rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Czytaj więcej...


Raporty: Raport AMRON-SARFiN – II kwartał 2012 r.

WSTĘP - O RAPORCIE To już dwunasta edycja Raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, publikowanego przez Związek Banków Polskich, opracowanego przez Centrum AMRON w oparciu o dane gromadzone w systemach AMRON i SARFIN. Tym razem prezentujemy wyniki II kwartału 2012 roku odniesione do wyników z kilku poprzednich kwartałów, co pozwoli czytelnikom, niezależnie od opinii i komentarzy autorów, na indywidualną ocenę sytuacji i trendów na rynku kredytów hipotecznych oraz na rynkach mieszkaniowych w polskich aglomeracjach. Czytaj więcej...


Giełda: NewConect

Rynek NewConnect jest rozwiązaniem dla firm o kapitalizacji do ok. 20 mln zł, opartych na aktywach niematerialnych, działających w sektorach innowacyjnych - IT, biotechnologia, energia alternatywna, doradztwo, reklama, marketing, media elektroniczne. Czy to opinia na wyrost? Czytaj więcej...Prawo: Auto zastępcze z OC sprawcy

Jeżeli wykorzystujesz samochód do celów zarobkowych czy też prywatnych, możesz - w razie wypadku - wynająć auto zastępcze. Koszty zostaną pokryte z OC sprawcy. Dotąd ubezpieczyciele często odmawiali rekompensaty za wynajem w przypadku, kiedy ubiegała się o nią osoba prywatna. W tej sprawie w 2011 r. Rzecznik Ubezpieczonych interweniował aż 375 razy. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Kronika – maj 2012

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oznajmił, że Polska do 2015 r. chce spełnić wszystkie kryteria konwergencji, tak aby była zdolna do przyjęcia euro. Natomiast prezes NBP Marek Belka przyznał, że przyjęcie europejskiej waluty może doprowadzić do niekorzystnych skutków - wyzwolenia boomu, który po niedługim czasie zamieni się w bust. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Zwycięstwo niepisanej umowy

Od czasów porozumienia o systemie finansowym z Bretton Woods w waszyngtońskiej siedzibie Banku Światowego zawsze zasiadał prezes wyznaczony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nigdzie nie zapisano tej prawidłowości, ale tak jak na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego zawsze staje Europejczyk, tak od dziesiątków lat BŚ rządzą Amerykanie. Ta niepisana umowa została teoretycznie zmieniona przez postanowienia państw G20, ale wszystko zostało po staremu, tyle że pierwszy raz z dodatkiem psychodramy. Czytaj więcej...Bezpieczeństwo: Będzie wypłata…

Najczęściej napad na bank zaczyna się właśnie od tych słów - a potem jak w piosence: "skok na bank niewiele trzeba umieć, skok na bank tylko jeden strzał...". Najczęściej nie pada nawet ten jeden strzał, poszkodowanych jest niewielu - w ostatnich trzech latach obyło się na szczęście bez ofiar, łupy były małe, a wykrywalność na poziomie 40 proc. Czytaj więcej...Bezpieczeństwo: Majątek pod specjalnym nadzorem

W dawnych filmach sensacyjnych centralnym elementem akcji był z reguły bankowy sejf. Elektroniczna bankowość dotarła w końcu również do Hollywood - i dziś w oscarowych superprodukcjach miejsce tradycyjnego kasiarza coraz częściej zajmują siedzący w zaciszu domowym hakerzy. Ten regres tradycyjnych środków ochrony mienia następuje - jak na razie - wyłącznie na srebrnym ekranie. W świecie realnym nawet całkowita rezygnacja z gotówki nie będzie zagrożeniem dla klasycznych kas pancernych i skrytek bankowych. Czytaj więcej...Prezentacja NCR – spojrzenie w przyszłość: Karty zbliżeniowe i rozwiązania mobilne docierają do urządzeń samoobsługowych

Ostatnio obserwuje się bardzo dużą dynamikę rozwoju różnego rodzaju urządzeń mobilnych: iPod-ów, tabletów, urządzeń przenośnych, które w bezpośredni sposób zaczynają wywierać ogromny wpływ na rynek usług bankowych. A oto co mówią statysty ki - firma analityczna ABI Research przewiduje, iż w 2015 r. 400 mln klientów będzie korzystać z bankowości mobilnej - czyli przeprowadzać transakcje bankowe zdalnie, za pomocą urządzeń mobilnych! Czytaj więcej...


Bezpieczeństwo: (Nie)bezpieczne smartfony – czy technologia zabezpieczeń jest gotowa na nowe zagrożenia?

Smartfony i tablety są powszechnie wykorzystywane w biznesie. Ich mobilność i wygoda sprawiają, że użytkownicy nawet nie wyobrażają sobie powrotu do tradycyjnych telefonów. Jak w każdym przypadku rozwoju nowej technologii IT podąża za nim rozwój nowych zagrożeń, a krok za nim rozwój nowych środków ochrony przeciwdziałających tym zagrożeniom. W mediach pojawia się wiele informacji na ten temat. Ale czy w tym przypadku rzeczywiście mamy do czynienia z nowymi zagrożeniami, które wymagają zastosowania nowego podejścia do bezpieczeństwa? Czytaj więcej...

Bank i Klient: Kruche zaufanie

W Polsce, gdzie kryzys gospodarczy nie miał tak intensywnego charakteru, poziom zaufania do sektora bankowego jest stosunkowo wysoki. Opiera się przede wszystkim na poczuciu jego bezpieczeństwa oraz przekonaniu, graniczącym wręcz z pewnością, że w przypadku kryzysu oszczędności zgromadzone w bankach zostaną przez klientów odzyskane. Czytaj więcej...
Prezentacja: Ewolucja portfeli kredytowych banków (1)

Widmo kryzysu krąży po Europie, choć akurat w naszym kraju chyba nieco trudniej dostrzec jego bezpośrednie skutki. Tym niemniej, mówiąc o skutkach warto zwrócić uwagę również i na te, które nie są łatwo obserwowalne oczami ulicznego przechodnia. Do takich należą, na przykład, dane dotyczące ilości i jakości bankowych kredytów udzielanych w ostatnich latach. Czytaj więcej...Nowatorskie produkty bankowe: Usługi assistance w służbie nowoczesnej bankowości

Dynamicznie zmieniająca się technologia, zmiany społeczno-demograficzne czy wreszcie nowe tendencje pojawiające się na rynkach finansowych sprawiają, że banki, chcąc utrzymać dotychczasowych i pozyskać nowych klientów, muszą szukać niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią im pozycję lidera. Usługi assistance będące uzupełnieniem produktów bankowych doskonale sprawdzają się w roli wyróżnika. Czytaj więcej...

Nowatorskie produkty bankowe: Bankowość korporacyjna à la carte

Jeszcze nie tak dawno założenie rachunku bankowego przez debiutujących przedsiębiorców traktowane było raczej jako kolejny etap załatwiania formalności - pomiędzy wyrobieniem pieczątki a złożeniem wniosku o NIP. Po trosze i dlatego, że oferta kont dla nich w różnych bankach była wyjątkowo jednolita i mało zróżnicowana. Obecnie sytuacja się zmieniła - niemal w każdym znajdziemy co najmniej kilka produktów dedykowanych dla różnego rodzaju przedsiębiorstw Czytaj więcej...


Nowatorskie produkty bankowe: Nowe formy leasingu

Rozwijający się rynek usług finansowych wymusza również zmiany w zakresie usług leasingowych. Można powiedzieć, że dominuje dążenie do wprowadzania produktów pozwalających na optymalizację inwestycji, a co za tym idzie przepływów pieniężnych. Z dr. Mieczysławem Groszkiem, wiceprezesem Związku Banków Polskich, wcześniej długoletnim prezesem jednej z czołowych firm leasingowych i przewodniczącym Związku Polskiego Leasingu - rozmawia Krzysztof Mika. Czytaj więcej...


Prawo: Kredytowy czar par

Wiele par decydujących się na wspólne zaciągnięcie kredytu jest przekonanych, że będą razem do końca życia. I że wspólnymi siłami będą spłacać kredyt. Faktem jest, że często wiąże on pary mocniej niż sformalizowany związek. Jakie są zatem konsekwencje wspólnego zaciągnięcia kredytu w parze? Jak wygląda udzielanie ich małżonkom i konkubentom z punktu widzenia polityki kredytowej banku i czy aby nie czas na zmiany? Czytaj więcej...
Strona 1 z 812345...Ostatnia »