Pomoc
Kraj: Świętokrzyskie Forum Gospodarcze : Rola i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju gospodarczym regionu świętokrzyskiego – szanse i bariery”

W poprzednim numerze "Europejskiego Doradcy Samorządowego" szeroko dyskutowano innowacje będące motorem napędowym gospodarki, poprawiające jakość naszego życia, niosące ze sobą potencjał nieograniczonych możliwości. Tym razem... Czytaj więcej...